Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 585

585 - Nota d'exposicions (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota d'exposicions (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Aquest camp de còpia específica conté una nota que cita exposicions on han estat exposats els materials descrits.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota d'exposicions
Text sencer de la nota.
585 ##$aExposat a: "Visions of City & Country: Prints and Photographs of Nineteenth-Century France," organitzada pel Worchester Art Museum i l'American Federation of Arts, 1982.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
585 ##$3Litografies en color$aExposades a: "Le Brun à Versailles," patrocinada pel Cabinet des dessins, Musée du Louvre, 1985-1986.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 585 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $5, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat