Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 544

544 - Nota de localització d'altres materials d'arxiu (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Relació
# - Cap informació proporcionada
0 - Materials associats
1 - Materials realcionats
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Conservador (R)
$b - Adreça (R)
$c - País (R)
$d - Títol (R)
$e - Procedència (R)
$n - Nota (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Nom i adreça dels conservadors dels materials d'arxiu relacionats amb els materials descrits per la seva procedència, en concret per haver format part anteriorment del mateix recull o grup de registres.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Relació
Identifica la relació dels altres materials d'arxiu amb els materials coberts pel registre bibliogràfic.
# - Cap informació proporcionada
Cap informació proporcionada com a relació dels altres materials d'arxiu amb els materials d'arxiu coberts pel registre bibliogràfic.
544 ##$dSèrie 462 (Registre d'actuacions criminals, 1929-1942);$eNo inclosa en la transferència inicial, entrada com una sèrie separada.
0 - Materials associats
Els altres materials identificats en la nota tenen la mateixa procedència però són en un dipòsit diferent.
544 0#$dBurt Barnes papers;$eAlso located at;$aArchives of American Art, Smithsonian Institution.
1 - Materials relacionats
Els altres materials identificats en la nota tenen en comú l'àmbit d'activitat i són al mateix dipòsit, però no tenen la mateixa procedència.
544 1#$dDept. of Health fonds, Health Care Services Division files.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Conservador
Nom del conservador del material. Tot i que el subcamp és repetible, es recomana que es faci un camp 544 separat per a cada ocurrència del subcamp.
544 0#$dDocuments Burt Barnes;$eTambé localitzats a;$aArchives of American Art, Smithsonian Institution.
544 0#$dDocuments Burt Barnes;$eTambé localitzats a;$aState Historical Society of Wisconsin.
$b - Adreça
Adreça de la localització dels materials associats.
544 ##$dWilliam Fords Provenance;$eFreen College;$b727 Prologue Blvd., History City, MA$cUSA.
$c - País
País del dipòsit. .
544 ##$dFes de baptisme;$aParròquia de St. Casimir;$aMilwaukee, Wisconsin.$ccEstats Units d'Amèrica.
$d - Títol
Títol dels altres materials. Aquest subcamp generalment es dóna com el primer subcamp del camp 544.
544 ##$dSèrie 462 (Registre d'actuacions criminals, 1929-1942);$eNo inclosa en la transferència inicial, entrada com una sèrie separada.
$e - Procedència
Història de la custòdia dels materials descrits des de la seva creació, incloent-hi qualsevol canvi fet pels conservadors successius.
544 ##$dRecords of the Rhode Island Loan Office of the Bureau of Public Debt, 1776-1817;$aNewport Historical Society;$b82 Touro Street, Newport, RI 02840;$cUSA;$eNot transferred to the Second Bank of the United States at the time of its establishment, March 3, 1817.
$n - Nota
Text sencer de la nota que descriu els altres materials. El subcamp $n es pot utilitzar en lloc dels subcamps específics de títol dels materials, de conservador i de procedència.
544 1#$nAltres registres relatius a la prestació de serveis sanitaris es podent trobar als arxius del Health Care Services Division dels fons del Dept. of Health.
$3 - Materials especificats
Materials específics, si n'hi ha, als quals s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 544 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat