Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 522

522 - Nota de cobertura geogràfica  (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2000

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Cobertura geogràfica
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de cobertura geogràfica (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre la cobertura geogràfica del material descrit (generalment material d'estudis). Aquesta informació codificada es pot anotar en el camp 052 (Classificació geogràfica).

La nota de vegades és visualitzada i/o impresa amb una frase introductòria generada com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
El primer indicador conté un valor que controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Cobertura geogràfica
Usat per generar la constant de visualització Cobertura geogràfica:.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de cobertura geogràfica
Text sencer de la nota.
522 8#$aDades de comtats dels quatre estats del nord-oest (Idaho, Montana, Oregon, Washington).
522 ##$aCanadà.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 522 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - La frase introductòria Cobertura geogràfica: no va inclosa en el registre MARC. Pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Cobertura geogràfica:
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat