Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 581

581 - Nota de publicacions sobre els materials descrits (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Publicacions
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota de publicacions sobre els materials descrits (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Citació o informació sobre una publicació que està basada en l'ús, l'estudi, o l'anàlisi dels materials descrits en el registre.

La documentació sobre un fitxer, etc. s'anota en el camp 556 (Nota d'informació sobre la documentació).

Aquest camp també pot ser utilitzat per anotar citacions de fonts publicades, com ara catàlegs d'exposicions o de col·leccions que contenen fotocòpies o reproduccions dels documents.

La nota de vegades és visualitzada o impresa amb un terme introductori generat com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Publicacions
Usat per generar la constant de visualització Publicacions:.
581 ##$aThe vanishing race and other illusions : photographs of Indians by Edward S. Curtis / Christopher Lymen. New York : Pantheon Books, 1982.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de publicacions sobre els materials descrits
Citació o informació sobre una publicació que és un estudi o una anàlisi dels materials descrits.
581 ##$aLevine, Lawrence W. "William Shakespeare and the American People: A Study in Cultural Transformation." American Historical Review, 89 (February 1984).
581 ##$aConverse, Philip E., Aage R. Clausen, and Warren E. Miller. "Electoral Myth andReality: the 1964 Election." American Political Science Review, 59 (June 1965).
581 8#$aThe adjusted 1970 numbers are used as a basis for the annual county population estimates published in Current Population Reports Series P-26 and P-25.
581 8#$aReproducció: Antiques, June 1952, p. 76.
581 8#$aInventory of American Sculpture: photocopy. 1982.
$z - ISBN (International Standard Book Number)
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
581 ##$3Informe preliminar$a"A General Crop Growth Model for Simulating Impacts of Gaseous Effluents from Geothermal Technologies," Kercher, J.R. UCRL-81014, 1978.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 581 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constant de visualització - El terme introductori Publicacions: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Publicacions: 

8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat