Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 513

513 - Nota de tipus d'informe i període cobert (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Tipus d'informe (NR)
$b - Període cobert (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació sobre el tipus d'informe i el període cobert per l'informe.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Tipus d'informe
Tipus d'informe (per exemple, informe anual, informe provisional).
513 ##$aInforme provisional;$bgen.-jul. 1977.
$b - Període cobert
Dates que indiquen el període cobert per l'informe.
513 ##$aInforme trimestral de progressos tècnics;$bgen.-abril 1, 1977.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 513 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. El subcamp $a acaba en un punt i coma si va seguit del subcamp $b.

(03/05/2012) snb@bnc.cat