Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X

20X-24X - Camps de títol i de títols relacionats - Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Octubre 2002

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

210 - Títol abreujat (R) Complet | Concís
222 - Títol clau (R) Complet | Concís
240 - Títol uniforme (NR) Complet | Concís
242 - Traducció del títol per l'agència catalogràfica (R) Complet | Concís
243 - Títol uniforme col·lectiu (NR) Complet | Concís
245 - Menció de títol (NR) Complet | Concís
246 - Forma variant del títol (R) Complet | Concís
247 - Títol anterior (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Títol del document descrit en el registre i títols variants, i títols anteriors que també s'apliquen al document. El camp 245 (Menció de títol) conté el títol tal com apareix en la font principal d'un document (o el substitut, formulat segons les pautes de catalogació). El títol uniforme és el títol col·lectiu principal per als documents que apareixen sota diversos títols i el títol clau és un títol unívoc especial per a les publicacions en sèrie. Aquests camps poden ser utilitzats per generar punts d'accés i visualitzar notes per als diferents títols, sovint controlats pels valors dels indicadors associats amb els camps quan s'entren sota un encapçalament de nom.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 211 - Títol d'acrònims o escurçat (FI) [OBSOLET, 1993]
El camp 211 va quedar obsolet amb la redefinició del camp 246 (Forma variant del títol) per incloure-hi títols variants no trobats en el document. El primer indicador especificava si s'havia de generar una entrada secundària de títol (valors 0, 1); el segon es va definir per als caràcters ignorats en la intercalació (valors 0-9). Els codis de subcamp eren: $a (Títol d'acrònims o escurçat), $6 (Enllaç).

Camp 212 - Accés per títol variant (PS) [OBSOLET, 1993]
El camp 212 va quedar obsolet amb la redefinició del camp 246 (Forma variant del títol) per incloure-hi títols variants no trobats en un document. El primer indicador especificava si s'havia de generar una entrada secundària de títol (valors 0, 1); el segon es va definir per als caràcters ignorats en la intercalació (valors 0-9). Els codis de subcamp eren: $a (Accés per títol variant), $6 (Enllaç).

Camp 214 - Títol augmentat (LL, FI ) [OBSOLET, 1993]
El camp 214 va quedar obsolet amb la redefinició del camp 246 (Forma variant del títol) per incloure-hi títols variants no trobats en el document. El primer indicador especificava si s'havia de generar una entrada secundària de títol (valors 0, 1); el segon es va definir per als caràcters ignorats en la intercalació (valors 0-9). Els codis de subcamp eren: $a (Títol augmentat), $6 (Enllaç).

Camp 241 - Títol llatinitzat (LL, MA, FI, MP, MU, MV) [OBSOLET, 1982]
El camp 241 va quedar obsolet quan el camp 880 (Representació de grafies alternatives) va ser definit. El camp contenia la forma llatinitzada del títol bibliogràfic que havia estat transcrit en caràcters no llatins en un registre del catàleg manual. El primer indicador especificava si s'havia de generar una entrada secundària de títol (valors 0, 1); el segon es va definir per als caràcters ignorats en la intercalació (valors 0-9). Els codis de subcamp eren: $a (Títol llatinitzat), $h (Tipus de suport).

Camp 246 - Forma variant del títol [REDEFINIT, 1993]
Abans de la redefinició del camp 246 el 1993 per incloure-hi tots els títols variants associats amb el document, tant si eren o no en el document, alguns títols variants eren continguts en els següents tres títols obsolets 211 (Títol d'acrònims o escurçat), 212 (Accés per títol variant), i 214 ( Títol augmentat).

El 1993, el camp 246 es va definir també per a totes les formes de materials. Abans d'aquesta data, les entrades secundàries de títol variant altres que les de publicacions en sèrie i de fitxers informàtics publicats seriadament eren continguts en el camp 740 d'entrada secundària de títol variant que es va redefinir com "Entrada secundària-Títol relacionat no controlat/analític".

Camp 247 - Títol anterior [REDENOMINAT, 2002]
El 2002, el camp va ser redenominat com "Títol anterior o variacions del títol" per diferenciar-lo del camp 246 (Forma variant del títol).


(03/05/2012) snb@bnc.cat