Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 245

245 - Menció de títol (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Julio 2022

Primer indicador
Entrada secundària de títol
0 - Cap entrada secundària
1 - Entrada secundària
Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp
$a - Títol (NR)
$b - Resta del títol (NR)
$c - Menció de responsabilitat, etc. (NR)
$f - Dates inclusives (NR)
$g - Dates predominants (NR)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Forma (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$s - Versió (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Àrea del títol i de la menció de responsabilitat del registre bibliogràfic d'una obra

El camp de Menció de títol consisteix en el títol propi i pot també contenir la designació general de material (tipus de suport), la resta del títol, la informació complementària del títol, la resta de la transcripció de la portada, i les mencions de responsabilitat. El títol propi inclou el títol escurçat i el títol alternatiu, la designació numèrica d'una part/secció i el nom d'una part/secció.

Per als materials mixts, la menció del títol es defineix com el nom pel qual el material és conegut. El camp pot contenir dates inclusives (subcamp $f) i dates predominants (subcamp $g) pertanyents a un recull. Per als reculls sense títol bibliogràfic formal, s'utilitza el subcamp $k (Forma). El subcamp $k també pot ser usat per indicar la "forma" fins i tot quan es dóna un títol formal en els subcamps $a, $b, i $c.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Entrada secundària de títol
Indica si es fa una entrada secundària de títol.
0 - Cap entrada secundària
No es fa cap entrada secundària de títol, ja sigui perquè no se'n vol cap o perquè l'entrada secundària de títol no és traçada igual que el títol del camp 245. El valor 0 s'utilitza sempre que no hi ha present un camp d'encapçalament 1XX en el registre.
245 00$a[Man smoking at window].
245 03$aLe Bureau$h[filmina] =$bLa Oficina = Das Büro.
245 00$aHeritage Books archives.$pUnderwood biographical dictionary.$nVolumes 1 & 2 revised$h[recurs electrònic] /$cLaverne Galeener-Moore.
1 - Entrada secundària
L'entrada secundària de títol volguda és la mateixa que el títol del camp 245.
245 10$aCancer research :$bofficial organ of the American Association for Cancer Research, Inc.
245 10$aStatistics :$bfacts or fiction.
245 10$a[Nocturne, dance house].
Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
Nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un títol i que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
Cap caràcter de l'article inicial és ignorat.
245 10$aWar of the worlds.
245 10$aHarvard project manager.
Els signes diacrítics o caràcters especials al començament d'un camp de títol que no comença amb un article inicial no es compten com a caràcters ignorats en la intercalació.
245 00$a[Diary].
245 10$a--as others see us.
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que és ignorat en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació després de l'article és inclòs en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no són inclosos en el compte de caràcters ignorats.
245 04$aThe Year book of medicine.
245 12$aA report to the legislature for the year ...
245 12$aL'enfant criminal.
245 05$a[The Part of Pennsylvania that ... townships].
245 16$a--the serpent--snapping eye.
245 18$aThe ... annual report to the Governor.
245 12$aL'été.
245 14$aHē Monē tou Horous Sina.
245 15$aTōn meionotētōn eunoia :$bmythistorēma /$cSpyrou Gkrintzou.
245 15$aTōn Diōnos Rōmaikōn historiōn eikositria biblia =$bDionis Romanarum historiarum libri XXIII, à XXXVI ad LVIII vsque.
245 15$aThe “winter mind” :$bWilliam Bronk and American letters /$cBurt Kimmelman.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol
Títol propi i títol alternatiu, excloent-ne la designació de número o nom de la part. El subcamp $a conté també el primer títol d'obres separades (dels mateixos o de diferents autors/compositors) d'un recull sense títol col·lectiu.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $a inclou tota la informació fins al primer signe de puntuació ISBD inclòs (per exemple, el signe igual (=), dos punts (:), punt i coma(;), o barra inclinada (/)) o el designador del tipus de suport (per exemple, [microforma]).
245 10$aMap of Amish farmland, Lancaster County, Pennsylvania.
245 00$aProceedings /$c...
245 00$aETZ :$b...
245 00$aJohn Eager Howard.
245 13$aal-Sharq al-`Arabi.
245 13$aAn interpretation of Zarahemla ...
245 10$aNineteenth-century bird prints.
245 10$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.
245 10$a[Seventeen poems].
245 00$aConcerto for piano, with chamber music ensemble, op. 26 (1961).
245 00$aHamlet ;$bRomeo and Juliette ; Othello ...
245 00$aOklahoma$h[enregistrament sonor] ;$bCarousel ; South Pacific ...
245 00$aPortals to the world.$pSelected Internet resources.$pMaldives$h[recurs electrònic] /$ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.
$b - Resta del títol
Les dades inclouen títols paral·lels, títols subsegüents al primer títol (en documents sense títol col·lectiu), i altra informació complementària del títol.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $b conté totes les dades que van a continuació del primer signe de puntuació ISBD i fins el primer signe de puntuació ISBD inclòs que introdueix la primera menció d'autor (això és, la primera barra inclinada (/)) o precedeix el número (subcamp $n) o el nom (subcamp $p) d'una part/secció d'una obra. Cal assenyalar que el subcamp $b no es repeteix quan es donen en el camp un o més títols paral·lels, títols subsegüents, i/o altra informació complementària.
245 10$aPrivate eyeballs :$ba golden treasury of bad taste.
245 10$aConference on Industrial Development in the Arab Countries :$b[proceedings].
245 00$aLord Macaulay's essays ;$band, Lays of ancient Rome.
245 10$aDistribution of the principal kinds of soil :$borders, suborders, and great groups : National Soil Survey Classification of 1967.
245 00$aColorado heritage :$bthe journal of the Colorado Historical Society.
245 10$aCeramic forum international :$bCFI : Berichte der DKG.
245 10$aTrade Union Fellowship Program :$b[announcement].
245 00$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :$bscale 1:20000.
245 10$aRock mechanics :$bjournal of the International Society for Rock Mechanics = Felsmechanik.
245 10$aGentlemen's quarterly$h[microforma] :$bGQ.
245 00$aFocus on grammar$h[recurs electrònic] :$bbasic level.
245 00$aLove from Joy :$bletters from a farmer’s wife.$nPart III,$p1987-1995, At the bungalow.
245 10$aInternational review of applied psychology :$bthe journal of the International Association of Applied Psychology = Revue internationale de psychologie appliquée.
246 11$aRevue internationale de psychologie appliquée
$c - Menció de responsabilitat, etc.
Primera menció de responsabilitat i/o la resta de dades del camp que no han estat incloses en cap dels altres codis de subcamp.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $c conté totes les dades que van a continuació la primera barra inclinada (/). Després d'haver estat anotat un subcamp $c, no és possible la codificació del camp 245 amb cap més altre subcamp.
245 04$aThe plays of Oscar Wilde /$cAlan Bird.
245 10$aHow to play chess /$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein.
245 10$aHe who hunted birds in his father's village :$bthe dimensions of a Haida myth /$cGary Snyder ; preface by Nathaniel Tarn ; edited by Donald Allen.
245 10$aIsland series.$pPenrhyn, bethymetry /$ccompilation by K.B. Lewis, P. Larkin, and T.T. Rongo ; bathymetric compilation and contouring by K.B. Lewis, T.T. Rongo and A.T. Utanga ; drawn by S.C. Glover.
245 10$aProject directory /$cTDC = Répertoire des projets / CDT.
245 14$aThe analysis of the law /$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.
245 00$aManagement report.$nPart I /$cU.S. Navy's Military Sealift Command.
245 00$aRetail et volaille /$cBureau des statistiques de Québec = Livestock and poultry / Quebec Bureau of Statistics.
245 00$aConcerto per piano n. 21, K 467$h[enregistrament sonor] /$cW.A. Mozart. L’assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini.
$f - Dates inclusives
Període de temps durant el qual es va crear la totalitat dels continguts dels materials descrits.
245 00$aShort-Harrison-Symmes family papers,$f1760-1878.
245 00$kLetter,$f1901 March 6,$bDublin, to Henrik Ibsen, Kristiana [Oslo].
$g - Dates predominants
Període de temps durant el qual van ser creats la major part dels materials.
245 00$kRecords,$f1939-1973$g1965-1972.
245 10$kEmployment applications$gJan.-Dec. 1985.
$h - Tipus de suport
Designador del tipus de suport usat en la menció de títol. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el designador de tipus de suport apareix en minúscules i va tancat entre claudàtors. Va a continuació del títol propi (subcamps $a, $n, $p) i precedeix la resta del títol ($b), els títols subsegüents (en els documents sense títol col·lectiu), i/o les mencions de responsabilitat ($c).
245 04$aThe Green bag$h[microforma] :$ba useless but entertaining magazine for lawyers.
245 14$aThe New Lost City Ramblers with Cousin Emmy$h[enregistrament sonor].
245 14$aThe royal gazette$h[microforma] /$cNew Brunswick.
245 00$a[Geode]$h[objecte].
245 00$aDaily report.$pPeople's Republic of China$h[microforma] /$cFBIS.
245 14$aThe printer's manual$h[microforma] /$cby Caleb Stower ; with a new introduction by John Bidwell. The printer's companion / by Edward Grattan ; with a new introduction by Clinton Sisson.
245 03$aLa mer$h[enregistrament sonor] ;$bKhamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra /$cClaude Debussy.
[Document sense títol col·lectiu]
$k - Forma
Terme descriptiu de la forma dels materials descrits, determinat per l'examen de les seves característiques físiques, per la matèria del seu contingut intel·lectual o per l'ordre de la informació dins els materials (per exemple, dietaris, diaris, directoris, revistes, memoràndums, etc.).
245 10$aFour years at Yale :$kdiaries,$f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5.
245 00$aPL 17 Hearing Files$kCase Files$f1974$pDistrict 6$h[microforma].
245 14$aThe charity ball :$ba comedy in four acts :$ktypescript,$f1889 /$cby David Belasco and Henry C. DeMille.
$n - Número de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'una obra usada en un títol. La numeració es defineix com una indicació de seqüenciació en qualsevol forma, per exemple, Part 1, Suplement A, Llibre segon. En els títols de música, el subcamp $n no conté generalment el número de sèrie, d’opus o d’índex temàtic.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, les dades del subcamp $n van a continuació d'un punt (.). Les múltiples numeracions alternatives d'una part/secció les conté un sol subcamp $n.
245 10$aFaust.$nPart one.
245 14$aThe Bookman.$nPart B.
$p - Nom de part/secció d'una obra
Nom d'una part/secció d'una obra en un títol.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, les dades del subcamp $p van a continuació d'un punt (.) quan va precedit d'un subcamp $a, $b o d'un altre subcamp $p. El subcamp $p va a continuació d'una coma (,) quan va a continuació del subcamp $n.
245 10$aAdvanced calculus.$pStudent handbook.
245 10$aInternationale Strassenkarte.$pEurope 1:2.5 Mio. :$bmit Register = International road map.$pEurope, 1:2.5 mio : with index /$cRV Reise- und Verkehrsverlag.
245 00$aHistorical statistics.$pSupplement /$c...
245 00$aDissertation abstracts.$nA,$pThe humanities and social sciences.
245 00$aDeutsche Bibliographie.$pWöchentliches Verzeichnis.$nReihe B,$pBeilage, Erscheinungen ausserhalb des Verlagsbuchhandels :$bAmtsblatt der Deutschen Bibliothek.
Els subcamps $n i $p es repeteixen només quan van a continuació d'un subcamp $a, $b, $n, o $p. Si un títol anotat en un subcamp $c inclou el nom i/o el número d'una part/secció, aquests elements no van codificats en subcamps separats.
245 10$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten und Hygiene.$n1. Abt. Originale.$nReihe B,$pHygiene, Krankenhaushygiene, Betriebshygiene, präventive Medizin.
245 00$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.$nPart II,$pLabour unions =$bRapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l'empire et des syndicates ouvriers.$nPartie II,$pSyndicats ouvriers.
$s - Versió
Nom, codi o descripció d'un exemplar dels materials descrits que va ser generat en diferents moments o per a destinataris diferents.
245 10$aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters.$sMember release.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 245 acaba en un punt, fins i tot quan hi ha present un altre signe de puntuació, a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
245 10$aCosmic search.
245 00$aMarcel Marceau, ou, L'art du mime.
245 10$aWelcome aboard! :$byour career as a flight attendant /$cBecky S. Bock, Cheryl A. Cage.
245 10$aAnnual report for fiscal year ...
245 00$aWho is it?
245 10$aHearne Brothers official polyconic projection map of Greater Knoxville with all of Knox County /$cHearne Brothers, cartographers ; production staff, G. Lee Graham ... [et. al.].
245 10$aAhab’s wife, or, The star-gazer :$ba novel /$cby Sena Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.
245 00$aRubber world$h[microforma].
245 10$aMoby-Dick, or, The whale /$cby Herman Melville.
245 10$aWelcome! :$ba biblical and practical guide to receiving new members /$cErvin R. Stutzman ; foreword by Marlene Kropf.
245 00$aWho’s inventing what? :$bpatents granted in the United States as reported in the Official gazette of the United States Patent and Trademark Office.

Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
Espaiament - Quan apareixen inicials seguides en un títol separades o no per punts, no es deixen espais entre les lletres i els punts.
245 10$aNBA in action.
245 10$aH.G. Wells and the world state.

Es deixa un espai entre les inicials anteriors i posteriors si una abreviació consisteix en més d'una sola lletra.
245 10$aMercer County, Virginia (W. Va.) 1850 census.

S'anota una el·lipsi ( ...) quan ocorre després de la primera paraula del títol. Es deixa un espai abans i després de cada el·lipsi dins de les dades. No es deixa cap espai a continuació d'una el·lipsi quan va seguida d'una coma, punt, signe d'exclamació, o signe d'interrogació.
245 10$aAzul ... y poemas /$cRubén Darío.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$d - Designació de secció/part/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
$e - Nom de part/secció/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
Abans de les redefinicions, el 1979, dels subcamps $n i $p per a les parts/seccions d'una obra amb número i amb nom en altres camps, aquestes dades estaven contingudes en els subcamps $d i $e del camp 245.
$h - Tipus de suport
Abans de 1994, les regles de catalogació AACR2 requerien que el designador de tipus de suport fos anotat a continuació de la informació complementària del títol i de tots els títols en les obres sense títol col·lectiu. En els registres anteriors a 1994, el subcamp $h generalment anava a continuació del subcamp $b i fins i tot del subcamp $c en alguns casos.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat