Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 243

243 - Títol uniforme col·lectiu  (NR)


MARC 21 Bibliogràic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Títol uniforme imprès o visualitzat
0 - No imprès o no visualitzat
1 - Imprès o visualitzat

Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació


Codis de subcamp
$a - Títol uniforme (NR)
$d - Data de signatura d'un tractat (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música)(NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títol genèric construït pel catalogador per agrupar les obres d'un autor prolífic. Els claudàtors que habitualment enclouen un títol uniforme col·lectiu no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema basats en l'etiqueta del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Títol uniforme imprès o visualitzat
Indica si el títol uniforme és imprès o visualitzat.
0 - No imprès o no visualitzat
El títol uniforme no és imprès ni visualitzat.
1 - Imprès o visualitzat
El títol uniforme és imprès o visualitzat.
Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
La descripció d'aquest indicador es dóna en la secció X30 Títol uniforme-Informació general.

CODIS DE SUBCAMP

Les descripcions de tots els codis de subcamp usats en el camp 243 es donen en la secció X30 Títol uniforme-Informació general.

EXEMPLES

100 1#$aShakespeare, William,$d1564-1616.
243 10$aObres.$f1983
245 14$aThe Globe illustrated Shakespeare.
100 1#$aTouré, Ahmed Sékou,$d1922-
243 10$aDiscursos
245 10$aDiscours du président Sékou.
110 1#$aArgentina.
243 00$aLleis, etc.
245 10$aRecopilación de leyes, decretos y resoluciones ...
100 1#$aStrauss, Johann,$d1804-1849.
243 10$aMúsica per a orquestra.$kSeleccions
245 10$aRosen aus dem Süden.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 243 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Vegeu també les descripcions dels subcamps de la secció X30 Títol uniforme-Informació general per a la informació sobre la puntuació.
Constant de visualització
[ ... ] [claudàtors]
Els claudàtors que habitualment enclouen un títol uniforme no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Títol uniforme imprès o visualitzat [USMARC només]
2 - No imprès en la fitxa, entrada secundària de títol (MU) [OBSOLET, 1993]
3 - Imprès en la fitxa, entrada secundària de títol (MU) [OBSOLET, 1993]
El 1993, el primer indicador es va redefinir i va passar d'indicar que el títol uniforme era imprès en la fitxa (i, per a la música, si s'havia de fer l'entrada secundària) a indicar que el títol uniforme havia de ser imprès o visualitzat per a totes les formes de materials. Conseqüentment, els valors 0 i 1 del primer indicador van ser redefinits.
Primer indicador - [CAN/MARC només]
2 - Seleccions (extractes) [OBSOLET]
3 - Altres títols col·lectius [OBSOLET]

$d - Data de la signatura d'un tractat [NOU, 1980]
La data de signatura d'un tractat no es codificava en un subcamp separat abans de la definició del subcamp $d.
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$n - Número de part/secció d'una obra [REDEFINIT, 1979]
$p - Nom de part/secció d'una obra [REDEFINIT, 1979]
Abans de 1979, el subcamp $n només portava números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic que ocorrien en els documents de música, i ambdós el número i el nom de la part eren inclosos en un subcamp $p. El subcamp $p (Part) va ser redefinit per incloure-hi només el nom de la part/secció amb nom i el subcamp $n va ser ampliat per incloure-hi el número de qualsevol part/secció amb número.
$s - Versió [CANVIAT, 2017]
El subcamp $s es va fer repetible.

(11/05/2018) snb@bnc.cat