MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de títol i de títols relacionats (20X-24X)

 

Els camps 210-24X contenen el títol del document descrit en el registre bibliogràfic i els títols variants que també s'apliquen al document. Aquests camps poden ser utilitzats per a generar punts d'accés i per a visualitzar notes per als diferents títols.

 

 

Inici de secció

 

210 - TÍTOL ABREUJAT (R)

 

Conté el títol en la forma en què ha estat abreujat per a la indexació o identificació. Els centres ISSN proporcionen un títol clau abreujat, basat en el Títol clau (Camp 222). Les agències catalogràfiques, incloent-hi els serveis de resums i d'indexació, proporcionen altres títols abreujats.

 

Indicadors

 

Valor que indica si es genera una entrada secundària pel títol.

       0 - Cap entrada secundària

       1 - Entrada secundària

       # - Títol clau abreujat

       0 - Altres títols abreujats

 

Codis de subcamp

 

Forma abreujada de la informació qualificativa, tancada entre parèntesis, continguda en el títol clau (camp 222).

·         $2 - Font (R)

Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

 

Exemples

 

 

210

0#$aManage. improv. cost reduct. goals

210

0#$aSurg. clin. North Am.

210

0#$aPlant prot. bull.$b(Faridabad)

210

0#$aAnnu. rep. - Dep. Public Welfare$b(Chic.)

210

0#$aIssled. zhur. Inst. geofiz.

 

Inici de secció

 

 

222 - TÍTOL CLAU (R)

 

Títol únic assignat a un recurs continu conjuntament amb un ISSN, anotat en el camp 022, pels centres nacionals sota els auspicis de la Xarxa de l'ISSN.

 

Es pot generar una nota formatada com a ISSN [número] = [Títol clau] a partir de les dades del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number)) i del camp 222.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació

       1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

Informació tancada entre parèntesis, que fa que un títol sigui únic.

 

Exemples

 

 

222

#0$aViva$b(New York)

222

#0$aCauses of death

222

#4$aDer Öffentliche Dienst$b(Köln)

222

#0$aJournal of polymer science. Part B. Polymer letters

222

#0$aEconomic education bulletin$b(Great Barrington)

222

#0$6880-02$aMezhdunarodnaíà zhizn'

 

Inici de secció

 

 

240 - TÍTOL UNIFORME (NR)

 

Títol uniforme per a un document quan la descripció bibliogràfica s'entra sota un camp d'entrada principal que conté un nom personal (100), un nom d'entitat (110) o un nom de congrés (111).

 

Indicadors

 

·         Primer - Títol uniforme imprès o visualitzat

Valor que indica quan s'imprimeix o es visualitza un títol uniforme.

       0 - No imprès o no visualitzat

       1 - Imprès o visualitzat

·         Segon - Caràcters ignorats en la intercalació

       0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $f - Data d'una obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

Element que no pot ser contingut apropiadament en cap altre subcamp definit.

·         $h - Tipus de suport (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)

Codi de: Name and Title Authority Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

240

10$aLleis, etc. (1969-1970)

240

10$aTractats, etc.$gPolònia,$d1948 març. 2.$kProtocols, etc.,$d1951 març. 6

240

10$aPoesia.$kSeleccions

240

10$aInstitutiones.$nLiber 2.$nCapitulum 5.$lAnglès

240

10$aFidelio$n(1814).$sLlibret.$lAnglès i alemany

240

10$aWerke, Org$0(DE-101c)300847858

240

10$aVariacions,$mpiano, 4 mans,$nK. 501,$rsol major

240

10$aLieder, sense acomp.

240

14$aThe Pickwick papers.$lFrancès

 

Inici de secció

 

 

242 - TRADUCCIÓ DEL TÍTOL PER L'AGÈNCIA CATALOGRÀFICA (R)

 

Traducció d'un títol propi feta pel catalogador quan el títol traduït no apareix com a títol paral·lel en el document. En la visualització en nota, es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Títol traduït:

 

Indicadors

 

Valor que indica si es genera una entrada secundària de títol.

       0 - Cap entrada secundària

       1 - Entrada secundària

Valor que indica si s'ha de generar una entrada secundària de títol.

·         Segon - Caràcters ignorats en la intercalació

       0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol (NR)

Títol propi i qualsevol títol alternatiu, exclosa la designació de número o de part.

·         $b - Resta del títol (NR)

Inclou els títols paral·lels i la informació complementària del títol.

·         $c - Menció de responsabilitat, etc. (NR)

Menció de responsabilitat i/o qualsevol altra menció restant del títol que no pot ser inclosa apropiadament en cap altre subcamp.

·         $h - Tipus de suport (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $y - Codi de llengua del títol traduït (NR)

Codi de: MARC Code List for Languages

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

242

10$aWorld of art.$yeng

242

04$aThe Arab East.$yeng

242

00$aLand surveying and agriculture equipment.$yeng

242

00$aAnnals of chemistry$nSeries C,$pOrganic hemistry and biochemistry.$yeng

 

Inici de secció

 

 

243 - TÍTOL UNIFORME COL·LECTIU (NR)

 

Títol genèric que construeix el catalogador per tal de recopilar obres d'un autor molt prolífic. Els claudàtors que normalment tanquen un títol uniforme col·lectiu no van inclosos en el registre MARC. Es poden generar basats en l'etiqueta del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Títol uniforme imprès o visualitzat

Valor que indica quan s'imprimeix o es visualitza un títol uniforme.

       0 - No imprès o no visualitzat

       1 - Imprès o visualitzat

·         Segon - Caràcters ignorats en la intercalació

       0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol uniforme (NR)

·         $d - Data de signatura d'un tractat (R)

·         $f - Data d'una obra (NR)

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport  (NR)

·         $k - Subencapçalament de forma (R)

·         $l - Llengua de l'obra (NR)

·         $m - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $o - Menció d'arranjament (música) (NR)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $r - Tonalitat (música) (NR)

·         $s - Versió (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

243

10$aObres.$f1983

243

10$aDiscursos

243

00$aLleis, etc.

243

10$aMúsica per a orquestra.$kSeleccions

 

Inici de secció

 

 

245 - MENCIÓ DE TÍTOL (NR)

 

Zona del títol i de la menció de responsabilitat de la descripció bibliogràfica d'una obra.

 

Indicadors

 

·         Primer - Entrada secundària de títol

Valor que indica si es genera una entrada secundària de títol a partir del camp 245.

       0 - Cap entrada secundària

No es fa cap entrada secundària de títol, ja sigui perquè no es vol una entrada secundària de títol o ja sigui perquè l'entrada secundària de títol no té la traça igual que el títol del camp 245.

       1 - Entrada secundària

L'entrada secundària de títol que es vol és la mateixa que el títol del camp 245.

·         Segon - Caràcters ignorats en la intercalació

       0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació

       1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol (NR)

·         $b - Resta del títol (NR)

·         $c - Menció de responsabilitat, etc. (NR)

·         $f - Dates inclusives (NR)

Període de temps durant el qual es va crear el contingut complet dels materials descrits.

·         $g - Dates predominants (NR)

Període de temps durant el qual es va crear la major part del contingut dels materials descrits.

·         $h - Tipus de suport (NR)

Qualificador de tipus de suport.

·         $k - Forma (R)

Terme descriptiu de la forma dels materials descrits, determinada per l'examen de les característiques físiques, per la matèria del seu contingut intel·lectual o per l'ordre de la informació dins els materials.

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $s - Versió (NR)

Nom, codi o descripció d'un exemplar dels materials descrits que va ser generat en diferents moments o per a destinataris diferents.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

245

00$a[Man smoking at window].

245

03$aLe Bureau$h[filmina] =$bLa Oficina = Das Büro.

245

10$aStatistics :$bfacts or fiction.

245

10$a--as others see us.

245

04$aThe Year book of medicine.

245

18$aThe... annual report to the Governor.

245

00$aProceedings /$c...

245

10$aUnder the hill, or, The story of Venus and Tannhauser.

245

00$aHamlet ;$bRomeo and Juliette ; Othello...

245

00$aOklahoma$h[enregistrament sonor] ;$bCarousel ; South Pacific...

245

00$aLord Macaulay's essays ;$band, Lays of ancient Rome.

245

00$aMap of Nelson, Richmond, Motueka :$bscale 1:20000.

245

15$aThe "winter mind" :$bWilliam Bonk and American letters /$cBurt Kimmelman.

245

00$aLove from Joy :$bletters from a farmer's wife.$nPart III,$p1987-1995, At the bungalow.

245

04$aThe plays of Oscar Wilde /$cAlan Bird.

245

10$aHow to play chess /$cKevin Wicker ; with a foreword by David Pritchard ; illustrated by Karel Feuerstein.

245

10$aProject directory /$cTDC = Répertoire des projets / CDT.

245

14$aThe analysis of the law /$cSir Matthew Hale. The students companion / Giles Jacob.

245

00$aManagement report.$nPart I /$cU.S. Navy's Military Sealift Command.

245

00$aShort-Harrison-Symmes family papers,$f1760-1878.

245

00$kRecords,$f1939-1973$g1965-1972.

245

00$a[Geode]$h[objecte].

245

03$aLa mer$h[enregistrament sonor] ;$bKhamma ; Rhapsody for clarinet and orchestra / $cClaude Debussy.

245

10$aFour years at Yale :$kdiaries,$f1903 Sept. 16-1907 Oct. 5.

245

00$aPL 17 Hearing Files$kCase Files$f1974$pDistrict 6$hmicrofilm (en forma de fitxa).

245

14$aThe charity ball :$ba comedy in four acts :$ktypescript,$f1889 /$cby David Belasco and Henry C. DeMille.

245

00$aZentralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionkrankheiten und Hygiene.$n1. Abt. Originale.$nReihe B,$pHygiene. Krankenhaushygiene. Betriebshygiene, präventive Medizin.

245

10$aDirector's report of the Association of Insurance Adjusters.$sMember release.

245

14$aHe Mone tou Horous Sina.

245

15$aTon meionoteton eunoia :$bmythistorema /$cSpyrou Gkrintzou.

245

00$aPortals to the world.$pSelected Internet resources.$pMaldives$h[recurs electrònic] / $ccreated and maintained by the Asian Division, Area Studies Directorate.

245

00$aHeritage Books archives.$pUnderwood biographical dictionary.$nVolumes 1 & 2 revised$h[recurs electrònic] /$cLaverne Galeener-Moore.

245

00$aFocus on grammar$h[recurs electrònic] :$bbasic level.

245

00$aConcerto per piano n. 21, K 467$h[enregistrament sonor] /$cW.A. Mozart. L'assedio di Corinto. Ouverture / G. Rossini.

245

00$aAnnual report of the Minister of Supply and Service Canada under the Corporations and Labour Unions Returns Act.$nPart II,$pLabour unions = $bRapport annuel du ministre des Approvisionnements et services Canada présenté sous l'empire et des syndicates ouvriers.$nPartie II,$pSyndicats ouvriers.

245

00$aWho is it?

245

10$aAhab's wife, or, The star-gazer :$ba novel /$cby Sena Jeter Naslund ; illustrations by Christopher Wormell.

 

Inici de secció

 

246 - FORMA VARIANT DEL TÍTOL (R)

 

Forma del títol que apareix en diferents parts d'un document o en una part del títol propi, o forma alternativa del títol quan la forma difereix significativament del títol que conté el camp 245.

 

Indicadors

 

·         Primer - Control de nota/entrada secundària

Valor que indica si es genera una entrada secundària de títol.

       0 - Nota, cap entrada secundària

       1 - Nota, entrada secundària

       2 - Cap nota, cap entrada secundària

       3 - Cap nota, entrada secundària

·         Segon - Tipus de títol

Valor que indica el tipus de títol que conté el camp 246 i que controla la generació d'una nota i d'una constant de visualització. Tots els valors, excepte 0 i 1, generen un camp de nota.

       # - Cap tipus especificat

       0 - Part de títol

Es pot generar una entrada secundària a partir del valor 3 del primer indicador. No es genera cap nota.

       1 - Títol paral·lel

Títol paral·lel que s'inclou en el subcamp $b del camp 245. No es genera cap nota.

       2 - Títol distintiu

Títol especial que apareix a més a més del títol normal en les publicacions individuals d'un document i pel qual pot ser coneguda la publicació. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Títol distintiu:

       3 - Altres títols

Títol que apareix en una part que no pot ser indicada apropiadament amb cap dels altres valors. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Altres títols:

       4 - Títol a la coberta

Títol imprès en la coberta original d'una publicació o gravat o estampat en l'enquadernació de l'editor i que s'utilitza quan la coberta no es la font principal de la descripció bibliogràfica. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Títol a la coberta:

       5 - Títol de la portada addicional

Títol en una altra llengua trobat en una portada que no s'utilitza com a font principal de la descripció bibliogràfica. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Títol de la portada addicional:

       6 - Títol inicial

Títol imprès a la part superior de la primera pàgina del text. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Títol inicial:

       7 - Llegenda de foli

Títol imprès al marge superior o inferior de totes les pàgines d'una publicació. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Llegenda de foli:

       8 - Títol al llom

Títol donat per l'editor i trobat al llom de la publicació. En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: Títol al llom:

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol propi/títol curt (NR)

·         $b - Resta del títol (NR)

·         $f - Data o designació seqüencial (NR)

Data o número de volum/publicació relativa al títol variant de la descripció bibliogràfica quan es genera una nota a partir del camp.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport (NR)

·         $i - Text de visualització  (NR)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

246

0#$itol a la portada addicional d'alguns números:$aAnnual report

246

13$aCalifornia State Assembly file analysis

246

3#$aFour corners power review

246

1#$iTítol del plafó:$aWelcome to big Wyoming

246

1#$iTambé conegut com:$aCOMPENDEX

246

1#$iTítol augmentat:$aDevelopment of electro-optical laser velocimeter system for flame studies

246

30$aLRMP

246

31$aNihon

246

12$aCreating jobs$f1980

246

15$aMurshid al-Sdn$f1982- 1983

246

3#$aBEEC bulletin

246

17$aB.E.E.C. bulletin

246

04$a[títol variant]$g(varia lleugerament)

246

1#$iAl capdemunt de la portada:$aScience and public affairs$fJan. 1970-Apr. 1974

246

1#$iTítol al contenidor:$aNew Brunswick royal gazette

246

1#$iNúmeros alterns publicats amb el títol:$aChicago daily telegraph

246

3#$a[títol de la reimpressió];$5DLC

 

Inici de secció

 

 

247 - TÍTOL ANTERIOR (R)

 

Títol propi anterior quan un registre catalogràfic representa diversos títols associats amb el document.

 

Indicadors

 

·         Primer - Entrada secundària de títol

Valor que indica si es genera una entrada secundària pel títol.

       0 - Cap entrada secundària

       1 - Entrada secundària

·         Segon - Control de nota

Valor que indica si es visualitza una nota a partir de les dades del camp.

       0 - Visualització de la nota

En la visualització, es pot generar juntament amb la nota: El títol varia:

       1 - No visualització de la nota

S'inclou una nota textual al camp 547 (Nota de relació complexa de títol anterior).

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Títol propi (NR)

·         $b - Resta del títol (NR)

·         $f - Data o designació seqüencial (NR)

Dates o números de volum/publicació del recurs continu que portava el número anterior.

·         $g - Informació miscel·lània (R)

·         $h - Tipus de suport  (NR)

·         $n - Número de part/secció d'una obra (R)

·         $p - Nom de part/secció d'una obra (R)

·         $x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

247

10$aEverywoman's magazine$fv. 1-24, Jan. 1948-57.

 

247

10$aJournalism bulletin$fMar. 1924-Nov. 1927

 

247

01$a[títol anterior]$g(varia lleugerament)

 

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques