Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 240

240 - Títol uniforme (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Títol uniforme imprès o visualitzat
0 - No imprès o no visualitzat
1 - Imprès o visualitzat

Segon indicador
Caràcters ignorats en la intercalació
0-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació


Codis de subcamp
$a - Títol uniforme (NR)
$d - Data de signatura d'un tractat (R)
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment de l'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$6 - Linkage (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títol uniforme d'un document quan el registre bibliogràfic s'entra sota un camp d'entrada principal que conté un nom personal (camp 100), d'autoritat (camp 110), o de congrés (camp 111).

Usat quan una obra ha aparegut sota títols variants, i cal triar un títol en particular que representi l'obra. Les regles de catalogació també prescriuen l'ús d'aquest camp quan s'han de fer addicions o supressions al títol. En el darrer cas, pot ser que el títol no variï d'una iteració a una altra. El títol que apareix en l'obra que s'està catalogant és contingut en el camp 245 (Menció de títol). El camp 240 no s'utilitza quan el camp 130 (Entrada principal--títol uniforme) és present.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Títol uniforme imprès o visualitzat
Indica si el títol uniforme és imprès o visualitzat.
0 - No imprès o no visualitzat
1 - Imprès o visualitzat
Segon indicador - Caràcters ignorats en la intercalació
La decripció d'aquest indicador és similar a la descripció del primer indicador donada en la secció X30 Títol uniforme-Informació general.

CODIS DE SUBCAMP

Les descripcions de tots els codis de subcamp del camp 240 es donen en la secció X30 Títol uniforme-Informació general.

EXEMPLES

110 1#$aIlles Verges britàniques.
240 10$aLleis, etc. (1969-1970)
245 10$aOrdinances & statutory rules & orders of the Virgin Islands.
110 1#$aFrança.
240 10$aTractats, etc.$gPolònia,$d1948 març. 2.$kProtocols, etc.,$d1951 març 6
100 1#$aBullett, Gerald William,$d1894-1958.
240 10$aPoesia.$kSeleccions
245 10$aPoems /$cby Gerald Bullett.
110 2#$aInter-American Commission on Human Rights. Comisión Interamericana de Derechos Humanos LC
240 10$aInforme sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay.$lAnglès
245 10$aReport on the situation of human rights in Paraguay.
100 0#$aHomer.
240 10$aIlíada
110 2#$aEsglésia Catòlica.
240 10$aMissal (Dominicà)
100 1#$aPorta, Giambattista della,$d1535?-1615.
240 10$aDuoi fratelli rivali.$lAnglès i italià
245 14$aGli duoi fratelli rivali =$bThe two rival brothers /$cGiambattista della Porta ; edited and translated by Louise George Clubb.
100 0#$aCassiodor, Flavi Magne Aureli,$dca. 490-ca. 580
240 10$aInstitutiones divinarum et saecularium litterarum.$nLiber 2.$nCapitulum 5.$lAnglès
245 10$aInstitutiones.$nBook II.$nChapter V /$cCassiodorus. Etymologies. Books III. Chapters 15-23 / Isidore of Seville ; translated by Helen Dill Goode and Gertrude C. Drake.
100 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.
240 10$aFidelio$n(1814).$sLlibret.$lAnglès i alemany
245 10$aFidelio /$cLudwig van Beethoven.
110 2#$aAustralian National Parks and Wildlife Service.
240 10$aAnnual report (1977)
245 10$aAnnual report /$cAustralian National Parks and Wildlife Service.
100 1#$aFaulkes, William$4aut$0(DE-101c)311140009
240 10$aWerke, Org$0(DE-101c)300847858
245 00$aAcht festliche Orgelstücke$hMusikdruck$cWilliam Faulkes. Hrsg. von Tobias Zuleger
700 1#$aZuleger, Tobias$eHrsg.$4edt$0(DE-101c)31113999X
240 10$aIntermezzo (Esbossos)
240 10$aVariacions,$mpiano, 4 mans,$nK. 501,$rsol major
240 10$aMúsica per flauta, flautes (2).$kSeleccions
240 10$aLieder, sense acomp.
240 14$aThe Pickwick papers.$lFrancès

CONVENCIONS D'ENTRADA

Punctuació - El camp 240 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Vegeu també les descripcions dels subcamps de la secció X30 Títol uniforme-Informació general per a la informació sobre la puntuació.
Constants de visualització
[ ... ] [claudàtors]
Els claudàtors que habitualment enclouen un títol uniforme no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Títol uniforme imprès o visualitzat
2 - No imprès en la fitxa, entrada secundària de títol (MU) [OBSOLET, 1993]
3 - Imprès en la fitxa, entrada secundària de títol (MU) [OBSOLET, 1993]
El 1993, el primer indicador es va redefinir i va passar d'indicar si el títol uniforme s'imprimia en la fitxa (i, per a la música, si s'havia de fer l'entrada secundària) a indicar si el títol uniforme ha de ser imprès o visualitzat per a totes les formes de materials. Conseqüentment, els valors 0 i 1 del primer indicador es van redefinir i els valors 2 i 3 van quedar obsolets.

$d - Data de la signatura d'un tractat [NOU, 1980]
    La data de signatura d'un tractat no es codificava en un subcamp separat abans de la definició del subcamp $d el 1980.
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
    El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$n - Número de part/secció d'una obra [REDEFINIT, 1979]
$p - Nom de part/secció d'una obra [REDEFINIT, 1979]
    Abans de 1979, el subcamp $n només portava números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic que ocorrien en els documents de música, i ambdós el número i el nom de la part eren inclosos en un subcamp $p. El subcamp $p (Part) va ser redefinit per incloure-hi només el nom de la part/secció amb nom i el subcamp $n va ser ampliat per incloure-hi el número de qualsevol part/secció amb número el 1979.
$s - Versió [CANVIAT, 2017]
    El subcamp $s es va fer repetible.
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font de l'encapçalament o del terme) [NOU, 2019]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]


(21/09/2022) snb@bnc.cat