Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X

01X-09X - Números i codis-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Desembre 2020

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

010 - Número de control de la Library of Congress (NR) Complet | Concís
013 - Informació de control de patents (R) Complet | Concís
015 - Número de la bibliografia nacional (R) Complet | Concís
016 - Número de control de l'agència bibliogràfica nacional (R) Complet | Concís
017 - Número de copyright o dipòsit legal (R) Complet | Concís
018 - Codi de quota de copyright de l'article (NR) Complet | Concís
020 - ISBN (International Standard Book Number) (R) Complet | Concís
022 - ISSN (International Standard Serial Number) (R) Complet | Concís
024 - Altres identificadors normalitzats (R) Complet | Concís
025 - Número d'adquisició estrangera (R) Complet | Concís
026 - Identificador de l'empremta (R) Complet | Concís
027 - STRN (Standard Technical Report Number) (R) Complet | Concís
028 - Números d'editor o distribuïdor (R) Complet | Concís
030 - Designació CODEN (R) Complet | Concís
031 - Informació sobre els íncipits musicals (R) Complet | Concís
032 - Número de registre postal (R) Complet | Concís
033 - Data/hora i lloc d'un esdeveniment (R) Complet | Concís
034 - Dades matemàtiques cartogràfiques codificades (R) Complet | Concís
035 - Número de control del sistema (R) Complet | Concís
036 - Número d'estudi original per a dades de fitxers informàtics (NR) Complet | Concís
037 - Font d'adquisició (R) Complet | Concís
038 - Llicència d'ús sobre el contingut del registre (NR) Complet | Concís
040 - Font de la catalogació (NR) Complet | Concís
041 - Codi de llengua (R) Complet | Concís
042 - Codi d'autenticació (NR)Complet | Concís
043 - Codi d'àrea geogràfica (R) Complet | Concís
044 - Codi de país de l'entitat de publicació/producció (NR) Complet | Concís
045 - Període de temps del contingut (NR) Complet | Concís
046 - Dates especials codificades (R) Complet | Concís
047 - Codi de forma de la composició musical (NR) Complet | Concís
048 - Codi del nombre d'instruments musicals i veus (R) Complet | Concís
050 - Signatura topogràfica de la Library of Congress (R) Complet | Concís
051 - Menció d'exemplar, número, separata de la Library of Congress (R) Complet | Concís
052 - Classificació geogràfica (R) Complet | Concís
055 - Números de classificació assignats al Canadà (R) Complet | Concís
060 - Signatura topogràfica de la National Library of Medicine (R) Complet | Concís
061 - Menció d'exemplar de la National Library of Medicine (R) Complet | Concís
066 - Jocs de caràcters presents (NR) Complet | Concís
070 - Signatura topogràfica de la National Agricultural Library (R) Complet | Concís
071 - Menció d'exemplar de la National Agricultural Library (R) Complet | Concís
072 - Codi de categoria de matèria (R) Complet | Concís
074 - Número de document GPO (R) Complet | Concís
080 - Número de la Classificació Decimal Universal (R) Complet | Concís
082 - Número de la Classificació Decimal de Dewey (R) Complet | Concís
083 - Número addicional de la Classificació Decimal de Dewey (R) Complet | Concís
084 - Número d'altres classificacions (R) Complet | Concís
085 - Components del número de classificació sintetitzat (R) Complet | Concís
086 - Número de classificació de document oficial (R) Complet | Concís
088 - Número d'informe (R) Complet | Concís
09X - Signatures topogràfiques locals Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Els camps 01X-09X contenen números normalitzats, números de classificació, i altres dades relatives al registre.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 011 - Número de control d'enllaç de la Library of Congress (LL, MP, MU, MV, PS, només USMARC) [OBSOLET, 1993]
Ambdós indicadors estaven sense definir. Es va definir un subcamp $a (Número de control d'enllaç de la LC). Els números de control d'enllaç de la Library of Congress es poden anotar en els camps d'entrada d'enllaç 760-787.

Camp 026 - Identificador de l'empremta [NOU, 2002]

Camp 028 - Número d'editor [REDEFINIT, 2016]
El camp 028 va ser redenominat i redefinit per incloure els números de distribuïdor.

Camp 031 - Informació sobre l'íncipit musical [NOU, 2004]

Camp 038 - Llicència d'ús sobre el contingut del registre [NOU, 2002]

Camp 039 - Nivell de control bibliogràfic i de detall de codificació [OBSOLET, 1986]
El camp 039 va quedar obsolet quan el codi 7 de Capçalera/17 (Nivell de codificació) va ser redefinit per identificar la catalogació que està conforme amb els requeriments de nivell mínim nacional. El camp 039 va ser definit el 1980 per permetre que una organització caracteritzès la completesa de diversos aspectes catalogràfics dels registres amb que contribueix a una base de dades nacional.

El primer indicador especificava l'estàndard aplicat a les dades (0 = registre bibliogràfic de nivell nacional dels Estats Units d'Amèrica; 8 = Altres); el segon indicador estava sense definir. Els codis de subcamp i els codis definits per a cada un eren: $a Nivell de les regles utilitzades en la descripció bibliogràfica (0 = Cap nivell de les regles definit, 1 = Mínim, 2 = Incomplet, 3 = Complet); $b Nivell d'esforç per assignar els punts d'accés, exclosos els encapçalaments de matèries (2 = Incomplet, 3 = Complet); $c Nivell d'esforç per assignar els punts d'accés dels encapçalaments de matèries (0 = Cap, 2 = Incomplet, 3 = Complet); $d Nivell d'esforç per assignar la classificació (0 = Cap, 2 = Incomplet, 3 = Complet); $e Nombre de posicions codificades dels camps fixos (0 = Cap, 1 = Mínim, 2 = Els més necessaris, 3 = Complet).

Camp 043 - Codi d'àrea geogràfica [CANVIAT, 2020]
El camp 043 es va canviar a repetible.

Camp 046 - Dates especials codificades [REDEFINIT, 2002]
El camp 046 es va redefinir com a repetible.

Camp 047 - Codi de forma de la composició musical [REDEFINIT, 2006]
El camp 047 es va redefinir com a repetible.

Camp 083 - Número addicional de la Classificació Decimal de Dewey [NOU, 2008]

Camp 085 - Components del número de classificació sintetitzat [NOU, 2008]

Camp 087 - Número d'informe [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC només]
Tots dos indicadors estaven sense definir. Els codis eren: $a (Número d'informe) i subcamp $z (Número d'informe anul·lat/no vàlid).

Camp 088 - Número de localització en els prestatges de microfilms de document (CODOC) [REDEFINIT, 1997] [CAN/MARC només]
Tots dos indicadors estaven sense definir. Els codis eren: $a (Número d'informe) i subcamp $z (Número d'informe anul·lat/no vàlid).


(21/01/2021) Contact Us