Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 018

018 - Codi de quota de copyright de l'article (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Codi de quota de copyright de l'article (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi d'identificació únic per a les parts components que apareix en monografies o recursos continus.

S'anota en el registre de la part component, no en el registre per al document font.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de quota de copyright de l'article
018 ##$a0844021842/78/010032-08$01.25/1
018 ##$a03043923/78/050243-03$00.95/0
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura - El codi de quota de copyright de l'article es compon de cinc parts: 1) l'ISSN (International Standard Serial Number) o l'ISBN (International Standard Book Number), una xifra de vuit o deu dígits construïda d'acord amb la ISO 3297 o 2108; 2) els dos darrers dígits de l'any de publicació de la part component; 3) el número de document, una xifra de vuit dígits dissenyada per garantir la unicitat del codi; 4) una quota per còpia, una xifra de quatre dígits que dóna la quota per fotocopiar l'obra, indicada en la moneda local (per exemple, dòlars dels Estats Units d'Amèrica o del Canadà); i 5) l'indicador dels drets d'autor, una xifra d'un dígit que indica que hi ha un acord sobre els drets amb els autors (1) o que no hi ha acord sobre els drets (0). El codi conté una barra inclinada (/) entre cada part excepte entre el número de document i la quota per còpia, en què s'utilitza el símbol de la moneda (per exemple, el signe del dòlar "$"). Per a les quotes donades en dels Estats Units d'Amèrica o del Canadà, la quota per còpia conté un punt amb decimals després del segon dígit. Per més informació sobre el codi, vegeu el lloc web de Copyright Clearance Center: www.copyright.com.
Puntuació - El camp 018 no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el camp acabi en una abreviació, unes inicials, o en unes dades que acabin en un signe de puntuació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat