Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 061

061 - Menció d'exemplar de la National Library of Medicine (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$c - Informació de l'exemplar (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació afegida per la National Library of Medicine al registre bibliogràfic que fa referència als segons exemplars o conjunts del document descrit que són a les seves col·leccions.

Usat només per als números de classificació i les signatures topogràfiques relatius als segons exemplars o conjunts assignats per la National Library of Medicine.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Número de classificació de la NLM.
$b - Número de document
Número de document de la NLM.
$c - Informació de l'exemplar
Informació relativa als segons i subsegüents exemplars o conjunts.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Signatura topogràfica de col·leccions (PS) [OBSOLET]
En les especificacions de publicacions en sèrie, l'ús del segon indicador per indicar el tipus de col·lecció va quedar obsolet el 1976. Els valors eren: 0 (Cap col·lecció implicada), 1 (Col·lecció principal), 2 (Subcol·lecció), 3 (Subsubcol·lecció).

(03/05/2012) snb@bnc.cat