Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 070

070 - Signatura topogràfica de la National Agricultural Library (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Existència en el fons de la NAL
# - Cap informació proporcionada
0 - El document és a la NAL
1 - El document no és a la NAL

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació o signatura topogràfica assignada per la NAL (National Agricultural Library).

Pot contenir també els números d'entrada de la NAL per als materials visuals.

Abans de 1965, NAL utilitzava l'esquema de classificació de la biblioteca de l'USDA (United States Department of Agriculture). El 1965, la NAL començà a utilitzar la Library of Congress Classification per als nous materials catalogats. Els documents de tipus seriat van conservar sempre que era possible les antigues signatures topogràfiques; per tant tots dos esquemes estan en ús encara. La NAL també assigna números d'entrada seqüencials per a les dissertacions i resums.

En les signatures topogràfiques de la NAL poden aparèixer prefixos. "A" especifica una publicació USDA en l'antic esquema USDA; "a" especifica una publicació USDA en l'esquema de classificació de la LC; "R" especifica un llibre rar; "J" especifica un llibre juvenil; i "Fo" especifica una publicació de mida foli.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Existència en els fons de la NAL
Indica si el document és contingut o no en els fons de la NAL.
# - Cap informació proporcionada
Usat per a tots els topogràfics assignats per les institucions altres que la NAL.
070 ##$aSB945.A5
245 00$aAphids as crop pests/$cedited by Helmut F. van Emden and Richard Harrington.
0 - El document és a la NAL
1 - El document no és a la NAL
Segon indicador - Sense definir
El segon indicador no està definit i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Part del número de classificació de la signatura topogràfica de la NAL. El subcamp $a es repeteix per anotar els números de classificació alternatius.
070 0#$aHD3492.H8$bL3
070 0#$aTRANSL$b17828
[Número assignat a una traducció.]
$b - Número de document
Número de document de la NAL.
070 0#$a281.9$bC81A
[El número assignat s'ha obtingut de l'esquema de la biblioteca de l'USDA.]
070 0#$aQH301.A5 $b1981
[El número assignat s'ha obtingut de l'esquema de classificació de la LC.]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 070 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt.
Majúscules - Els caràcters alfabètics de la part de la classificació del camp van generalment en majúscules

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Existència en el fons de la NAL
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2017]

Segon indicador - Signatura topogràfica de col·lecció (PS) [OBSOLET]
En les especificacions de publicacions en sèrie, l'ús del segon indicador per indicar el tipus de publicació en sèrie va quedar obsolet el 1976. Els valors eren: 0 (Cap col·lecció mencionada), 1 (Col·lecció principal), 2 (Subcol·lecció), 3 (Subsubcol·lecció).

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat