Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 016

016 - Número de control de l'agència bibliogràfica nacional (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2004

Primer indicador
Agència bibliogràfica nacional
# - Library and Archives Canada
7 - Font especificada en el subcamp $2
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de control del registre (NR)
$a - Número de control del registre anul·lat/no vàlid (R)
$2 - Font (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Números únics que han estat assignats a un registre per una agència bibliogràfica nacional altra que la Library of Congress. El número de control pot aparèixer també al camp 001 (Número de control) en els registres distribuïts per la mateixa agència nacional. Aquest número és un número de control del registre utilitzat en el sistema de l'agència bibliogràfica nacional, i no pas un número d'entrada de la bibliografia nacional, camp 015 (Número de la bibliografia nacional).

Els números de control de la Library of Congress s'anoten en el camp 010. Una organització que utilitza aquest registre pot treure el número de control de l'agència bibliogràfica nacional del camp 001 i utilitzar-lo com a número de control per al seu propi sistema.

Un registre pot contenir un camp 016 amb un número de control anul·lat o no vàlid d'un registre distribuït prèviament. Un registre pot ser anul·lat perquè és un registre duplicat del mateix document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Agència bibliogràfica nacional
Identifica una agència bibliogràfica nacional específica com a font del número de control, o bé es refereix a un codi del subcamp $2 (Font).
# - Library and Archives Canada
La Library and Archives Canada (LAC) és la font del número de control de l'agència bibliogràfica nacional.
016 ##$a#730032015##rev
016 ##$a#84074272XE#
7 - Font especificada en el subcamp $2
Usat quan la font del número de control és indicada amb un codi en el subcamp $2.Codi de: MARC Code List for Organizations.
016 7#$a94.763966.7$2GyFmDB
[El número de control és de la Deutsche Bibliothek.]
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de control del registre
Número de control del registre assignat per una agència bibliogràfica nacional.
016 ##$a#721234569##
016 7#$aPTBN000004618$2PoLiBN
[El número de control del registre és de la Biblioteca Nacional, Portugal]
$z - Número de control del registre, anul·lat o no vàlid
Número de control anul·lat o no vàlid del registre assignat per una agència bibliogràfica nacional.
016 ##$a#890000298##rev$z#89000298##
$2 - Font
Codi MARC o nom de l'organització que identifica l'agència bibliogràfica nacional que va ser la font del número de control del registre anotat en el camp 016. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Vegeu MARC Code List for Organizations per a la llista de fonts utilitzades en els registres MARC 21.
016 7#$ab9117951$zE000214460$2Uk
[El codi "Uk" identifica la British Library com a font dels números de control]
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE CONTROL DE LA LAC

Amb la redefinició del camp 016 el 1997, qualsevol agència bibliogràfica nacional pot anotar els seus números de control en aquest camp. Tot i que l'estructura dels números pot variar d'una agència a una altra, l'ús extensiu de la camp 016 ha estat impulsat per la Library and Archives Canada. L'estructura del seu número de control es dóna a continuació.

El codi de llengua (posició 10) identifica, amb el codi "E" (anglès) o "F" (francès), un document bilingüe per al qual han estat produïts dos registres bibliogràfics separats, un en anglès, i l'altre en francès.

El gener de 2001, es va fer un canvi per acomodar un any amb quatre dígits.

Estructura del número de control anterior a l'any 2001

Nom de l'element Nombre de caràcters Posició en el camp
Sense definir 1 00
Any 2 01-02
Número correlatiu 6 03-08
Dígit de comprovació 1 09
Codi de llengua 1 10
Sense definir 1 11
Indicador de revisió variable 12-n

Estructura del número de control per a 2001 i anys posteriors

Nom de l'element Nombre de caràcters Posició en el camp
Any 4 00-03
Número correlatiu 6 04-09
Dígit de comprovació 1 10
Codi de llengua 1 11
Indicador de revisió variable 12-n

CONVENCIONS D'ENTRADA

Camp 016 - Número de control del registre de la National Library of Canada [REDEFINIT, 1997] [CAN/MARC, només]
Tots dos indicadors estan sense definir. Els codis de subcamp eren $a (Número de control del registre de la NLC) i $z (Número de control del registre anul·lat o no vàlid).

(03/05/2012) snb@bnc.cat