Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 025

025 - Número d'adquisició estrangera (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número d'adquisició estrangera (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número assignat per la Library of Congress a les obres adquirides a través d'un dels seus programes d'adquisició estrangera.

Usat per anotar la font de l'adquisició del document i també identifica certs programes mitjançant els quals els materials són adquirits a la LC. En aquest camp s'inclouen els següents tipus de números:

Repetible per anotar els diversos números associats amb les diferents edicions de la mateixa obra en un mateix registre bibliogràfic.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'adquisició estrangera
Repetible per anotar-hi més d'un número associat amb el mateix document.
025 ##$aLACAP67-3676
025 ##$aPL480:I-E-8421
025 ##$aEt-E-123
025 ##$aAe-F-355$aAe-F-562
025 ##$aI-Map-268
025 ##$aLACAP72-1719$aLACAP72-1720
025 ##$aI-H-96-903245; 23
025 ##$aI-E-E-96-912211; 79-92
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 025 no acaba en cap signe de puntuació. Els guionets interns d'un número van inclosos en el registre MARC.
Espaiament - No hi ha espais presents en el camp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat