MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de números i codis (01X-04X)

 

Els camps 01X-04X contenen números de control i d'enllaç, números normalitzats i codis relatius al document bibliogràfic descrit en el registre.

 

 

Inici de secció

 

 

010 - NÚMERO DE CONTROL DE LA LIBRARY OF CONGRESS (NR)

 

Número únic assignat per la Library of Congress a un registre MARC. Els prefixos MARC vàlids per als números de control de la LC estan publicats a MARC 21 Format for Bibliographic Data.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

010

 

##$a##2001627090

 

010

 

##$a###79139101#/AC/MN

 

010

 

##$a###73002284#//r752

 

010

 

##$anuc76039265#

 

010

##$a##2001336783

 

 

Inici de secció

 

 

013 - INFORMACIÓ DE CONTROL DE PATENTS (R)

 

Informació utilitzada per a controlar els documents de patents. Aquest camp pot contenir, a més de la informació sobre les patents, informació relativa a certificats d'inventor, certificats d'utilitat, maquetes d'utilitat, patents o certificats d'addició, certificats d'inventor d'addició, certificats d'utilitat d'addició i les sol·licituds publicades per a cada un dels anteriors.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de: MARC Code List for Countries*.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

Designació del tipus d'identificador del document de patent.

Data de concessió de la patent o certificat, o d'acceptació d'una sol·licitud. La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes i 2 per al dia).

Text que explica o aclareix l'estat del document de patent identificat pel número en aquest camp.

Informació que identifica el país o l'agència que és part responsable del document, normalment una sol·licitud de patent o d'un document relacionat. Codis de: MARC Code List for Countries i MARC Code List for Organizations.

 

Exemples

 

013

##$a67-SC41534$bgw#$cC1$d19671108

 

013

##$a70-121204$bxxu$cpatent$d19700822

 

013

##$a73-19001$bit#$cB$d19730102

 

013

##$a82-US1336$cA$d19820928$fSzGeWIPO

 

013

##$a70-123456$bxxu$cstatutory invention registration$d19700414$egranted$d19710419$eeffective

 

013

##$a93-10077$bxxu$cpatent$d19930322$econtinuation

 

013

##$a74-2202467$bxxu$cpatent$d19740305$epublished

 

013

##$a82-57623$cpriority application$d19820213$fCmYaOAPI

 

 

Inici de secció

 

 

015 - NÚMERO DE LA BIBLIOGRAFIA NACIONAL (R)

 

Número d'entrada de la bibliografia per a la informació catalogràfica derivada d'una bibliografia nacional.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de: National Bibliography Number Source Codes.

 

Exemples

 

 

015

##$aF84-3117

 

015

##$aB67-20987

 

015

$aB67-20988$qrúst.

 

015

##$aGFR67-A14-54

 

015

##$aAu67-6

 

015

##$aF67-835$qvol. 1

 

015

##$aF67-9455$qvol. 2

 

015

##$a06,A29,1122$z05,N51,1204$2dnb

 

015

##$a06,A29,0382$z05,A21,0597$z04,N48,0463$2dnb

 

015

##$a84-3117$2bnf

 

015

##$a67-A14-54$2dnb

 

 

Inici de secció

 

 

016 - NÚMERO DE CONTROL DE L'AGÈNCIA BIBLIOGRÀFICA NACIONAL (R)

 

Números únics que han estat assignats a un registre per una agència bibliogràfica nacional altra que la Library of Congress. El número de control pot aparèixer també al camp 001 (Número de control) en els registres distribuïts per la mateixa agència nacional. Aquest número és un número de control del registre utilitzat en el sistema de l'agència bibliogràfica nacional, i no pas un número d'entrada de la bibliografia nacional, camp 015 (Número de la bibliografia nacional).

 

Indicadors

 

       # - Library and Archives Canada

       7 - Font especificada en el subcamp $2

Utilitzat quan la font del número de control és indicada amb un codi en el subcamp $2. Codis de: MARC Code List for Organizations.

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

016

##$a#730032015##rev

016

##$a#84074272XE#

016

7#$a94.763966.7$2GyFmDB[Número de control del registre de la Deutsche Bibliothek.]

016

7#$aPTBN000004618$2PoLiBN[Número de control del registre de la Biblioteca Nacional, Portugal.]

016

##$a890000298##rev$z89000298##

016

7#$ab9117951$zE000214460$2Uk[El codi "Uk" identifica la British Library com a font dels números de control]

 

Inici de secció

 

 

017 - NÚMERO DE COPYRIGHT O DIPÒSIT LEGAL (R)

 

Registre del copyright o número de dipòsit legal d'un document que va ser adquirit per copyright o per dipòsit legal.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

·      Segon - Control de la constant de visualització

       # - Número de copyright o de dipòsit legal

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Codi de: Copyright and Legal Deposit Number Source Codes

 

Exemples

 

 

017

##$aEU781596$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aPA52-758 (versió subtitulada en anglès)$aPA52-759 (versió doblada en anglès)$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aDL1377-1984$bBibliothèque nationale de France

 

017

##$aVA26037$aVA26038$aVA26039$aVA26040$aVA26041$aVA26042$aVA26043$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aPA111636$bU.S. Copyright Office$d19990828

 

017

#8$iReg. del supl.$aPA001116455$bU.S. Copyright Office$d20020725

 

017

#8$iReg. de l'orig.$aJP732$bU.S. Copyright Office$d19510504

 

017

##$aM44120-2006$zM444120-2006

 

Inici de secció

 

 

018 - CODI DE QUOTA DE COPYRIGHT DE L'ARTICLE (NR)

 

Codi d'identificació únic per a una part component d'una monografia o d'un recurs continu.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

018

##$a0844021842/78/010032-08$01.25/1

018

##$a03043923/78/050243-03$00.95/0

 

Inici de secció

 

 

020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R)

 

ISBN (International Standard Book Number) assignat a una publicació monogràfica per les agències designades a cada país que participen en el programa. El camp pot incloure termes de disponibilitat i ISBN anul·lats o no vàlids. Pot ser repetit per a diversos números associats amb el document (per exemple, els ISBN per a les manifestacions en cartoné i en rústica, els ISBN per al conjunt de l'obra completa i per a les parts del conjunt).

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

ISBN vàlid, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització, es pot generar ISBN i els guionets inserits.

Preu o breu menció de disponibilitat, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis sobre la disponibilitat.

Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z.

ISBN anul·lat o no vàlid, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització, es pot generar ISBN (no vàlid) i els guionets inserits.

 

Exemples

 

 

020

##$a0491001304

020

##$a0914378260$qrústica$qvol. 1$c5,00 $

020

##$a0394502884$qRandom House$c12,50 $

020

##$a0877790019$qpell negra$z0877780116 :$c14,00 $

020

##$c8,95 $

020

##$cRs15.76 (5,60 $USA)

020

##$a0460044524$cMaterial de lloguer

020

##$cFor sale (200,00 $ per a 3/4 in.; 150,00 $ per a 1/2 in.)

020

##$a0394170660$qRandom House$qrústica$c4.95 $

020

##$a0456789012$qbobina 1

020

##$a0567890123$qbobina 2

020

##$a9780060723804$qpaper de pH neutre

020

##$a9780060799748$qcart.

020

##$a0717941728$qplegat$c0,45 $

 

Inici de secció

 

 

022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R)

 

ISSN, número d'identificació únic assignat a un recurs continu.

 

Indicadors

 

       # - Nivell sense especificar

       0 - Recurs continu d'interès internacional

       1 - Recurs continu sense interès internacional

 

Codis de subcamp

 

ISBN vàlid per al recurs continu. En la visualització, es pot generar ISSN.

En la visualització, es pot generar ISSN (incorrecte)

En la visualització, es pot generar ISSN (anul·lat)

URI per a l'ISSN del subcamp $a.

Codi de: llista en línea dels centres nacionals ISSN a: www.issn.org.

 

Exemples

 

022

##$a0376-4583

022

0#$a1234-1231$l1234-1231

022

0#$a1560-1560$l1234-1231$m1560-1560

022

0#$a0046-225X$y0046-2254

022

0#$a0145-0808$z0361-7106

022

0#$z0027-3473

022

0#$z0#$a1534-9322$0http://issn.org/resource/ISSN/1534-9322#ISSN

 

Inici de secció

 

 

023 - ISSN D'AGRUPAMENT (R)

 

Camp per enregistrar l'ISSN d'agrupament, un mecanisme definit per primera vegada a la norma ISO 3297:2020 que permet la identificació de grups concrets d'ISSN (International Standard Serial Number), com ara les edicions en diversos suports d'un recurs continu, o publicacions en sèrie relacionades mitjançant relacions de títol precedent i/o successiu.

 

Indicadors

 

       0 - ISSN-L

       1 - ISSN-H

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Tal com determina l'ISSN International Centre, els ISSN d'agrupament reuneixen recursos amb relacions concretes recíproques com ara versions de suport (ISSN-L), i grups com ara títols anteriors i títols posteriors (ISSN-H). El prefix apropiat pel tipus d'ISSN determinat pel valor del primer indicador es pot generar per a ser visualitzat, per al valor 0: ISSN-L; per al valor 1: ISSN-H.

Un URI per a l'ISSN d'agrupament del subcamp $a.

Vegeu Subcamps de control

Codi de: ISSN Manual, Annex 3: List of the Country and ISSN Centre codes [PDF, 199 KB].

 

Exemples

 

023

 

0#$a0028-0836$20

 

023

 

0#$a1063-3928$20

 

023

 

1#$a9999-9999$20

 

023

 

0#$a0151-4105$20$y0048-7996

 

023

 

##$a1043-0253$20$z0147-8745

 

 

Inici de secció

 

 

024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS (R)

 

Un número normalitzat o un codi publicat en un document que no pot ser inclòs en cap altre camp (per exemple, el camp 020 (ISBN), 022 (ISSN) i 027 (Standard Technical Report Number)). El tipus de número normalitzat o de codi s'identifica en el primer indicador o en el subcamp $2 (Font del número o codi).

 

Indicadors

 

       0 - ISCR (International Standard Recording Code)

       1 - UPC (Universal Product Code)

       2 - ISMN (International Standard Music Number)

       3 - EAN (International Article Number)

       4 - SICI (Serial Item and Contribution Identifier)  

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Tipus de número normalitzat o codi sense especificar

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Cap diferència

       1 - Diferència

 

Codis de subcamp

 

Codi de: Standard Identifier Source Codes.

 

Exemples

 

 

024

0#$aFRZ039101231

024

10$a070993005955$d35740

024

2#$aM571100511

024

30$a9780449906200$d51000

024

40$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E

024

41$a875623247541986340134QTP1

024

3#$a9780449906200$d51000

024

2#$aM570406203$qpartitura$qcosida$c28.50 €

024

2#$aM570406203$qparticel·les$qcosides

024

1#$z5539143515

024

7#$a0A3200912B4A1057$2istc

024

0#$aNLC018413261$zNLC018403261

024

10$a070993005955$d35740

024

2#$aM692006282

024

2#$a9790692006282

024

3#$a9780838934326$d90000

024

4#$a8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P

 

Inici de secció

 

 

025 - NÚMERO D'ADQUISICIÓ ESTRANGERA (R)

 

Número assignat per la Library of Congress a un document adquirit a través d'un dels seus programes d'adquisició estrangera.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

025

##$aLACAP67-3676

025

##$aPL480:I-E-8421

025

##$aAe-F-355$aAe-F-562

 

Inici de secció

 

 

026 - IDENTIFICADOR DE L'EMPREMTA (R)

 

Utilitzat per a facilitar la identificació de llibres antics mitjançant l'anotació d'informació que comprèn grups de caràcters obtinguts de posicions específiques en les pàgines especificades del llibre, d'acord amb principis establerts en diverses pautes publicades.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de: Fingerprint Scheme Source Codes.

 

Exemples

 

 

026

##$adete nkck$bvess lodo 3$cAnno Domini MDCXXXVI$d3 $2fei $5UkCU

 

026

##$edete nkck vess lodo 3 Anno Domini MDCXXXVI 3$2fei $5UkCU

 

 

Inici de secció

 

 

027 - STRN (STANDARD TECHNICAL REPORT NUMBER) (R)

 

STRN (Standard Technical Report Number) assignat a un informe tècnic. L'assignació dels STRN és coordinada pel National Technical Information Service (NTIS), que també manté un registre d'assignacions.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemple

 

 

027

 

##$aMPC-387

 

 

Inici de secció

 

 

028 - NÚMERO D'EDITOR O DISTRIBUÏDOR (R)

 

Número formatat usat per a enregistraments sonors, música impresa, altres materials relacionats amb la música, i enregistraments vídeo. Els números d'editor i de distribuïdor que es donen en el registre bibliogràfic sense formatar s'enregistren en el camp 500 (Nota general). Es pot generar una constant d'impressió per a identificar el tipus de número d'editor o distribuïdor, basada en el valor del primer indicador. És repetible per als diversos números associats amb el document.

 

Indicadors

 

       0 - Número de publicació

Número usat per identificar la designació de publicació, o la identificació de publicació en sèrie, assignat per un editor a un enregistrament sonor específic, a una cara d'un enregistrament sonor, o a una interpretació en un enregistrament sonor o a un grup d'enregistraments sonors publicats com un conjunt.

       1 - Número de matriu

Matriu a partir de la qual va ser gravat l'enregistrament específic.

       2 - Número de planxa

Assignat per l'editor a una publicació de música impresa específica.

       3 - Altres números d'editor de música

       4 - Número d'editor d'enregistrament vídeo

       5 - Altres números d'editor

       6 - Número de distribuïdor

       0 - Cap nota, cap entrada secundària

       1 - Nota, entrada secundària

       2 - Nota, cap entrada secundària

       3 - Cap nota, entrada secundària

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

028 02$aPJC 222013$bParis Jazz Corner Productions 028 62$aHM 76$bHarmonia Mundi 028 42$aK0904$bKartemquin Films 028 62$aDV98597$bFacets Multimedia

028

01$aSTMA 8007$bTamla Motown

028

11$a256A090$bDeutsche Grammophon Gesellschaft

028

22$aB. & H. 8797$bBreitkopf & Hartel

028

40$aVM5108$bVidmark Entertainment

028

42$aMV600167$bMGM/UA

028

40$aMV600167$bMGM/UA

028

02$aPJC 222013$bParis Jazz Corner Productions

028

62$aHM 76$bHarmonia Mundi

028

42$aK0904$bKartemquin Films

028

62$aDV98597$bFacets Multimedia

028

02$aK2 31158$bEMI Music Canada$q(en l'etiqueta)

028

02$a7234 8 31158$bEMI Music Canada$q(al llom del contenidor)

028

42$a440 073 032-9$bDeutsche Grammophon$q(conjunt i guia)

028

42$a440 073 033-9$bDeutsche Grammophon$q(disc 1)

028

42$a440 073 034-9$bDeutsche Grammophon$q(disc 2)

 

Inici de secció

 

 

030 - DESIGNACIÓ CODEN (R)

 

Designació CODEN per a un títol bibliogràfic. (El CODEN és assignat per l'International CODEN Section del Chemical Abstracts Service.)

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

CODEN vàlid per al títol.

 

Exemples

 

 

030

 

##$aJACSAT

 

030

 

##$aASIRAF$zASITAF

 

 

Inici de secció

 

 

031 - INFORMACIÓ SOBRE ELS ÍNCIPITS MUSICALS (R)

 

Dades codificades que representen l'íncipit musical quan s'utilitzen sistemes de notació establerts que empren símbols ASCII ordinaris per a la música.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC que identifica el sistema de codificació usat per transcriure la notació musical en el subcamp $p (Notació musical). L'ús del $2 és obligatori si el subcamp $p és present. Codi de:Musical Incipit Scheme Source Codes.

 

Exemples

 

 

031

##$a01$b01$c 01$mS $dAria$tRei d'impuniti eccessi $re$gC-1$oc $p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B$2pe

 

031

##$a01$b01$c01$mOb. 1$gG-2$n bB$oc$pRE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) / $uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da

 

031

##$aa$b01$c02 $mS$eSara$dScena. Largo$gC-1$nbBEA$oc$tChi per pietá mi dice il figlio mio che fá $p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$2pe

 

031

##$a01$b02$c01$mvl1$dAria. Allegro$gG-2$nbBEA$oc$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe

 

 

Inici de secció

 

 

032 - NÚMERO DE REGISTRE POSTAL (R)

 

Número assignat a una publicació a la qual el servei de correus especificat permet fer ús d'un privilegi de classe especial de franqueig.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Els sis caràcters numèrics es justifiquen a l'esquerra i cada posició no usada conté un zero. El guionet que pot aparèixer entre el tercer i quart dígit en les fonts impreses no va inclòs en el registre MARC; es pot generar.

 

Exemples

 

 

032

##$a686310$bUSPS

032

##$a063480$bUSPS

 

Inici de secció

 

 

033 - DATA/HORA I LLOC D'UN ESDEVENIMENT (R)

 

Data/hora formatada i/o lloc codificat de creació, captació o emissió associats a un esdeveniment o al descobriment d'un objecte natural. Aquesta informació en forma textual s'inclou al camp 518 (Nota de data/hora i lloc d'un esdeveniment).

 

Indicadors

 

Valor que indica el tipus d'informació de la data continguda en el subcamp $a.

       # - Cap informació sobre la data

El camp no té subcamp $a.

       0 - Data única

       1 - Més d'una data única

Aquest valor també és utilitzat per a dues dates consecutives.

       2 - Grup de dates

Les dates de creació, captació o descobriment abasten més de dos dies consecutius i les dates individuals són desconegudes o són massa nombroses per a ser detallades.

Valor que indica el tipus d'informació de l'esdeveniment continguda en el camp.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Captació

Enregistrament del so, filmació d'imatges, creació o producció d'un document, incloent-hi la creació d'un document que no implica l'enregistrament ni la filmació.

       1 - Difusió

Difusió o redifusió de so o d'imatges.

       2 - Descoberta

Descoberta d'un objecte natural.

 

Codis de subcamp

 

Disset caràcters anotats en la forma aaaammddhhmm+-hmm, que indiquen la data real o aproximada (aaaammdd)/hora de captació (hhmm), de descoberta o de difusió i informació sobre el factor diferencial horari (Time Differential Factor (DTF)) (+-hhmm). S'utilitza un guionet (-) per als dígits desconeguts en el segment any/mes/dia. Dins de cada segment, la data es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Codi numèric de quatre a sis caràcters que representa l'àrea geogràfica principal associada al document. La font del codi és Library of Congress Classification Class G (s'omet la lletra G), que manté la Library of Congress.

Número Cutter alfanumèric que deriva de la Class G o llistes Cutter ampliades que representa una subàrea d'una àrea geogràfica codificada en el subcamp $b. Els números Cutter de lloc dels Estats Units d'Amèrica són publicats a Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters i les llistes ampliades Cutter les manté la Library of Congress.

Codi MARC que identifica la font del terme usat en el $p quan és d'una llista controlada.

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

La part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.

 

Exemples

 

 

033

00$a1858----[Un document visual original o històric que va ser executat el 1858.]

033

02$a19750305$b4034$cR4[Un meteorit trobat el 5 de març, 1975, a Richmond, Texas.]

033

01$a195410171930-0700[Un programa de televisió.]

033

11$a198709071900-0400$a198710012030-0400[Un programa de ràdio.]

033

21$a197809102000-0400$a197809142000-0400[Una mini sèrie de televisió.]

033

01$a1962----2130[Un episodi d'una sèrie de televisió amb data desconeguda d'emissió específica, però se sap que es va emetre a les 21.30 h

horari de l'Est dels Estats Units d'Amèrica.]

033

01$a198707281409+0530$b7654$cC2[Un programa de ràdio emès a les 14 hores, 9 minuts i 23 segons el 28 de juliol de 1987 a Calcuta, Índia (cinc hores i mitja de diferència respecte a l'horari d'UTC).]

033

00$a19780916$b3964$cN2[Un enregistrament vídeo filmat a Nashville, Tennessee el 16 de setembre de 1978.]

033

20$a197601--$a197606--$b6714 $cR7$b6714$cV4

033

00$a200008--$b5754$cL7$pAbbey Road Studio 1, London

033

10$a19770115$a19770210$b3824$cP5$b3804$cN4

033

00$3Horse$a1925----[ Un cavall que forma part d'un grup escultòric que va ser fos el 1925.]

 

Inici de secció

 

 

034 - DADES MATEMÀTIQUES CARTOGRÀFIQUES CODIFICADES (R)

 

Conté dades matemàtiques cartogràfiques de forma codificada, incloent-hi l'escala, la projecció, i/o les coordenades. Per als documents digitals, les coordenades poden representar un rectangle limítrof, el contorn de l'àrea coberta i/o el contorn d'un àrea interior no coberta. Per a les cartes celestes, també pot contenir la zona, les dades de declinació, i/o l'ascensió recta, i/o l'equinocci. Per al material cartogràfic, hi ha d'haver un camp 034 corresponent a cada camp 255 del registre.

Per als materials no cartogràfics (això és, imatges, materials gràfics, materials textuals, etc.), les coordenades geogràfiques s'enregistren per representar la posició de l'estructura, el lloc o la característica representats o descrits en el recurs, o la localització geogràfica de la qual se'n captura la imatge. En aquest cas, les coordenades geogràfiques es poden enregistrar al camp 034 sense la presènca del corresponent camp 255 en el registre.

 

Indicadors

 

Valor que indica el tipus d'escala que conté el camp.

       0 - Escala indeterminable/Cap escala anotada

No es dóna cap fracció representativa en el camp 255 o no hi ha cap camp 255 present en el registre>.

       1 - Escala única

       3 - Grup d'escales

       # - No aplicable

       0 - Perímetre d'inclusió

       1 - Exclusió de perímetre

 

Codis de subcamp

 

Codi d'un caràcter que indica el tipus d'escala del document.

Usat inclús quan no s'anota una escala específica (el primer indicador conté el valor 0). Per als materials no cartogràfics (això és, imatges, materials gràfics, materials textuals, etc.) no s'utilitza el subcamp $a. Els codis utilitzats en el subcamp $a són:

       a - Escala lineal

       b - Escala angular

S'utilitza per a les cartes celestes.

       z - Altres tipus d'escales

Denominador de la fracció representativa de l'escala horitzontal.

Denominador de la fracció representativa de l'escala vertical de models en relleu i altres documents cartogràfics tridimensionals.

Els subcamps $d, $e, $f i $g sempre apareixen junts. Les coordenades poden ser anotades en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons), però altres formes són admeses, com ara els graus decimals. Els subelements es justifiquen a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

Escala per a les cartes celestes, si és coneguda.

Els subcamps $j i $k tenen vuit caràcters de longitud cada un i s'hi anota la declinació en la forma hgggmmss (hemisferi-graus-minuts-segons). Els graus, minuts i segons es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros. (Si la declinació del centre se sap, es repeteix en tots dos subcamps).

Els subcamps $m i $n tenen sis caràcters de longitud cada un, i s'hi anota l'ascensió recta en la forma hhmmss (hora-minut-segons). Els elements hora, minut i segon es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros. (Si l'ascensió recta se sap, es repeteix en tots dos subcamps).

Equinocci o època per a una carta celeste. Generalment anotada en la forma aaaa (any) segons el calendari gregorià, però pot incloure un decimal incloent-hi el mes en la forma aaaa.mm (any-mes).

Distància en anys llum dels cossos celestes, com ara planetes i estrelles, des de la Terra en els atles estelars.

Data inicial del període de les dades que descriuen les coordenades. La data s'estructura en la forma aaaammdd. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.

Data final del període de les dades que descriuen les coordenades. La data s'estructura en la forma aaaammdd. Quan no s'anota cap data, se suposa que la informació de les coordenades és actual.

Nom d'un planeta o d'un altre cos extraterrestre quan les dades de les coordenades en els subcamps $d, $e, $f i $g no descriuen una entitat en la Terra.

Codi MARC que identifica la font de les dades anotades en el camp 034. Si s'utilitzen fonts diferents, s'han d'utilitzar camps separats. Codi de: Cartographic Data Source Codes

Informació que especifica la part de l'entitat a la qual s'aplica el camp.

 

Exemples

 

 

034

1#$aa$b100000

034

0#$aa

034

1#$aa$b744000$c96000

034

1#$aa$b253440$dE0790000$eE0860000$fN0200000$gN0120000

034

1#$aa$dE079.533265$eE086.216635$fS012.583377$gS020.419532

034

1#$aa$d+079.533265$e+086.216635$f-012.583377$g-020.419532

034

0#$dW0735848$eW0735848$fN0404554$gN0404554

034

0#$ab$jN0300000$kN0300000$m021800$n021800

034

0#$ab$p1950

034

0#$dE0110000$eE0320000$fN0690000$gN0550000$x17210000$y19171200

034

0#$dE0110000$eE0240000$fN0690000$gN0550000$x19171200

034

0#$dW2450000$eE2570000$fN0160000$gN0190000$zMars$2gpn

 

Inici de secció

 

 

035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R)

 

Número de control del sistema altre que el número de control contingut en el camp 001 (Número de control), el camp 010 (Número de control de la Library of Congress), o el camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional).

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

El codi MARC (entre parèntesis) de l'organització que ha originat el número de control del sistema precedeix immediatament el número. Vegeu l'Apèndix I: Organization Code Sources per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

035

##$a(CaOTULAS)41063988

 

035

##$a(WaOLN)wln7986864

 

035

##$a(DNLM)S30545600(s)

 

035

##$a(OCoLC)814782$z(OCoLC)7374506

 

 

Inici de secció

 

 

036 - NÚMERO ORIGINAL D'ESTUDI PER A DADES DE FITXERS INFORMÀTICS (NR)

 

Número original d'estudi assignat pel productor del fitxer informàtic. La frase introductòria Estudi original: es pot generar a partir de l'etiqueta del camp.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

036

##$aCNRS 84115$bCentre national de la recherche scientifique.

 

036

##$aCPS 495441$bCenter for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor.

 

 

Inici de secció

 

 

037 - FONT D'ADQUISICIÓ (R)

 

Informació necessària per a fer la comanda del document o per a fer-ne la reproducció.

 

Indicadors

 

       # - No aplicable/Cap informació proporcionada/Font més antiga disponible

       2 - Font intermèdia

       3 - Font actual/darrera font

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Els números com els de distribuïdor, editor, o proveïdor per a recursos altres que música, materials relacionats amb la música, o materials audiovisuals també s'enregistren en aquest subcamp.

 

Exemples

 

037

##$a1351129$bQBI

037

##$aBL_12860042$bPortico$nCambridge University Press$5Uk

037

##$aISSN_12860042$bPortico$nCambridge University Press$5Uk

037

##$a001689 E$bVienna Tourist Board

037

##$aC CPS 68 003$bU.S. Bureau of the Census

037

##$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA$c$25.00

037

##$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255

037

##$a149866$bGAO (202) 512-6000 (Telèfon); (301) 258-4066 (Fax)

037

##$aFSWEC-77/0420$bNational Technical Information Service, Springfield, VA 22161$fMagnetic tape$c$175.00

037

##$aPB-363547$bNTIS$fcòpia en paper$c4.00 $$fmicrofitxa$c3,00 $

037

##$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017$c$24.00 (institució dels EUA)$c$26.00 (institució de l'estranger)$c$14.00 (particular dels EUA)$c$16.00 (particular de l'estranger)

037

##$aLC-USZ62-94085$bDLC$c(còpia negativa de pel·lícula cinematogràfica en blanc i negre, després de conservació)

037

##$gARCE

037

##$bEROS Data Center$f9-track tape;$gDEM;$c$40 (per file)$c$20 (per file in groups of 2 to 6)$c$90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more).$gASCII recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 or 6250 characters per inch.

037

##$bUniversity Microfilms$fmicrofitxa$c15,95$$nDisponible només sense color

037

##$3-2013$aISSN_13693786_98$bPortico$nInforma Healthcare$5Uk

037

3#$32014$ammy$bOxford University Press$5Uk

037

##$aISSN_23264624$bPortico$nWiley$5Uk

 

Inici de secció

 

 

038 - LLICÈNCIA D'ÚS SOBRE EL CONTINGUT DEL REGISTRE (NR)

 

Conté el codi de l'organització que dóna la llicència dels drets de propietat intel·lectual sobre les dades contingudes en el registre com ara amb acords contractuals. Vegeu l'Apèndix I: Organization Code Sources per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemple

 

038

##$aUk

 

Inici de secció

 

 

040 - FONT DE LA CATALOGACIÓ (NR)

 

Codi MARC o nom per a la organització o organitzacions que han creat el registre bibliogràfic original, que han assignat la designació MARC de contingut o han transcrit el registre en forma llegible per màquina, o que han modificat (excepte per a l'addició dels símbols dels fons) un registre MARC existent. Aquestes dades i el codi de 008/39 (Font de la catalogació) especifiquen les parts responsables del registre bibliogràfic.

 

Vegeu: MARC Code List for Organizations per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC de la llengua utilitzada en les parts textuals del registre.

Codi de: MARC Code List for Languages

Codi MARC per a les regles de descripció, o el seu títol, utilitzades en la creació del registre quan es necessita més informació que la donada en el codi Capçalera/18 (Forma de la catalogació descriptiva).

Codi de: Description Convention Source Codes

 

Exemples

 

 

040

##$aMt$cMt

040

##$aDLC$cDLC

040

##$aCaQQLA$bfre$cCaOONL

040

##$aDLC$cCtY$dMH

040

##$aDCE-C$cDNTIS$dWU-D$dMiAnI

040

##$aCSt-H$cCSt-H$eappm

040

##$aDNA$cCtY$dCtY$eNARS Staff Bulletin No. 16

 

Inici de secció

 

 

041 - CODI DE LLENGUA (R)

 

Codis per a les llengües associades a un document quan el codi de llengua en el camp 008/35-37 del registre és insuficient per expressar la informació completa. Això inclou registres en més d'una llengua, documents que impliquen una traducció, i documents en què el mitjà de comunicació és una llengua de signes. Les fonts dels codis són: MARC Code List for Languages o altres llistes de codis com ara ISO 639-1 (Codes for the representation of names of languages - Part 1 : alpha-2 code).

 

Indicadors

 

·         Primer - Indicació de traducció

       # - Cap informació proporcionada

       0 - El document no és una traducció/no inclou una traducció

       1 - El document és o inclou una traducció

·         Segon - Font del codi

       # - Codi de llengua MARC

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Codi de la llengua del text/banda sonora o títol separat (R)

·         $b - Codi de la llengua del sumari o resum (R)

·         $d - Codi de la llengua del text cantat o parlat (R)

·         $e - Codi de la llengua dels llibrets (R)

·         $f - Codi de la llengua de la taula de continguts (R)

·         $g - Codi de llengua del material d'acompanyament altre que els llibrets i les transcripcions (R)

·         $h - Codi de llengua de l'original (R)

·         $h - Codi de llengua de l'original (R)

·         $j - Codi de llengua dels subtítols (R)

·         $k - Codi de llengua de les traduccions intermèdies (R)

·         $m - Codi de la llengua dels materials d'acompanyament originals altres que els llibrets (R)

·         $n - Codi de la llengua del llibret original (R)

·         $p - Codi de llengua dels subtítols per a persones sordes (R)

·         $q - Codi de llengua de l'àudio accessible (R)

·         $r - Codi de llengua de la llengua visual (no textual) accessible (R)

·         $t - Codi de llengua de les transcripcions d'acompanyament per als materials audiovisuals (R)

·         $2 - Font del codi (NR)

Font de l'esquema del codi de llengua usat en el camp. Codi de: Language Code and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

041

##$aeng$afre$aswe

041

##$adut$afre$ager$aita$aspa$beng

041

0#$aeng$afre

041

1#$aeng$hrus

041

1#$aeng$hger$hswe

041

07$aen$afr$ait$2iso639-1

041

0#$aeng$afre$ager

041

0#$arus$aeng

041

0#$aeng$afre$ager$ahun$apor$arus

041

1#$asgn$aeng

041

1#$aeng$hfre

041

1#$aeng$agrc$hgrc

041

1#$aeng$kger$hswe

041

1#$aeng$hund

041

1#$aeng$hmul

041

0#$aeng$bfre$bger$bspa

041

0#$3Megrelʹskie pesni$dgeo$hgeo

041

1#$3Guriĭskie pesni$drus$hgeo

041

0#$3Program notes$grus

041

0#$arum$ffre$fger$frus

041

0#$ager$geng

041

0#$gfre

041

1#$deng$hfre$hger$hita

041

1#$ifre$jeng$jger

041

1#$afre$efre$eger$hfre

041

1#$aeng$bger$jger

041

1#$aeng$kchi$hsan

041

1#$dfre$hita$eeng$efre$eger$eita$geng$gfre$gger$gita$mger

041

1#$deng$hrus$eeng$nrus$geng$gfre$gger

041

0#$aeng$afre

041

0#$aeng$peng

041

1#$aeng$hfre$qeng

041

0#$aeng$rsgn

041

07$rase$2iso639-3

041

0#$asgn

041

07$aase$2iso639-3

041

0#$aeng$teng

041

07$aen$afr$ait$2iso639-1

041

0#$aeng$afre

041

07$aen$afr$2iso639-1

041

1#$3Clyde and Bonnie$aeng$hger

041

1#$3Busstopkisser$aeng$hger

041

1#$3Helver's night$aeng$hpol

041

1#$3Gojira$ajpn$jeng$hjpn

041

0#$3Godzilla$aeng$heng

 

Inici de secció

 

 

042 - CODI D'AUTENTICACIÓ (NR)

 

Un o més codis d'autenticació que indiquen que el registre, existent en una base de dades nacional, ha estat revisat de manera específica. Usat per als codis associats amb agències d'autenticació designades explícitament. Codi de: MARC Authentication Action Code List.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Examples

 

 

042

##$alc$ansdp

 

042

##$ansdp$alcd

 

042

##$alcnuc

 

042

##$aissnuk

 

 

Inici de secció

 

043 - CODI D'ÀREA GEOGRÀFICA (R)

 

Codis d'àrea geogràfica associats a un document. Codi de: MARC Code List for Geographic Areas. La font de codi local del subcamp $b s'indica en el subcamp $2. La font dels codis del subcamp $c és ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes o Part 2 : Country subdivision codes.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de: Geographic Area Code and Term Source Codes.

 

Exemples

 

 

043

##$an-us-md

 

043

##$an-us---$ae-fr---$aa-ja---

 

043

##$anl-----

 

043

##$afw-----

 

043

##$aa-np---

 

043

##$an-uso--$an-usm--

 

043

##$as-bl---$bs-bl-ba$2BlRjBN

 

043

##$cus

 

 

Inici de secció

 

 

044 - CODI DE PAÍS DE L'ENTITAT EDITORA/PRODUCTORA (NR)

 

Codis per al país del productor quan el codi en el camp 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) del registre és insuficient per a expressar la informació completa d'un document produït en més d'un país. La font del codi del subcamp $a és MARC Code List for Countries*. El subcamp $c es pot utilitzar per incloure codis de país i de subentitats de ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.

 

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

El primer codi en el subcamp $a també s'inclou en el camp 008/15-17.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

Codi que identifica la font a partir de la qual ha estat assignat el codi.

Codi de: Country Code and Term Source Codes

 

Exemples

 

 

044

##$ait$afr$asp

044

##$axxk$axxu

044

##$aat$bxna$2ausmarc

044

##$asz$cCH-ZH

044

##$aat$bqea$2ausmarc

 

Inici de secció

 

 

045 - PERÍODE DE TEMPS DEL CONTINGUT (NR)

 

Codi de període de temps (subcamp $a) i/o període de temps formatat (subcamp $b i/o $c) associats al document.

 

Indicadors

 

       # - Subcamp $b o $c no presents

       0 - Data/hora única

       1 - Més d'una data

Més d'un subcamp $b o $c són presents; cada un conté una data/hora formatades.

       2 - Grup de dates/hores

Dos subcamps $b i/o $c són presents i junts expressen un grup de dates i/o hores.

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de quatre caràcters alfanumèrics derivats de "Taula de codis de període de temps" per als períodes de temps aC i dC. La Taula es troba a Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques en la descripció del camp 045.

Període de temps anotat en la forma aaaammddhh i precedit d'un codi d'era (c per a aC; d per a dC).

Període de temps que consta de tants caràcters numèrics com calguin per a representar la xifra d'anys aC: pre-9999.

 

Exemples

 

 

045

##$aa0d6

045

0#$c2500000000

045

1#$bd1972$bd1975

045

2#$bd186405$bd186408

045

2#$c25000$c15000

045

##$ad7d9

045

##$aa-c-

045

##$ax-x-

045

##$ad8h2

045

2#$ad7n6$bc0221$bd0960

045

2#$c225000000$c70000000

 

Inici de secció

 

 

046 - DATES ESPECIALS CODIFICADES (R)

 

Data d'informació del document que, o bé no es pot anotar a 008/06-14 (Tipus de data/Estat de la publicació, Data 1, Data 2) perquè aquest tipus d'informació implica una o més dates anteriors a l'era cristiana (aC), dates incorrectes, les dates de modificació o creació dels recursos i les dates de validesa dels recursos, o bé s'enregistra aquí a més d'aparèixer a 008/06-14. Quan s'utilitza el camp 046 per a dates aC, 008/06 es codifica b (No es donen dates; implica una data aC), i els camps 008/07-10 i 008/11-14 contenen blancs (####). Quan s'utilitza el camp 046 per a dates incorrectes, 008/06 es codifica segons correspongui al tipus de data corregida, i els camps 008/07-10 i 008/11-14 contenen les dates correctes.

 

       # - Cap informació proporcionada

       1 - Obra

       2 - Expressió

       3 - Manifestació

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

       i - Dates inclusives del recull

       k - Grup d'anys predominants del recull

       m - Més d'una data

       n - Data desconeguda

       p - Dates de distribució/emissió/edició i dates de producció/sessió d'enregistrament

       q - Data qüestionable

       r - Dates de reimpressió/reedició i data original

       s - Data única coneguda/data probable

       t - Dates de publicació i de copyright

       x - Dates incorrectes

El camp ha de contenir també un subcamp $b.

El camp ha de contenir també un subcamp $c.

Codi de: Date and Time Scheme Source Codes

 

Examples

 

 

046

1#$k1874$2edtf

 

046

1#$o1975$p2006$2edtf

 

046

2#$o2014$2edtf

 

046

##$ak$b1000$d500

 

046

##$aq$b250$e100

 

046

##$as$b245

 

046

##$ar$c1936$d210

 

046

##$ai$b99$e99

 

046

##$m20011008$n20011027

 

046

##$o1800$p1899

 

046

##$o1932$p1940

 

046

2#$k1951$2edtf$zData de traducció

 

046

1#$k2008$2edtf$zData de creació

 

046

1#$k2015$2edtf$zData de llançament

 

046

##$j2001-07-12$2[Codi de W3CDTF]

 

046

1#$3Fear in the night$o1947$2edtf

 

046

1#$3D.O.A.$o1949$2edtf

 

046

1#$3The hitch-hiker$o1953$2edtf

 

 

Inici de secció

 

 

047 - CODI DE FORMA DE LA COMPOSICIÓ MUSICAL (R)

 

Codis que indiquen la forma de la composició de la música impresa i manuscrita, i dels enregistraments sonors, quan les posicions 18 i 19 (Forma de la composició) del camp 008 (Elements de longitud fixa) per a la música conté el codi "mu" per a formes múltiples o per a codis no MARC. Els codis MARC són llistats en el camp 008 Música, /18-19 (Forma de la composició).

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Codi MARC de la composició musical

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

Els codis alfabètics de dos caràcters es llisten al camp 008 Música, /18-19 (Forma de la composició)

Codi de: Musical Composition Form Code Source Codes.

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

047

##$aor$act

047

##$arg$app

047

#7$ahum$2[codi de la llista controlada]

 

Inici de secció

 

 

048 - CODI DEL NOMBRE D'INSTRUMENTS MUSICALS I VEUS (R)

 

Codi de dos caràcters que indica el repartiment d'execució d'un grup musical. Tots els codis poden anar seguits d'una xifra de dos dígits (01-99) que indica el nombre de parts o d'intèrprets (per exemple, va02, composició en dues parts per a Veus - Soprano). El nombre de parts es pot ometre si no és aplicable.

 

Indicadors

 

     # - Sense definir

     # - Codi MARC

     7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp

Codi alfabètic de dos caràcters per a un intèrpret o un conjunt (de la llista que es dóna a continuació) i, si és aplicable, una xifra de dos dígits que especifica el nombre de parts.

Codi alfabètic de dos caràcters per a un solista (de la llista que es dóna a continuació) i, si és aplicable, una xifra de dos dígits que especifica el nombre de parts.

 

Codis MARC 21 de veus i instruments

 

Exemples

 

 

048

##$aka01$asa01$asc01

 

048

##$bvi01$aka01

 

048

##$akb01

 

048

##$boe01$aoa

 

048

##$bva02$bvc01$bvd01$bvf02$aca04$aoc

 

048

#7$apcg01$apct01$apxy02$apta01$2[codi de la llista controlada]

 

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques