Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 028

028 - Número d'editor o distribuïdor (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2016

Primer indicador
Tipus de número
0 - Número de publicació
1 - Número de matriu
2 - Número de planxa
3 - Altres números d'editor de música
4 - Número d'editor d'enregistrament vídeo
5 - Altres números d'editor
6 - Número de distribuïdor

Segon indicador
Control de nota/d'entrada secundària
0 - Cap nota, cap entrada secundària
1 - Nota, entrada secundària
2 - Nota, cap entrada secundària
3 - Cap nota, entrada secundària

Codis de subcamp
$a - Número d'editor o distribuïdor (NR)
$b - Font (NR)
$q - Informació qualificadora (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número formatat usat per a enregistraments sonors, música impresa, altres materials relacionats amb la música, i enregistraments vídeo. Els números d'editor i de distribuïdor que es donen en el registre bibliogràfic sense formatar s'enregistren en el camp 500 (Nota general). Es pot generar una constant d'impressió per a identificar el tipus de número d'editor o distribuïdor, basada en el valor del primer indicador. És repetible per als diversos números associats amb el document.

Els números que s'identifiquen com a números d'adquisició s'anoten en el camp 037 (Font d'adquisició).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de número
0 - Número de publicació
Número usat per identificar la designació de publicació, o la identificació de publicació en sèrie, assignat per un editor a un enregistrament sonor específic, a una cara d'un enregistrament sonor, o a una interpretació en un enregistrament sonor o a un grup d'enregistraments sonors publicats com un conjunt. Apareix en l'etiqueta de l'enregistrament o, en el cas d'alguns conjunts d'enregistraments sonors, en l'empaquetatge d'aquests enregistraments.
028 01$aSTMA 8007$bTamla Motown
[Un número de publicació]
1 - Número de matriu
Matriu a partir de la qual va ser gravat l'enregistrament específic.
028 11$a256A090$bDeutsche Grammophon Gesellschaft
[Un número de matriu]
2 - Número de planxa
Assignat per un editor a una publicació específica de música .
028 22$aB. & H. 8797$bBreitkopf & Hartel
028 20$aB. & H. 8798$bBreitkopf & Hartel
028 20$aB. & H. 8799$bBreitkopf & Hartel
028 20$aB. & H. 8800$bBreitkopf & Hartel
028 20$aB. & H. 8801$bBreitkopf & Hartel
500 ##$aNúm. de planxa. : B. & H. 8797-8801
[Números de planxa]
3 - Altres números d'editor de música
Número altre que el de publicació, de matriu, o de planxa.
4 - Número d'editor d'enregistrament vídeo
5 - Altres números d'editor
Número d'editor altre que un dels altres valors definits (això és, no és un número d'editor per a un enregistrament sonor, música, o enregistrament vídeo).
6 - Número de distribuïdor
Assignat per un distribuïdor a una publicació específica de música o relacionada amb la música, o a un enregistrament vídeo específic. En cas de dubte sobre si un número és un número d'editor o un número de distribuïdor, s'enregistra com un número d'editor.
Segon indicador - Control de nota/d'entrada secundària
Indica si una nota i/o una entrada secundària generada a partir del contingut del camp és requerida per a la seva de visualització.
0 - Cap nota, cap entrada secundària
Indica que no cal que sigui generada cap nota ni cap entrada secundària.
028 00$aRF 202$bRBF
500 ##$aRBF: RF 202(x)A-RF 202(x)Imperfecte: Cara D ratllada
[Un número de publicació per al qual no es vol cap nota ni cap entrada secundària; la nota proporciona altra informació.]
028 40$aMV600167$bMGM/UA
[Un número d'editor d'enregistrament vídeo per al qual no es vol cap nota ni cap entrada secundària.]
1 - Nota, entrada secundària
S'han de visualitzar una nota i una entrada secundària, totes dues.
2 - Nota, cap entrada secundària
La nota es visualitza, però no és requerida cap entrada secundària.
3 - Cap nota, entrada secundària
La nota no es visualitza, però és requerida una entrada secundària.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'editor o distribuïdor
028 00$aGV-201A$bGood Vibrations Records
028 11$aL27410X$bChaparral
028 40$aVA5386$bVestron Video
028 02$aPJC 222013$bParis Jazz Corner Productions
028 62$aHM 76$bHarmonia Mundi
$b - Font
Font del número d'editor o distribuïdor. Varia segons el tipus de publicació i el tipus de número que s'anota. Per als enregistraments sonors i els enregistraments vídeo, s'anota el nom de la discogràfica i del distribuïdor en el subcamp $b. Per a la música impresa i els materials relacionats amb la música, s'anoten els noms de l'editor i del distribuïdor en el subcamp $b.
028 00$aM4X-31427$bColumbia
028 10$aJ-18961M-A$bCountry Line
028 42$aK0904$bKartemquin Films
028 62$aDV98597$bFacets Multimedia
[Un enregistrament vídeo publicat per Kartemquin Films i distribuït per Facets Multimedia.]
$q - Informació qualificadora
Conté qualificadors associats amb el número com ara la part a la qual pertany el número, on es troba el número dins el document, etc.
028 02$a438 953-2$bPhilips Classics$q(conjunt)
028 02$a438 954-2$bPhilips Classics$q(disc 1)
028 02$a438 955-2$bPhilips Classics$q(disc 2)
[2 CD, amb un número per al conjunt i un número per a cada CD]

028 02$aK2 31158$bEMI Music Canada$q(en l'etiqueta)
028 02$a7234 8 31158$bEMI Music Canada$q(al llom del contenidor)

028 42$a440 073 032-9$bDeutsche Grammophon$q(conjunt i guia)
028 42$a440 073 033-9$bDeutsche Grammophon$q(disc 1)
028 42$a440 073 034-9$bDeutsche Grammophon$q(disc 2)
[2 DVD, amb un número per al conjunt i un número per a cada DVD]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 028 no acaba en cap signe de puntuació. L'espaiament i la puntuació interna del número van inclosos en el camp 028.
Constants de visualització
Núm. de planxa:
Núm. d'editor:
Núm. de distribuïdor:
Aquestes llegendes no van incloses en el registre MARC. Poden ser generades pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer i segon indicador.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 028 - Número d'editor - [REDEFINIT, 2016]
El camp 028 va ser redenominat i redefinit per incloure els números de distribuïdor.

Primer indicador - Tipus de número d'editor[REDENOMINAT, 2016]
1 - Número de matriu [CANVIAT, 2016]
La instrucció següent va ser eliminada de la definició del valor del primer indicador: "Usat com a número identificador quan el document no té número de publicació o de discogràfica."
3 - Altre número de la música [REDENOMINAT, 2016]
4 - Número d'enregistrament vídeo [REDENOMINAT, 2016]
6 - Número de distribuïdor [REDENOMINAT, 2016]

Segon indicador - [CAN/MARC només]
0 - Imprimir una nota [REDEFINIT, 1997]
1 - No imprimir cap nota [REDEFINIT, 1997]

$a - Número d'editor [REDENOMINAT, 2016]
$b - Font [REESCRIT, 2016]
Canviat per incloure els números de distribuïdor.
$q - Informació qualificadora [NOU, 2012]

(17/05/2017) snb@bnc.cat