Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 035

035 - Número de control del sistema (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de control del sistema (NR)
$z - Número de control del sistema anul·lat/no vàlid (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de control d'un sistema altre que el número de control contingut en el camp 001 (Número de control), el camp 010 (Número de control de la Library of Congress), o el camp 016 (Número de control de l'agència bibliogràfica nacional).

Amb finalitats d'intercanvi, s'ha de proporcionar la documentació de l'estructura i l'ús del número de control del sistema per part de l'organització originària als participants en el intercanvi. Cada número de control del sistema vàlid i cada número de control del sistema anul·lat/no vàlid van continguts en camps 035 separats.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de control del sistema
Codi MARC (entre parèntesis) de l'organització que ha originat el número de control del sistema, seguit immediatament del número. Vegeu l'Apèndix I: Organization Code Sources per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.
035 ##$a(CaOTULAS)41063988
035 ##$a(WaOLN)wln7986864
035 ##$a(DNLM)S30545600(s)
$z - Número de control del sistema anul·lat/no vàlid
Número de control del sistema anul·lat, o no vàlid que s'associa amb el número de control del sistema vàlid contingut en el subcamp $a.
035 ##$a(OCoLC)814782$z(OCoLC)7374506
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura - L'estructura del número de control del sistema és determinada en la documentació proporcionada pel sistema originari. No hi ha espai entre el codi MARC entre parèntesis i la primera posició del número de control. Per a les organitzacions canadenques, el codi d'organització va precedit per les lletres "Ca".

(03/05/2012) snb@bnc.cat