Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 066

066 - Jocs de caràcters presents (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2002

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Joc de caràcters primari G0 (NR)
$b - Joc de caràcters primari G1 (NR)
$c - Joc de caràcters alternatiu G0 o G1 (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació que indica que els registres es van codificar amb jocs de caràcters altres que ISO 10646 (o Unicode). Una descripció detallada de les seqüències d'escapament usades en els registres MARC es proporciona a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

S'alerta els usuaris que pot ser requerit un processament especial. Es poden utilitzar tots els codis per identificar els jocs de caràcters excepte el primer carácter de les seqüències d'escapament que designa els jocs (el primer caràcter és el caràcter d'escapament, l'hexadecimal 1B).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Joc de caràcters primari G0
El codi és el caràcter intermedi i final de la seqüència d'escapament que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G0.
Com que el MARC llatí (incloent-hi ASCII, MARC grec, MARC subíndex, o MARC superíndex) és el joc MARC per defecte, si és el joc primari no cal que sigui identificat en aquest subcamp.
066 ##$a(N
[El caràcter intermedi en la designació de seqüència és l'hexadecimal 28 (el gràfic ASCII "(" parèntesi obert) que identifica el joc de caràcters com un byte per caràcter i el seu ús com a joc G0, i el caràcter final és l'hexadecimal 4E (el gràfic ASCII "N") que identifica el joc del ciríl·lic bàsic
066 ##$a$1
[El caràcter intermedi en la designació de seqüència és hexadecimal 24 (el gràfic ASCII "$" parèntesi obert) que identifica el joc de caràcters com a múltiples bytes per caràcter i el seu ús com a joc G0, i el caràcter final és hexadecimal 31 (el gràfic ASCII "1") que identifica el joc de caràcters del xinès, japonès, i coreà.]
$b - Joc de caràcters primari G1
El codi és compost del caràcter intermedi i final de la seqüència d'escapament que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G1.
Com que ANSEL és el joc per defecte de MARC, si és el joc primari ampliat no cal que sigui identificat en aquest subcamp.
066 ##$b$)1
[Els caràcters intermedis en la designació de seqüència són l'hexadecimal 24 i l'hexadecimal 29 (el gràfic ASCII "$)") que identifica el joc de caràcters com a múltiples bytes per caràcter i el seu ús com a joc G1, i el caràcter final és hexadecimal 31 (el gràfic ASCII "1") que identifica el codi de caràcter de l'est asiàtic per a ús bibliogràfic (ANSI/NISO Z39.64).]
066 ##$b)Q
[El caràcter intermedi en la designació de seqüència és l'hexadecimal 29 (el gràfic ASCII ")") que identifica el joc de caràcters com un byte per caràcter i el seu ús com a joc G1, i el caràcter final ésl' hexadecimal 51 (el gràfic ASCII "Q") que identifica el joc del ciríl·lic ampliat.]
$c - Joc de caràcters alternatiu G0 o G1
El codi és el caràcter intermedi i final de cada seqüència d'escapament que serà utilitzat per designar el joc de caràcters gràfics alternatiu en el registre.
Els caràcters intermedis indiquen si el joc és d'un sol byte o de múltiples bytes, i si serà designat com a joc G0 o G1. El subcamp es repeteix per a cada joc alternatiu de caràcters present.
066 ##$c)2
[El caràcter intermedi en la designació de seqüència és l'hexadecimal 29 (el gràfic ASCII ")") que identifica el joc de caràcters com a joc G1 i un byte per caràcter, i el caràcter final és l'hexadecimal 32 (el gràfic ASCII "2") que identifica el joc de caràcters de l'hebreu.]

(03/05/2012) snb@bnc.cat