Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 044

044 - Codi de país de l'entitat editora/productora (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Codi MARC de país* (R)
$b - Codi local de subentitat (R)
$c - Codi ISO de país (R)
$2 - Font del codi local de subentitat (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi de dos o tres caràcters per al país de l'entitat editora o productora quan el codi de 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) és insuficient per a expressar la informació completa d'un document publicat o produït en més d'un país. Codi de: MARC Code List for Countries.*. Pot ser utilitzat per incloure codis de país i de subentitats obtinguts de ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes o Part 2 : Country subdivision codes.

La font dels codis de subentitat s'indica en el subcamp $2. El camp s'utilitza conjuntament amb 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució). El codi de 008/15-17 s'anota en la primera ocurrènciadel subcamp $a del camp 044.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi MARC de país*
El codi per a cada país es dóna en subcamps $a separats.
El codi que apareix a 008/15-17 es dóna en el primer subcamp $a.
008/15-17 it#
044 ##$ait$afr$asp
[Itàlia, França i Espanya són països coeditors.]
008/15-17 xxk
245 00$aLife on earth.$pThe swarming hordes$h[enregitrament de vídeo] /$cproduced by British Broadcasting Corporation in association with Warner Brothers.
044 ##$axxk$axxu
[Gran Bretanya i els Estats Units d'Amèrica són països coproductors.]
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana.
$b - Codi local de subentitat
008/15-17 at#
044 ##$aat$bxna$2ausmarc
[L'agència catalogràfica indica com a lloc de publicació New South Wales.]
$c - Codi ISO de país
Codi obtingut de Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes o Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166) de la International Organization for Standardization.
008/15-17 sz#
044 ##$asz$cch-zh
[L'agència catalogràfica indica Zuric com a lloc de publicació, codi de ISO 3166-2.]
008/15-17 |||
044 ##$cgb
[Conté un codi ISO 3166-1 per a la Gran Bretanya quan el codi MARC és desconegut.]
008/15-17 it#
044 ##$ait$cit$afr$cfr$asp$ces
[Conté múltiples codis ISO 3166-1 amb els codis MARC corresponents.]
$2 - Font del codi local de subentitat
Font a partir de la qual ha estat assignat el codi. Codi de: Country Code and Term Source Codes.
Usat només quan el subcamp $b s'utilitza per indicar un codi local d'àrea geogràfical.
008/15-17 at#
044 ##$aat$bqea$2ausmarc
[L'agència catalogràfica indica Queensland com a lloc de publicació.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Tots els codis s'han d'anotar en caràcters alfabètics en minúscules.
Longitud - Per als codis de dos caràcters, s'omet el blanc (#) de justificació a la dreta.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$c - Codi ISO de país [REDEFINIT, 2001]
El subcamp $c es va redefinir per incloure els codis ISO 3166-1 i ISO 3166-2.

(03/05/2012) snb@bnc.cat