Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 052

052 - Classificació geogràfica (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Font del codi
# - Library of Congress Classification
1 - U.S. Dept. of Defense Classification
7 - Font especificada en el subcamp $2
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Codi de classificació d'àrea geogràfica (NR)
$b - Codi de classificació de subàrea geogràfica (R)
$d - Nom de lloc habitat (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del codi (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi de classificació geogràfica que representa l'àrea geogràfica i, si és aplicable, la subàrea geogràfica i el nom de lloc habitat coberts per un document.

El codi pot proporcionar un accés geogràfic més precís que el dels codis continguts en el camp 043 (Codi d'àrea geogràfica). Cada codi d'àrea geogràfica principal i els codis de subàrea relacionats associats amb el document són continguts en un camp 052 separat. El subcamp $d (Nom de lloc habitat) pot contenir el nom de l'àrea geogràfica.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador – Font del codi
Codi del subcamp $a i informació dels altres subcamps.
# - Library of Congress Classification
Codi de classificació geogràfica derivat de Library of Congress Classification-Class G i de les llistes de números Cutter ampliades per a noms de lloc. El codi de classificació geogràfica conté un codi de quatre a sis caràcters numèrics que consisteix en el número de classificació obtingut del grup G3190-G9980 ometent-ne la lletra G. Els números Cutter per a noms de lloc dels Estats Units d'Amèrica també es publiquen a Geographic Cutters. La Library of Congress manté la Library of Congress Classification, Geographic Cutters, i les llistes de números Cutter.
1 - U.S. Dept. of Defense Classification
Codi obtingut del sistema de classificació del Departament de Defensa dels Estats Units d'Amèrica.
7 - Font especificada en el subcamp $2
Número obtingut d'un sistema de classificació altre que l'especificat per un dels altres valors dels indicadors i per als quals es dóna un codi de la font identificativa en el subcamp $2.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de classificació d'àrea geogràfica
Codi numèric o alfanumèric que representa l'àrea geogràfica principal coberta per un document.
651 #0$aNew York (State)$vMaps.
651 #0$aNew Jersey$vMaps.
052 ##$a3800
052 ##$a3810
651 #0$aBosnia and Hercegovina$vMaps.
052 1#$aBK
$b - Codi de classificació de subàrea geogràfica
Codi de subàrea geogràfica relatiu a l'àrea geogràfica codificada en el subcamp $a.
Cada codi de subàrea geogràfica és contingut en un subcamp $b separat. El subcamp $b pot ser repetit per a les subàrees que es troben dins de l'àrea principal amb el mateix codi.
651 #0$aRichmond (Tex.)$vMaps.
651 #0$aRosenberg (Tex.)$vMaps.
651 #0$aFort Bend County (Tex.)$vMaps.
052 ##$a4034$bR4$bR8
052 ##$a4033$bF65
651 #0$aVirginia$xMaps.
052 1#$aUS$b51
$d - Nom de lloc habitat
Forma aprovada del nom de lloc habitat.
En el cas dels noms establerts pel Board on Geographic Names dels Estats Units d'Amèrica, si ha estat aprovada una forma breu del nom, aquesta forma s'utilitza amb preferència a la forma completa del nom.
651 #0$aMostar (Bosnia and Hercegovina)$vMaps.
052 1#$aBK$dMostar
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del codi
Codi MARC per a la font de la classificació geogràfica. Codi de: Classification Scheme Source Codes.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El punt que normalment precedeix un número Cutter s'omet en el subcamp $b. El camp 052 no acaba en un punt.
Majúscules - Els caràcters alfabètics s'anoten en majúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Font del codi [NOU, 2000]
Els registres creats abans de 2000 poden contenir el codi # que significa sense definir.
0 - U.S. Dept. of Defense Classification [OBSOLET, 2002]

El valor 0 (U.S. Dept. of Defense Classification ) del primer indicador va quedar obsolet. El valor 1 va ser definit com U.S. Dept. of Defense Classification per substituir-lo.

$c - Matèria (MP) [OBSOLET, 1980]
    Els descriptors de matèries van continguts en els camps 6XX.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat