Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 086

086 - Número de classificació de document oficial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Font del número
# - Font especificada en el subcamp $2
0 - Superintendent of Documents Classification System
1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Número de classificació (NR)
$z - Número de classificació anul·lat/no vàlid (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del número (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número de classificació assignat als documents per agències designades en països que tenen un programa de classificació de documents oficials.

L'agència governamental pot ser de qualsevol nivell (per exemple, provincial, estatal, nacional, internacional). Si un número es pot caracteritzar com a número d'adquisició (camp 037) i com a número de classificació, el número s'anota en el camp 086. Si la naturalesa del número és desconeguda, s'anota en el camp 037 (Font d'adquisició). El camp 086 es repeteix per als múltiples números de classificació de documents governamentals.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Font del número
Font del número de classificació de document oficial.
# - Font especificada en el subcamp $2
Número de classificació altre que de l'esquema dels Estats Units d'Amèrica o el Canadà.
086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs
0 - Superintendent of Documents Classification System
Assignat només per la U.S Government Printing Office (GPO) dels Estats Units d'Amèrica. En la visualització, es pot generar: Núm. del Supt. of Docs.: Altres institucions poden entrar Superintendent of Documents, si es verifica en la Monthly Catalog of United States Government Publications o en la Daily Depository Shipping List.
086 0#$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier
1 - Government of Canada Publications: Outline of Classification
La font és la Government of Canada Publications: Outline of Classification. L'oficina editora de publicacions del govern del Canadà assigna números de classificació que designen col·leccions especials d'un departament en concret.
086 1#$aCS13-211
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Número de classificació de document governamental, incloent-hi la informació qualificadora entre parèntesis.
086 0#$aHE 20.6209:13/45
086 0#$aITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279
086 0#$aLC 3.12:
$z - Número de classificació anul·lat/no vàlid
Número de document que una agència autoritzada ha anul·lat o ha determinat que no és vàlid. El subcamp $z es repeteix per als múltiples números anul·lats o no vàlids.
086 0#$aA 1.1:$zA 1.1/3:984
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del número
Codi MARC que identifica el sistema de classificació de documents oficials usat per assignar el número quan el primer indicador conté el valor #. El codi pot ser usat per generar una constant de visualització per identificar la font del número de classificació. Codi de: Classification Scheme Source Codes.
086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 086 no acaba en un punt a no ser que el camp acabi amb una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt.
Números de la Superintendent of Documents Classification dels Estats Units d'Amèrica - S'anota un espai entre les lletres i els números a no ser que hi hagi puntuació entremig. Per als documents publicats seriadament, només s'anota l'"arrel" del número, això és, la part del número fins als dos punts o la barra que representa el títol individual. La data, el número de col·lecció, etc. no s'anoten per als números particulars.
086 0#$aTD 1.1:
[El número que apareix en la font és: TD 1.1:985.]
Números de la Government of Canada Publications: Outline of Classification - No s'anoten espais dins els números.
Constants de visualització - El contingut del subcamp $2 pot ser utilitzat per generar una constant de visualització que identifica la font del número.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Aquest camp va ser definit originalment per a la Superintendent of Documents Classification. Tots dos indicadors estaven sense definir; el subcamp $a contenia el número de classificació [USMARC només]. El 1975, l'abast del camp va ser ampliat per incloure-hi els números de document d'altres jurisdiccions governamentals i el nom es va canviar per Número de document oficial. El 1981, l'abast del camp va ser restringit a les signatures topogràfiques i números de classificació.

Primer indicador - Jurisdicció governamental (LL, MP, MU, MV, PS)
El 1975, el primer indicador va ser definit com Jurisdicció governamental amb els valors 0 (Estats Units d'Amèrica), 1 (Canadà), 2-9 (Reservats). El 1981, la definició del primer indicador va quedar obsoleta, i el subcamp $2 va ser definit per anotar un codi per a la font del número. El 1985, se li va donar la seva definició actual al primer indicador.

Segon indicador - Agència de publicacions [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC, només]
El segon indicador va ser definit per indicar el nom de l'agència de publicacions així com la llengua de l'obra. Els valors eren: # (quan el primer indicador no és 1),0 (IC cat. no.), 1 (Cat. IC, no.), 2 (QP cat. no.), 3 (Cat. IR, no.), 4 (DSS cat. no.), i 5 (Cat. MAS, no.).

$2 Font del número [NOU, 1981]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat