Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 047

047 - Codi de forma de la composició musical (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2006

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del codi
# - Codi MARC de la composició musical
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Codi de forma de la composició musical (R)
$2 - Font del codi (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codis que indiquen la forma de la composició de la música impresa i manuscrita, i dels enregistraments sonors, quan les posicions 18 i 19 (Forma de la composició) del camp 008 (Elements de longitud fixa) per a la música conté el codi mu per a formes múltiples o per a codis no MARC. Els codis MARC es llisten en el camp 008 Música, posicions 18-19 (Forma de la composició).

Els codis individuals es donen en subcamps $a separats en el camp 047. Els codis s'anoten per ordre d'importància en el document que es cataloga. El codi per a la forma de la composició més important es dóna primer.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del codi
Font del codi de la forma de la composició musical.
# - Codi MARC de la composició musical
7 - Font especificada en el subcamp $2

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de forma de la composició musical
008/18-19 mu
047 ##$aor$act
[Oratoris i cantates.]
008/18-19 mu
047 ##$arg$app
[El títol és Paul Jacobs plays blues, ballad and rags.]
$2 - Font del codi
Un codi que identifica la font de la qual s'obté el codi assignat de la composició musical. Codi de: Musical Composition Form Code Source Codes.
008/19-20 rc
047 #7$argg$2[codi de la llista controlada]
008/19-20 ||
047 #7$ahum$2[codi de la llista controlada]
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Tots els codis s'anoten en caràcters alfabètics en minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Font del codi [NOU, 2006]

$2 - Font del codi [NOU, 2006]

(03/05/2012) snb@bnc.cat