Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 036

036 - Número original d'estudi per a dades de fitxers informàtics (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número original d'estudi (NR)
$b - Font (agència que assigna el número) (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número original d'estudi assignat a un fitxer informàtic pel productor. La frase introductòria Estudi original: pot ser generada basada en l'etiqueta del camp.

És un número d'identificació per a un fitxer de dades, sovint assignat quan el fitxer va ser creat i possiblement inserit en el fitxer com a part de les dades enregistrades. La identificació arxivística o els números d'ordre assignats per un distribuïdor s'anoten al camp 037 (Font de l'adquisició).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número original d'estudi
036 ##$aCNRS 84115$bCentre national de la recherche scientifique.
$b - Font (agència que assigna el número)
Nom de l'agència que assignà el número.
036 ##$aCPS 495441$bCenter for Political Studies, University of Michigan, Ann Arbor.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 036 acaba en un signe de puntuació.
Constant de visualització
Estudi original:
Les paraules introductòries Estudi original:: no van incloses en el registre MARC. Poden ser generades pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

(03/05/2012) snb@bnc.cat