Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 043

043 - Codi d'àrea geogràfica (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2020

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Codi d'àrea geogràfica (R)
$b - Codi local d'àrea geogràfica (R)
$c - Codi ISO (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del codi local (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codis d'àrea geogràfica associats amb un document. Codi de: MARC Code List for Geographic Areas. La font de codi local del subcamp $b s'indica en el subcamp $2. La font dels codis del subcamp $c és ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes o Part 2 : Country subdivision codes.

Una identificació més precisa de les àrees geogràfiques associades amb un registre bibliogràfic pot ser continguda en el camp 052 (Classificació geogràfica). El subcamp $b pot ser utilitzat per a una ampliació local d'un codi d'àrea geogràfica.

La tria del codi de l'àrea geogràfica està basada generalment en els noms geogràfics i/o subdivisions geogràfiques dels camps 6XX d'entrades secundàries de matèries i de termes d'indexació. Els codis d'àrea geogràfica s'anoten en el camp 043 per ordre d'importància, que normalment sol ser el mateix ordre que el dels noms geogràfics i/o subdivisions geogràfiques dels camps 6XX.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi d'àrea geogràfica
Codi MARC de set caràcters per a una àrea geogràfica. Cada codi d'àrea geogràfica associat amb un document és contingut en un subcamp $a separat.
043 ##$an-us---$ae-fr---$aa-ja---
[Document sobre un tema relatiu als Estats Units d'Amèrica, França, i Japó.]
043 ##$anl-----
[Document sobre un tema relatiu a la regió dels Grans Llacs (Amèrica del Nord).]
043 ##$afw-----
[Document sobre un tema relatiu a Àfrica Occidental.]
043 ##$aa-np---
[Document sobre un tema relatiu al Nepal.]
043 ##$an-us-md
[Document sobre un tema relatiu a Maryland.]
043 ##$an-uso--$an-usm--
[Recull de registres sobre vaixells de vapor relatiu als vaixells de vapor que operaven a les valls dels rius Ohio i Mississippi.]
$b - Codi local d'àrea geogràfica
El codi es formula afegint un codi de subentitat local a un codi d'àrea geogràfica ja establert. Cada codi local d'àrea geogràfica associat amb un document és contingut en un subcamp $b separat. Es recomana que els codis d'àrea geogràfica normalitzats també siguin inclosos en el subcamp $a per a l'intercanvi i comprensió internacionals.
043 ##$as-bl---$bs-bl-ba$2BlRjBN
[Document sobre un tema relatiu a l'estat de Bahia al Brasil.]
$c - Codi ISO
Codi obtingut del Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes o Part 2 : Country subdivision codes (ISO 3166) de la International Organization for Standardization.
043 ##$cus
[Conté un codi ISO 3166-1 per als Estats Units d'Amèrica sense codi MARC corresponent.]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del codi local
Font a partir de la qual ha estat assignat el codi local. Usat només quan el subcamp $b s'utilitza per indicar un codi local d'àrea geogràfica. Codi de: Geographic Area Code and Term Source Codes.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura - Tots els caràcters alfabètics s'han d'anotar en minúscules. Els guions inserits i els justificats a la dreta van inclosos en el registre MARC. Una descripció detallada de l'estructura i ús dels codis d'àrea geogràfica es troba a MARC Code List for Geographic Areas.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 043 - Codi d'àrea geogràfica [CANVIAT, 2020]
    El camp 043 es va fer repetible.

$c - Codi ISO [NOU, 2001]
    El subcamp $c es va definir per incorporar els codis de país ISO 3166.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2011]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(21/01/2021) snb@bnc.cat