Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 033

033 - Data/hora i lloc d'un esdeveniment (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Tipus de data en el subcamp $a
# - Cap informació sobre la data
0 - Data única
1 - Més d'una data única
2 - Grup de dates
Segon indicador
Tipus d'esdeveniment
# - No es proporciona cap informació
0 - Captació
1 - Difusió
2 - Descoberta

Codis de subcamp
$a - Data/hora formatades (R)
$b - Codi de classificació d'àrea geogràfica (R)
$c - Codi de classificació de subàrea geogràfica (R)
$p - Lloc d'un esdeveniment (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR) $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

La data/hora formatada i/o el lloc codificat de creació, captació o emissió associats a un esdeveniment o a la descoberta d'un objecte natural. Aquesta informació en forma textual va continguda en un camp 518 (Nota de data/hora i lloc d'un esdeveniment).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de data en el subcamp $a
Tipus de data continguda en el subcamp $a.
# - Cap informació sobre la data
No es dóna cap informació sobre la data, per tant no hi ha subcamp $a.
0 - Data única
La data consisteix en una sola data, independentment de que la seva forma sigui any-mes-dia, any-mes, o any sol.
1 - Més d'una data única
La informació sobre la data consisteix en més d'una sola data. Aquest valor també s'utilitza per a dues dates consecutives.
2 - Grup de dates
Usat, per exemple, quan el període de captació, execució, etc. abasta més de dos dies consecutius, i les dates individuals es desconeixen o són massa nombroses per a ser especificades.
Segon indicador - Tipus d'esdeveniment
Especifica el tipus d'informació de l'esdeveniment trobada en el camp.
# - No es proporciona cap informació
0 - Captació
Pertany a la captació del so, la filmació d'imatges visuals, la creació o producció d'un document, o una altra forma de creació d'un document.
1 - Difusió
Pertany a la difusió (és a dir, la transmissió) o redifusió de so o d'imatges visuals.
2 - Descoberta
Pertany a la descoberta d'un objecte natural.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Data/hora formatades
Disset caràcters anotats en la forma aaaammddhhmm+-hhmm, que indiquen la data (aaaammdd) exacta o aproximada i l'hora (hhmm) de captació, descoberta o emissió i el Time Differential Factor (factor diferencial horari) (+-hhmm). S'utilitza un guionet (-) per als dígits desconeguts en el segment any/mes/dia. Dins de cada segment, la data es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.
Els primers vuit caràcters aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al més, i 2 per al dia) representen la data i són obligatoris si s'utilitza el subcamp.
Els quatre caràcters següents, hhmm (2 per a l'hora, 2 per als minuts), representen l'hora expressada com a hores i minuts.
Les cinc darreres posicions +-hhmm donen la informació sobre el Time Differential Factor (factor diferencial horari). El Time Differential Factor (TDF) va precedit d'un signe més (+) o menys (-), indicant les hores i minuts de l'hora local per davant o per darrera del Universal Time (hora universal) (Greenwich Mean Time) (hora universal), respectivament. Les hores locals difereixen del Universal Time fins a -1200 (a l'oest del meridià de Greenwich) i fins a +1300 (a l'est del meridià de Greenwich).
Per a l'hora s'utilitza el rellotge de vint-i-quatre hores (00-23), en tots el casos.
Les dates/hores múltiples i per als grups dates/hores en un grup associades amb el mateix tipus d'esdeveniment poden ser contingudes en subcamps $a repetits, amb les hores anteriors precedint les posteriors.
518 ##$aSignat i datat 1858 en el suport..
033 00$a1858----
[Un document gràfic original o històric que va ser executat el 1858.]
033 02$a19750305$b4034$cR4
[Un meteorit que va ser trobat el 5 de març de 1975 a Richmond, Texas.]
518 ##$aEmès el 17 d'octubre de 1954 a les 19.30 h (PST, Pacific Standard Time).
033 01$a195410171930-0700
[Un programa de televisió.]
518 ##$aEmès el 7 de setembre de 1987 a les 7.00 h (EST, Eastern Standard Time) i redifós l'1 d'octubre de 1987 a les 20.30 h (EST, Eastern Standard Time).
033 11$a198709071900-0400$a198710012030-0400
[Un programa de ràdio.]
518 ##$aEmès cada vespre a les 20.00 h (EST, Eastern Standard Time) del 10 de setembre al 14 de setembre de 1978 .
033 21$a197809102000-0400$a197809142000-0400
[Una mini sèrie de televisió.]
518 ##$aEmès a les 21.30 h (EST, Eastern Standard Time) el 1962.
033 01$a1962----2130
[Un episodi d'una sèrie de televisió amb la data específica d'emissió desconeguda, però se sap que va ser emès a les 21.30 h (EST, Eastern Standard Time).]
033 01$a198707281409+0530$b7654$cC2
[ Un programa de ràdio emès a les 14 hores, 9 minuts i 23 segons del dia 28 de juliol de 1987 a Calcuta, Índia (cinc hores i mitja de diferència amb el Universal Time i a l'est del meridià de Greenwich).]
Si no s'especifica una data exacta, s'anota una data o un grup de dates aproximades.
518 ##$aEnregistrat ca. 1963.
033 00$a1963----
$b - Codi de classificació d'àrea geogràfica
Codi de quatre a sis caràcters numèrics per a l'àrea geogràfica principal associada amb el document. El codi consisteix en el número de la classificació apropiat del grup G3190-G9980 derivat de la Library of Congress Classification--Class G, s'omet la lletra G.
La Library of Congress manté la Library of Congress Classification--Class G. El subcamp $b pot ser repetit quan hi ha més d'un lloc associat amb el document.
033 #0$b3960
[El lloc d'enregistrament és implícit en el títol, "Folk songs of S.E. Tennessee", i d'una nota general, "Enregistrat a casa dels intèrprets".]
033 00$a19780916$b3964$cN2
[Un enregistrament vídeo que va ser filmat a Nashville, Tennessee el 16 de setembre de 1978.]
033 20$a197601--$a197606--$b6714$cR7$b6714$cV4
[Una pel·lícula cinematogràfica que va ser filmada a Roma i a Venècia del gener al juny de 1976.]
Si no s'especifica el lloc d'enregistrament, però queda implícit, el lloc implícit es dóna com a lloc d'enregistrament, etc.
245 00$aFolk songs of S.E. Tennessee$h[enregistrament sonor].
518 ##$aEnregistrat a casa dels intèrprets..
033 #0$b3960
518 ##$aEnregistrat d'emissions de ràdio holandeses i alemanyes.
033 #0$b6000
033 #0$b6080
$c - Codi de classificació de subàrea geogràfica
Número Cutter alfanumèric per a una subàrea geogràfica, derivat de la Library of Congress Classification-Class G o de les llistes de números Cutter ampliades per a noms de lloc. Els números Cutter per a noms de lloc en els Estats Units d'Amèrica estan publicats també a Geographic Cutters. Class G, Geographic Cutters, i les llistes de números Cutter ampliades les manté la Library of Congress.
Cada codi de subàrea geogràfica va contingut en un subcamp $c separat. El subcamp $c pot ser repetit quan hi ha més d'un lloc associat amb el document; cada subcamp $c ha d'anar a continuació del seu subcamp $b associat.
033 10$a19770115$a19770210$b3824$cP5$b3804$cN4
$p - Lloc de l'esdeveniment
Lloc de l'esdeveniment. Pot ser en forma controlada o no controlada.
033 00$a200008--$b5754$cL7$pAbbey Road Studio 1, London
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Número de control del registre per a un terme controlat de lloc en el subcamp $p.
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme usat en el $p quan s'ha obtingut d'una llista controlada.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
033 00$3Horse$a1925----
[Un cavall que forma part d'un grup escultòric que va ser fos el 1925.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Recull d'obres - Si el registre és d'un recull d'obres i les seves dates i llocs d'enregistrament no estan llistats individualment en el camp 518, tota la informació sobre les dates i llocs s'anota en un sol camp 033.
518 ##$aEnregistrat principalment el 1976-1978 al Broadcasting House Concert Hall o a la New Gallery, Londres.
033 20$a1976----$a1978----$b5754$cL7
Més d'una obra - Si l'enregistrament conté més d'una obra, i les obres individuals van ser capturades en dates diferents i/o localitzacions diferents, la informació de cada obra o grup s'anota en camps 033 separats.
518 ##$aEnregistrat: oct. 1979 durant les interpretacions a Amerika Haus, Munic, i a Limmalthaus, Zuric.
033 00$a197910--$b6299$cM8
033 00$a197910--$b6044$cZ8
518 ##$aEnregistrat: 1-2 ag. (Finzi) i 28-29 nov. (Stanford) 1979 al Henry Wood Hall, Londres.
033 10$a19790801$a19790802$b5754$cL7
033 10$a19791128$a19791129$b5754$cL7
033 10$a19770115$a19770210$b3824$cP5$b3804$cN4
033 20$a19710607$a19710614$b3804$cN4:2C3
[Un enregistrament vídeo que conté dues obres, una de les quals va ser enregistrada a Filadèlfia i Nova York el 15 de gener i el 10 de febrer de 1977, i una de les quals va ser filmada durant la setmana del 7 de juny de 1971 al Carnegie Hall de Nova York.]
Dates - Si un document va ser enregistrat o filmat en una data i emès en una altra data, la informació de cada esdeveniment s'anota en camps 033 separats.
033 00$a19870705
033 01$a198709272000-0400$a198712292200-0500
[Un enregistrament vídeo que va ser filmat el 5 de juliol de 1987 i emès per televisió el 27 de setembre de 1987 a les 20.00 h (EST, Eastern Standard Time). Va ser redifós el 29 de desembre a les 10.00 h (EST, Eastern Standard Time). La diferència horària es deu a que una hora representava l'estalvi de llum diürna; i l'altra l'hora estàndard.]
Puntuació - El punt que generalment precedeix el número Cutter s'omet en el subcamp $c.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Tipus d'esdeveniment
El 1989, es va donar la definició actual al segon indicador. Els registres creats abans d'aquest canvi poden contenir un # que significa sense definir.
$p - Lloc d'un esdeveniment [NOU, 2010]
$0 - Número de control del registre [NOU, 2010]
$0 - Número de control del registre [REDEFINIT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font del terme [NOU, 2010]

(11/05/2018) snb@bnc.cat