Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 038

038 - Llicència d'ús sobre el contingut del registre (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Organització que dóna la llicència d'ús sobre el contingut del registre (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Conté el Codi de MARC l'organització que dóna la llicència dels drets de propietat intel·lectual sobre les dades contingudes en el registre com ara amb acords contractuals. Vegeu l'Apèndix I: Organization Code Sources per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Organització que dóna la llicència d'ús sobre el contingut del registre
Codi MARC de l'organització que dóna la llicència dels drets de propietat intel·lectual sobre les dades contingudes en el registre.
038 ##$aUk
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat