Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 060

060 - Signatura topogràfica de la National Library of Medicine (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Existència en una col·lecció de la NLM
# - Cap informació proporcionada
0 - El document és a la NLM
1 - El document no és a la NLM

Segon indicador
Font de la signatura topogràfica
0 - Assignada per la NLM
4 - Assignada per una organització altra que la NLM


Codis de subcamp
$a - Número de classificació (R)
$b - Número de document (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Signatura topogràfica completa de la NLM (National Library of Medicine) o un número de classificació assignat per la National Library of Medicine o per altres agències que utilitzen la National Library of Medicine Classification. Els valors del segon indicador fan la distinció entre el contingut assignat per la National Library of Medicine i el contingut assignat per una altra organització.

Els números de classificació o les signatures topogràfiques s'obtenen de les taules QS-QZ i W-WZ de la National Library of Medicine Classification, o de les taules de la Library of Congress Classification utilitzades per la NLM en els temes secundaris i relacionats.

La pràctica de la NLM és assignar números d'entrada a les monografies impreses que reben una catalogació parcial, i des de gener de 1994 la majoria de monografies impreses reben una catalogació de nivell complet.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Existència en una col·lecció de la NLM
Indica si el document es troba o no en la col·lecció de la NLM.
# - Cap informació proporcionada
Usat per a les signatures topogràfiques assignades per una organització altra que la NLM.
060 #4$aW1$bJO706M
0 - El document és a la NLM
1 - El document no és a la NLM
El document no és als fons de la NLM, o no està col·locat als prestatges sota el número proporcionat.
060 10$aWA 540 AA1$bB8p 1972
060 14$aWF 102$bN972a 1969
Segon indicador - Font de la signatura topogràfica
Indica si la font de la signatura topogràfica/número de classificació és la National Library of Medicine o una altra agència.
0 - Assignada per la NLM
4 - Assignada per una organització altra que la NLM

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de classificació
Part del número de classificació de la signatura topogràfica o un número d'entrada. La font del número de classificació és National Library of Medicine Classification.
060 00$aW 22 DC2.1$bB8M
060 00$aZ 675.M4$bH477
La pràctica actual és anotar les signatures topogràfiques alternatives en ocurrències separades del camp 060.
060 00$aW1$bBE357 Bd. 1 1978
060 10$aWW 166$bM43k 1973
060 00$aW3$bNU36 no. 28 1993
060 10$aTP 248.65.P76$bM618a 1993
060 00$a1993 A0148
060 10$aW 84 AA1$bI4827a 1993
En els registres antics el subcamp $a es repetia quan s'anotaven les signatures topogràfiques alternatives. En aquest cas, el número de classificació alternatiu s'anotava a continuació de l'últim subcamp de la signatura topogràfica. Si el número de classificació alternatiu incloïa també un número de document, el número de document era inclòs en el mateix subcamp $a que el número de classificació alternatiu; no anava en subcamps separats.
060 #4$aW1$bDE111AL v.4 pt.A 1990$aTP 248.2 D293b 1990
060 00$aKK1110$aWD 320
$b - Número de document
Part del número de document de la signatura topogràfica de la NLM. La NLM utilitza la Cutter-Sanborn Three-Figure Author Table per crear els números de document i un esquema de numeració especial per a les classes W1 i W3 per crear els números de document.
L'esquema de numeració especial usat per a les classes W1 i W3 es descriu a la National Library of Medicine Classification. Aquest subcamp pot contenir també un número d'exemplar.
060 00$aW1$bRI217
Els números d'entrada no contenen una part de document separada, per tant el subcamp $b no s'utilitza. Als números alternatius assignats als documents que reben una catalogació de nivell inferior al complet també els manca un número d'exemplar.
060 00$aEE7766
060 10$aQV 350
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 060 no acaba en un punt a no ser que el punt formi part de les dades finals del subcamp.
Espaiament - Els espais que es volen en la signatura topogràfica han de ser entrats.
Constants de visualització
[DNLM: ... ]
/ [espai-barra-espai]
La constant de visualització DNLM: i la xifra aràbiga que precedeix una signatura topogràfica de la NLM, i els claudàtors que tanquen la menció sencera no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constant de visualització associada amb l'etiqueta del camp.

L'espai-barra-espai que s'utilitza per separar les signatures topogràfiques alternatives de la NLM quan s'anoten en el mateix camp (s'aplica a registres antics) no va inclòs en el registre llegible per màquina. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb la presència de subcamps $a repetits.
Designació de contingut del camp:
060 00$aW1$bBE 357 Bd. 1 1973$aWW 166 M43k 1973
Exemple de visualització: 
1. [DNLM: W1 BE 357 Bd. 1 1973 / WW 166 M43k 1973]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Signatura topogràfica de col·leccions (PS) [OBSOLET]
En les especificacions de publicacions en sèrie, l'ús del segon indicador per indicar el tipus de publicació en sèrie va quedar obsolet el 1976. Els valors eren: 0 (Cap col·lecció implicada), 1 (Col·lecció principal), 2 (Subcol·lecció), 3 (Sub-subcol·lecció).

Segon indicador - Font de la signatura topogràfica

# - Cap informació proporcionada [OBSOLET]
El segon indicador va ser definit el 1982. Abans del canvi, el camp 060 era assignat per agència i contenia només les signatures topogràfiques assignades per la Library of Congress. Els registres de la NLM creats abans de la definició d'aquest indicador poden contenir un blanc (#) en aquesta posició que volia dir sense definir.

$a - Número de classificació
    Abans de 1994, el subcamp $a era repetit per anotar els números de classificació alternatius. Des de 1994, els números de classificació alternatius s'han d'anotar en ocurrències separades del camp 060.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat