Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 046

046 - Dates especials codificades (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2021

Primer indicador
Tipus d'entitat
# - Cap informació proporcionada
1 - Obra
2 - Expressió
3 - Manifestació
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Tipus de codis de data (NR)
$b - Data 1 (data aC) (NR)
$c - Data 1 (data dC) (NR)
$d - Data 2 (data aC) (NR)
$e - Data 2 (data dC) (NR)
$j - Data de modificació del recurs (NR)
$k - Data inicial de creació o data simple (NR)
$l - Data final de creació (NR)
$m - Data inicial de validesa (NR)

$n - Data final de validesa (NR)
$o - Data única o d’inici per al contingut agregat (NR)
$p - Data final per al contingut agregat (NR)
$x - Nota interna (R)
$z - Nota pública (R)
$2 - Font de la data (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Data de la informació del document que, o bé no es pot anotar a 008/06-14 (Tipus de data/Estat de la publicació, Data 1, Data 2) perquè aquest tipus d'informació implica una o més dates anteriors a l'era cristiana (aC), dates incorrectes, les dates de modificació o creació dels recursos i les dates de validesa dels recursos, o bé s'enregistra aquí a més d'aparèixer a 008/06-14. Quan s'utilitza el camp 046 per a les dates aC, 008/06 es codifica b (No es donen dates; implica una data aC), i els camps 008/07-10 i 008/11-14 contenen blancs (####). Quan s'utilitza el camp 046 per a dates incorrectes, 008/06 es codifica segons correspongui al tipus de data corregida, i els camps 008/07-10 i 008/11-14 contenen les dates correctes.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Les pautes de transcripció d'una data en els subcamps $b, $c, $d, i $e són generalment les mateixes que aquelles especificades a 008/06 (Tipus de data/Estat de la publicació), 008/07-10 (Data 1) i 008/11-14 (Data 2), excepte que les dates incorrectes i les dates d'aC poden ser anotades només en el camp 046.

Ordre de prioritat dels codis (documents monogràfics) - Quan s'aplica més d'un codi a les dates relatives a un document bibliogràfic, s'utilitza la taula següent per determinar el codi apropiat que ha de ser usat. Els codis llistats a cada columna estan per ordre de prioritat, és a dir, els codis llistats primer tenen prioritat sobre els llistats subseqüentment. La columna de l'esquerra abasta els documents en una sola part i els documents en més d'una part completats el mateix any. La columna de la dreta abasta els documents en més d'una part per als quals es requereix un interval de dates.

Documents en una sola part/documents en més d'una part completats el mateix any

r Data de reimpressió i data original
s Data única
p Data de distribució i data de producció
t Data de publicació i data de copyright
x Dates incorrectes
q Dates qüestionables
n Data desconeguda

Reculls/documents en més d'una part completats en més d'un any

i Dates inclusives d'un recull
k Dates predominants d'un recull
r Data de reimpressió i data original
m Dates múltiples
t Data de publicació i data de copyright
x Dates incorrectes
n Data desconeguda

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'entitat
Tipus d'entitat per a la qual s'enregistra una data.
# - Cap informació proporcionada
1 - Obra
Data relacionada amb l'obra.
046 1#$k1874$2edtf
[Obra creada el 1874]
2 - Expressió
Data relacionada amb l'expressió.
046 1#$o1975$p2006$2edtf
[Obra creada el 1874]
046 2#$o2014$2edtf
[Compilació d'obres creades des de 1975 a 2006 i traduïdes el 2014]
3 - Manifestació
Data relacionada amb la manifestació.
Segon indicador - Sense definir

CODIS DE SUBCAMP

$a - Tipus de codis de data
046 ##$ak$b1000$d500
046 ##$aq$b250$e100
046 ##$ax$c1693$e1639
$b - Data 1 (data aC)
Data 1 anterior a l'era cristiana (aC), (tipus de data anotada generalment a 008/07-10).
046 ##$as$b245
[Una moneda datada l'any 245 aC]
$c - Data 1 (data dC)
Data 1 de l'era cristiana (dC), (tipus de data anotada generalment a 008/07-10). En el cas d'una data 1 incorrecta, la data incorrecta s'anota al camp 046 mentre que la data corregida s'anota a 008/07-10.
046 ##$ar$c1936$d210
[Una rèplica de 1936 d'una escultura romana datada l'any 210 aC]
046 ##$ax$c1703
[Data 1 de l'era cristiana incorrecta; Data 1 corregida "1730" anotada a 008/07-10]
$d - Data 1 (data aC)
Data 2 aC (tipus de data anotada generalment a 008/11-14).
046 ##$aq$b299$d200
[Una escultura datada el segle III aC]
$e - Data 2 (data dC)
Data 2 dC (tipus de data anotada generalment a 008/11-14). En el cas d'una data 2 incorrecta, la data incorrecta s'anota al camp 046 mentre que la data corregida s'anota a 008/11-14.
046 ##$ai$b99$e99
[Una col·lecció de bols. Les dates inclusives van de començaments del segle I aC fins a finals del segle I dC]
046 ##$ax$e1939
[Data 2 de l'era cristiana incorrecta per a un document en més d'una part publicat entre 1990 i 1993; Data 2 corregida "1993" s'anota a 008/11-14]
$j - Data de modificació del recurs
Les dates del subcamp $j generalment fan referència a pàgines web i altres suports electrònics que contenen habitualment la data de l'última actualització. La data i l'hora s'anoten segons Representations of Dates and Times (ISO 8601) excepte si el subcamp $2 (Font de la data) especifica un altre esquema de dates. La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia). Si és aplicable, l'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f, (2 per a l'hora, 2 per als minuts, 2 per als segons, i 2 per la fracció decimal dels segons, incloent-hi el punt dels decimals). S'utilitza el rellotge de 24 hores (00-23).
046 ##$j20010712
245 00$aCounty business patterns, United States.
856 41$uhttp://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html
[El document va ser modificat per última vegada el 12 de juliol de 2001]
$k - Data inicial de creació o data simple
Data o grup de dates d'inici en què un recurs va ser creat. Les dates contingudes en el subcamp $k poden ser o no ser codificades enlloc més dels formats. La data s'anota com s'especifica en el subcamp $j (Data de modificació del recurs).
046 ##$k19981022
245 00$aMARC 21: Harmonized USMARC and CAN/MARC
856 40$uhttp://lcweb.loc.gov/marc/annmarc21.html
[El document va ser creat el 22 d'octubre de 1998]
$l - Data final de creació
Data o grup de dates finals en què un recurs va ser creat. La data s'anota tal com s'especifica al subcamp $j (Data de modificació del recurs).
$m - Data inicial de validesa
Data d'inici de l'interval de dates de validesa del recurs. La data s'anota tal com s'especifica al subcamp $j (Data de modificació del recurs).
$n - Data final de validesa
Data final de l'interval de dates de validesa del recurs. La data s'anota tal com s'especifica al subcamp $j (Data de modificació del recurs).
046 ##$m20011008$n20011027
245 00$a[Títol de l'horari del tren]
856 41$u[URL de l'horari del tren]
[L'horari del tren és vàlid del 8 d'octubre de 2001 al 27 d'octubre de 2001]
$o - Data única o d’inici per al contingut agregat
Data única o d’inici de la publicació original dels continguts d’un recull/agregació.
008/06-14 m19859999
046 ##$o1800$p1899
[Un conjunt d’obres teatrals angleses creades originalment entre 1800-1899 i publicat en microforma a partir de 1985]
$p - Data final per al contingut agregat
Data final de la publicació original dels continguts d’un recull/agregació.
008/06-14 s2006####
046 ##$o1932$p1940
[Un conjunt d’obres teatrals angleses creades originalment entre 1800-1899 i publicat en microforma a partir de 1985]
$x - Nota interna
Nota relativa a les dates enregistrades en el camp. La nota no està escrita en forma adequada per a la visualització pública.
$z - Nota pública
Nota relativa a les dates enregistrades en el camp. La nota no està escrita en forma adequada per a la visualització pública. No està pensada per substituir la programació del sistema que analitza correctament la informació de la data amb finalitat de visualització.
046 2#$k1951$2edtf$zData de traducció
046 1#$k2008$2edtf$zData de creació
046 1#$k2015$2edtf$zData de llançament
$2 - Font de la data
Font de l'esquema de la data usat en el camp si no està en la forma aaaammdd tal com s'especifica en el subcamp $j (Data de modificació del recurs).
Codi de: Date and Time Scheme Source Codes.
046 ##$j2001-07-12$2w3cdtf
245 00$aCounty business patterns, United States.
856 41$uhttp://www.census.gov/prod/www/abs/cbptotal.html
[Cal assenyalar que W3C DTF és una forma alternativa a la ISO 8601]
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits als qual s'aplica el camp.
046 1#$3Fear in the night$o1947$2edtf
046 1#$3D.O.A.$o1949$2edtf
046 1#$3The hitch-hiker$o1953$2edtf
245 00$aFilm noir triple DVD feature.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Longitud de la data - Quan la data entrada en els subcamps $b, $c, $d, o $e no és de quatre dígits de longitud, no es justifica a la dreta, i no s'afegeixen zeros.
Ordre de prioritat dels subcamps - Els subcamps de la Data 1 ($b, $c, o $k) precedeixen els subcamps de la Data 2 ($d, $e, o $l).

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Tipus d'entitat [NOU, 2021]
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2021]
1 - Obra [NOU, 2021]
2 - Expressió [NOU, 2021]
3 - Manifestació [NOU, 2021]
Abans de 2021, el primer indicador estava sense definir.
Camp 046 - Data de modificació del recurs [REDESCRIT, 2016]
Escrit de nou per deixar clar que les dates enregistrades a 008/06-14 es poden enregistrar addicionalment al camp 046.
$b - Data 1 (data aC) [REDENOMINAT, 2016]
$d - Data 2 (data aC) [REDENOMINAT, 2016]
El text original anglès ha redenominat els subcamps $b - Date 1, B.C.E. date i $d - Date 2, B.C.E. date, per adaptar el terme Before Common Era. La versió catalana manté el terme abans de Crist perquè no ha redenominat els subcamps $b Data 1 (data aC) i $d Data 2 (data aC).
$j - Data de modificació del recurs [NOU, 2002]
$k - Data inicial de creació o data simple [NOU, 2002]
$k - Data inicial de creació o data simple [REDESCRIT, 2016]
Escrit de nou per deixar clar que les dates contingudes en el subcamp $k poden ser codificades en altres llocs dels formats.
$l - Data final de creació [NOU, 2002]
$m - Data inicial de validesa [NOU, 2002]
$n - Data final de validesa [NOU, 2002]
$o - Data única o d’inici per al contingut agregat [NOU, 2013]
$p - Data final per al contingut agregat [NOU, 2013]
$x - Nota interna [NOU, 2021]
$z - Nota pública [NOU, 2002]
$2 - Font de la data [NOU, 2002]
$3 - Materials especificats [NOU, 2021]

(18/01/2022) snb@bnc.cat