Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 088

088 - Número d'informe (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Abril 2015

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número d'informe (NR)
$z - Número d'informe anul·lat/no vàlid (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número d'informe que no és un STRN (Standard Technical Report Number), anotat en el camp 027.

El camp 088 es repeteix per als múltiples números d'informe, excepte quan un número és el número anul·lat o no vàlid corresponent a un número d'informe vàlid.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'informe
088 ##$aSTRATLAB-71-98
088 ##$aEPA-6001/2-76-224
088 ##$aAPA 3009
088 ##$aAPA 3010
088 ##$aAPA 3011
490 ##$aDocument ;$vno. 3009-3011
830 #0$aDocument (Susitna Hydroelectric Project) ;$vno. 3009-3011.
$z - Número d'informe anul·lat/no vàlid
Cada número d'informe anul·lat o no vàlid va contingut en un subcamp $z separat. Si no existeix cap número d'informe vàlid, només s'ha d'anotar el subcamp $z.
088 ##$aNASA-RP-1124-REV-3 $zNASA-RP-1124-REV-2
[Número d'informe vàlid que ha estat anul·lat en favor d'un altre]
088 ##$zNASA-TN-D-8008
[Número d'informe no vàlid degut a un error d'assignació o impressió en el document]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Abans de 2015, els números d'informe de col·lecció eren inclosos en els camps 490/830, no en el camp 088.

(20/07/2015) snb@bnc.cat