Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 048

048 - Codi del nombre d'instruments musicals i veus (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2006

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del codi
# - Codi MARC
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Intèrpret o conjunt (R)
$b - Solista (R)
$2 - Font del codi (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi de dos caràcters que indica el repartiment d'execució d'una composició musical. També conté el nombre de parts, indicat per una xifra de dos dígits immediatament a continuació del codi dels instruments o veus (per exemple, va02, composició de dues parts per a Veus - Soprano). El nombre de parts es pot ometre si no queda especificat.

Els codis per als diferents tipus de combinacions instrumentals i vocals es llisten en aquesta secció. La funció de l'intèrpret o vocalista (cantant) es representa amb la tria del codi de subcamp.

Camp repetit quan s'anota la instrumentació de composicions separades en publicacions o manuscrits de música, o enregistraments sonors.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

S'anota quan el repartiment d'execució es menciona de manera explícita o pot ser identificat fàcilment. El camp 048 es repeteix quan hi ha més d'un repartiment d'execució mencionat per a una sola composició, o quan es descriu més d'una composició amb instrumentació diferent.

Si el repartiment no es menciona explícitament en el document i no pot ser inferit, el camp 048 no s'anota. Els tipus de música per als quals el repartiment no es menciona inclouen òperes, comèdies musicals, cançons populars, himnes, cançoners escolars, i enregistraments sonors de música popular. En la majoria dels casos, la informació en les posicions 18 i 19 (Forma de la composició) del camp 008 (Elements de longitud fixa) per a la música, el camp 047, i els encapçalaments de matèria també proporcionen un accés útil.

Els codis s'anoten per l'ordre de la partitura, i, si és possible, els codis per als solistes es donen primer. Cada codi pot anar seguit d'una xifra de dos dígits (01-99) que indica el nombre de parts o intèrprets. Es fa una excepció amb els grans conjunts, que van seguits d'una xifra quan s'especifica més d'un d'aquest conjunts.

Casos especials

Els arranjaments es codifiquen segons el repartiment de l'obra que es cataloga, no segons el repartiment original.

Un sol instrument sense acompanyament es codifica com a intèrpret (subcamp $a), no com a solista (subcamp $b).

Si l'intèrpret toca més d'un instrument en una composició, es dóna el codi per al primer instrument esmentat. Si es pot determinar un instrument principal, es dóna el codi per a aquest instrument.

Per a la música de percussió, ja sigui per a un sol intèrpret o per a més d'un, es dóna el codi per al nombre d'intèrprets, no el nombre d'instruments.

Per als monòlegs, o obres amb narració, es dóna el codi de veu sense especificar (vn) per al locutor o narrador.

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del codi
Font del codi dels instruments o de les veus us en aquest camp.
# - Codi MARC
La font del codi és Llista de codis MARC 21 per instruments o veus.
7 - Font especificada en el subcamp $2
La font del codi dels instruments o de les veus s'indica amb un codi en el subcamp $2.
048 #7$bvso01$atth01$atch01$akor01$2[codi de la llista controlada]
[Per a soprano i per a grup de continuo compost de tiorba, chitarrone i orgue positiu]
048 #7$apcg01$apct01$apxy02$apta01$2[codi de la llista controlada]
[Per a conjunt de congues, cròtals, dos xilòfons, i tables]

CODIS DE SUBCAMP

$a - Intèrpret o conjunt
Codi alfabètic de dos caràcters per a un intèrpret o un conjunt (de la llista que es dóna a continuació) i, si és aplicable, una xifra de dos dígits que especifica el nombre de parts.
048 ##$aka01$asa01$asc01
[Trio amb piano.]
048 ##$bvi01$aka01
[Per a mitja veu i piano.]
048 ##$aka01
048 ##$akb01
[Per a piano o òrgan.]
048 ##$boe01$aoa
[Concert per a banda de ball amb orquestra.]
$b - Solista
Codi alfabètic de dos caràcters per a un solista (de la llista que es dóna a continuació) i, si és aplicable, una xifra de dos dígits que especifica el nombre de parts.
048 ##$bva02$bvc01$bvd01$bvf02$aca04$aoc
[Solistes (SSATBB), cor (SATB) i orquestra de corda.]
$2 - Font del codi
Codi de: Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
Llista de codis MARC 21 per instruments o veus
ba Metall - Trompa
bb Metall - Trompeta
bc Metall - Corneta
bd Metall - Trombó
be Metall - Tuba
bf Metall - Baríton
bn Metall - Sense especificar
bu Metall - Desconegut
by Metall - Ètnic
bz Metall - Altres
ca Cors - Mixts
cb Cors - Femenins
cc Cors - Masculins
cd Cors - Infantils
cn Cors - Sense especificar
cu Cors - Desconegut
cy Cors - Ètnic
ea Electrònic - Sintetitzador
eb Electrònic - Cinta
ec Electrònic - Ordinador
ed Electrònic - Ones Martenot
en Electrònic - Sense especificar
eu Electrònic - Desconegut
ez Electrònic - Altres
ka Teclat - Piano
kb Teclat - Orgue
kc Teclat - Clavecí
kd Teclat - Clavicordi
ke Teclat - Baix continu
kf Teclat - Celesta
kn Teclat - Sense especificar
ku Teclat - Desconegut
ky Teclat - Ètnic
kz Teclat - Altres
oa Grans conjunts - Orquestra
ob Grans conjunts - Orquestra de cambra
oc Grans conjunts - Orquestra de corda
od Grans conjunts - Banda
oe Grans conjunts - Orquestra de ball
of Grans conjunts - Fanfara (orquestra de metall amb alguns instruments dobladors, amb percussió o sense)
on Grans conjunts - Sense especificar
ou Grans conjunts - Desconegut
oy Grans conjunts - Ètnic
oz Grans conjunts - Altres
pa Percussió - Timbales
pb Percussió - Xilòfon
pc Percussió - Marimba
pd Percussió - Tambor
pn Percussió - Sense especificar
pu Percussió - Desconegut
py Percussió - Ètnic
pz Percussió - Altres
sa Corda fregada - Violí
sb Corda fregada - Viola [N.T., terme en anglès: viola]
sc Corda fregada - Violoncel
sd Corda fregada - Contrabaix
se Corda fregada - Viola [N.T., terme en anglès: viol]
sf Corda fregada - Viola d'amor
sg Corda fregada - Viola de gamba
sn Corda fregada - Sense especificar
su Corda fregada - Desconegut
sy Corda fregada - Ètnic
sz Corda fregada - Altres
ta Corda pinçada - Arpa
tb Corda pinçada - Guitarra
tc Corda pinçada - Llaüt
td Corda pinçada - Mandolina
tn Corda pinçada - Sense especificar
tu Corda pinçada - Desconegut
ty Corda pinçada - Ètnic
tz Corda pinçada - Altres
va Veus - Soprano
vb Veus - Mezzosoprano
vc Veus - Contralt
vd Veus - Tenor
ve Veus - Baríton
vf Veus - Baix
vg Veus - Contratenor
vh Veus - Veu alta
vi Veus - Veu mitjana
vj Veus - Veu baixa
vn Veus - Sense especificar
vu Veus - Desconegut
vy Veus - Ètnic
wa Fusta - Flauta
wb Fusta - Oboè
wc Fusta - Clarinet
wd Fusta - Fagot
we Fusta - Flautí
wf Fusta - Corn anglès
wg Fusta - Clarinet baix
wh Fusta - Flauta dolça
wi Fusta - Saxofon
wn Fusta - Sense especificar
wu Fusta - Desconegut
wy Fusta - Ètnic
wz Fusta - Altres
zn Instruments sense especificar
zu Desconegut

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Tots els codis d'instruments i veus s'anoten en caràcters alfabètics en minúscules.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Codis d'instruments o veus

El 1980, els segons caràcters o (Altres) i z (Desconegut) dels codis d'instruments i veus es van canviar a z i u, respectivament (per exemple, bo (Metall - Altres) va esdevenir bz, bz (Metall - Desconegut) va esdevenir bu).

El 1997, el codi pf (Celesta) va quedar obsolet [CAN/MARC només]

Primer indicador - Relació de l'intèrpret amb l'obra (MU) [OBSOLET, 1981]
La definició del primer indicador va quedar obsoleta el 1981. Els valors definits eren: 0 (Un intèrpret d'una part), 1 (Més d'un intèrpret d'algunes parts o de totes), 2 (Solista amb el tipus de conjunt referit a l'anterior valor 1.
Segon indicador - Font del codi [NOU, 2005]


$2 - Font del codi [NOU, 2005]

(03/05/2012) snb@bnc.cat