Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 042

042 - Codi d'autenticació (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2004

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Codi d'autenticació (R)
 

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Un o més codis d'autenticació que indiquen que el registre, existent en una base de dades nacional, ha estat revisat de manera específica. Usat per als codis associats amb agències d'autenticació designades explícitament. Codi de: MARC Authentication Action Code List.

El camp 042 és un element d'agència assignada.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi d'autenticació
Si és aplicable més d'un codi, el subcamp es repeteix.
042 ##$alc$ansdp
042 ##$ansdp$alcd
042 ##$alcnuc
042 ##$aissnuk

CONVENCIONS D'ENTRADA

Majúscules - Tots els codis s'han d'anotar en caràcters alfabètics en minúscules.
Ordre dels codis - Quan un recurs continu que és autenticat per un centre ISSN canvia el seu lloc de publicació a un altre país, la responsabilitat de les dades de la xarxa ISSN són assumides pel centre de la xarxa ISSN en el nou país de publicació. El codi d'autenticació per a l'agència actual d'autenticació s'afegeix al camp 042.
042 ##$anlc$aisds/c$ansdp

LC, NSDP, LAC, ISSN Canada, o el ISSN UK Centre poden considerar el document com un recurs continu, mentre un dels altres no. Conseqüentment, el camp pot contenir un codi que comenci amb una "x" i un codi que no comenci amb una "x".
042 ##$ansdp$axlc

(03/05/2012) snb@bnc.cat