Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 045

045 - Període de temps del contingut (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Tipus de període de temps en el subcamp $b o $c
# - Subcamp $b o $c no presents
0 - Data/hora única
1 - Més d'una data/hora
2 - Grup de dates/hores

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Codi de període de temps (R)
$b - Període de temps formatat, de 9999 aC fins a 9999 dC (R)
$c - Període de temps formatat, anterior a 9999 aC (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codi de període de temps (subcamp $a) i/o de període de temps formatat (subcamps $b i/o $c) associats amb un document.

El codi de període de temps en el subcamp $a s'obté de les llistes d'aC (abans de Crist) i/o dC (després de Crist) de la Taula de codis de període de temps proporcionades en la descripció del subcamp $a.

Per als llibres i els recursos continus, aquest camp indica el període representat pel contingut del document (per exemple, la història del segle XVI es codificaria 045 ##$at-t- o 045 2#$bd1500$bd1599).

Per als reculls de materials mixts, aquest camp indica el període cobert pel recull.

Per als fitxers informàtics, aquest camp indica el període cobert per les dades del fitxer (per exemple, un fitxer de dades que conté estadístiques del període 1950-1960 es codificaria 045 ##$ax5x6).

Per al material cartogràfic, aquest camp indica la data representada en el document, això és, la data de la representació. Un mapa realitzat actualment de la Roma del 50 aC es codificaria per la data aC (abans de Crist). Un mapa de teledetecció que representa l'hora en què el satèl·lit enregistrava la imatge es codificaria segons aquella hora.

Per a la música impresa i els enregistraments sonors, aquest camp indica el període de la composició, i generalment fa referència a la data de la composició. Si la data exacta de composició no pot ser determinada, s'utilitza una data aproximada (o un grup de dates) o les dates del compositor.

Per a les pel·lícules cinematogràfiques i els enregistraments vídeo, aquest camp indica el període representat en la pel·lícula (per exemple, un enregistrament vídeo d'un documental sobre la història de la indústria cervesera de Wisconsin del període de 1900-1986 es codificaria 045 2#$bd1900$bd1986).

Per a les representacions gràfiques bidimensionals no projectables, aquest camp indica el període representat en el material gràfic (per exemple, un recull de fotografies de 1870 a 1930 es codificaria 045 ##$aw7x3).

Per als artefactes, aquest camp indica el període de temps cobert pel contingut de l'artefacte (per exemple, una maqueta d'un taller de reparacions d'automòbils del període 1920-1930 es codificaria 045 ##$ax2x3).

Per als objectes naturals, aquest camp indica el període de temps cobert pel contingut, això és, el període de temps en què l'objecte va ser originat (per exemple, una geoda es codificaria per al període de temps en què es va formar).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de període de temps en el subcamp $b o $c
Indica si el subcamp $b o $c són presents en el camp i, quan el subcamp $b o $c són presents, el tipus de període que conté. Els valors distingeixen entre una data/hora única, més d'una data/hora, i un grup de dates/hores.
# - Subcamp $b o $c no presents
Ni el subcamp $b ni el $c hi són presents.
651 #0$aEgypt$xEconomic conditions$yTo 332 B.C.
045 ##$aa0d6
0 - Data/hora única
El subcamp $b i/o $c és present i conté una data/hora única.
650 #0$aLunar petrology.
045 0#$c2500000000
1 - Més d'una data/hora
Hi ha present més d'un subcamp $b i/o $c; cada un conté una data/hora. Un grup de dates/hores s'identifica amb el valor 2.
045 1#$bd1972$bd1975
[1972 i 1975]
2 - Grup de dates/hores
Hi ha presents dos subcamps $b i/o dos subcamps $c i contenen un grup de dates/hores. Les dates múltiples s'identifiquen amb el valor 1 (Més d'una data).
650 #0$aShenandoah Valley Campaign, 1864 (May-August)
045 2#$bd186405$bd186408
650 #0$aAurignacian culture.
045 2#$c25000$c15000
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de període de temps
Codi de quatre caràcters alfanumèrics obtingut de la "Taula de codis de període de temps" per als períodes de temps aC (abans de Crist) i dC (després de Crist).
La Taula es troba en el Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques dins de la descripció del camp 045.
Cada codi de període de temps associat amb un encapçalament va contingut en un subcamp $a separat.
Taula de codis de període de temps
aC (Abans de Crist)
(S'ha d'afegir 0, 1, 2, ... a cada caràcter alfabètic d'una dècada)
Codi Període de temps
a0 abans de 2999
b0 2999-2900
b1 2899-2800
b2 2799-2700
b3 2699-2600
b4 2599-2500
b5 2499-2400
b6 2399-2300
b7 2299-2200
b8 2199-2100
b9 2099-2000
c0 1999-1900
c1 1899-1800
c2 1799-1700
c3 1699-1600
c4 1599-1500
c5 1499-1400
c6 1399-1300
c7 1299-1200
c8 1199-1100
c9 1099-1000
d0 999-900
d1 899-800
d2 799-700
d3 699-600
d4 599-500
d5 499-400
d6 399-300
d7 299-200
d8 199-100
d9 99-1
dC (després de Crist)
Codi Període de temps
e 1-99
f 100-199
g 200-299
h 300-399
i 400-499
j 500-599
k 600-699
l 700-799
m 800-899
n 900-999
o 1000-1099
p 1100-1199
q 1200-1299
r 1300-1399
s 1400-1499
t 1500-1599
u 1600-1699
v 1700-1799
w 1800-1899
x 1900-1999
y 2000-2099
Per a les dates aC, el caràcter alfabètic en minúscula representa el mil·leni i el dígit representa el segle. Si el segle és desconegut, s'utilitza un guionet (-) en lloc d'una xifra. Un sol segle o un període dins d'un segle es codifica repetint el codi de dos caràcters apropiat per crear els quatre caràcters requerits.
651 7 Roma|xHistòria|y265-30 aC, República|2lemac
651 #0$aRome$xHistory$yRepublic, 265-30 B.C.
045 ##$ad7d9
650 7 Edat del bronze|2lemac
650 #0$aBronze age.
045 ##$aa-c-
[3000-1000 aC]
651 7 Egipte|xHistòria|yCa. 1570-1320 aC, Divuitena dinastia|2lemac
651 #0$aEgypt$xHistory$yEighteenth dynasty, ca. 1570-1320 B.C.
045 ##$ac4c6
Per a les dates dC, el caràcter alfabètic en minúscula representa el segle. S'afegeix un dígit (0-9) per representar la dècada. Si la dècada és desconeguda, s'utilitza un guionet (-) en lloc d'una xifra.
Un sol any o un període dins d'una dècada es codifica repetint el codi de dos caràcters apropiat per crear els quatre caràcters requerits.
651 #7$aGran Bretanya$xHistòria$y1066-1485, Edat mitjana$2lemac
045 ##$ao6s8
650 #7$aBhopal, Catàstrofe de, Bhopal, Índia, 1984$2lemac
045 ##$ax8x8
650 #7$aCivilització moderna$yS. XX.$2lemac
045 ##$ax-x-
650 #0$aCatalan literature$y16th-18th centuries.
045 ##$at-v-
651 #7$aGrècia$xHistòria$y146 aC-323 dC.$2lemac
045 ##$ad8h2
650 #7$aSegle XXI$xPrevisions.$2lemac
045 ##$ay-y-
$b - Període de temps formatat, 9999 aC fins a 9999 dC
Període de temps específic anotat en la forma aaaammddhh i precedit d'un codi d'era (c per a aC, abans de Crist; d per a dC, després de Crist).
L'era i l'any són components requerits; el mes, el dia i l'hora són opcionals.
Els valors 0-2 del primer indicador especifiquen si el període de temps del subcamp $b és una data única, dates múltiples, o un grup de dates. Cada període de temps de 9999 aC fins a dC associat amb l'encapçalament és contingut en un subcamp $b separat.
651 7 França$xHistòria$y1789-1799, Revolució.$2lemac l'exemple de MARC 21 està malament!!!
651 #7$aFrança$xHistòria$y1789-1799, Revolució.$2lemac
045 2#$bd1791$bd1797
No hi és a la BC
651 #0$aJapan$xHistory$yFebruary Incident, 1936 (February 26)
045 0#$bd19360226
651 #0$aXina$xHistòria$y221 a.C-960 dC.$2lemac
045 2#$ad7n6$bc0221$bd0960
$c - Període de temps formatat, anterior a 9999 aC
Període de temps formatat que consisteix en tants caràcters numèrics com calguin per a representar la xifra dels anys anteriors a 9999 aC.
Els valors 0-2 del primer indicador especifiquen si el període de temps del subcamp $c és una data única, dates múltiples, o un grup de dates. Cada període de temps anterior a 9999 aC associat amb l'encapçalament és contingut en un subcamp $c separat.
650 #7$aEstratigrafia$yMesozoic.$2lemac
045 2#$c225000000$c70000000
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - No s'utilitzen signes de puntuació en el camp 045.
Ordre dels subcamps - El subcamp $c (Període de temps formatat, anterior a 9999 aC) va abans del subcamp $b (Període de temps formatat, de 9999 aC fins a 9999 dC).

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador 1 - Tipus de període de temps en el subcamp $b o $c [NOU, 1979]

$b - Data/hora cronològiques [NOU, 1979]
$b - Període de temps de 9999 aC fins després de dC, formatat [REDEFINIT, 1987]
$c - Període de temps anterior a 9999 aC, formatat [NOU, 1987]
El subcamp $b es va redefinir per als períodes de temps de 9999 aC fins als períodes de temps dC (després de Crist) quan el subcamp $c es va definir per als períodes de temps anteriors a 9999 aC (abans de Crist) el 1987. Abans totes les dates/hores estaven contingudes en el subcamp $b.

(03/05/2012) snb@bnc.cat