Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 010

010 - Número de control de la Library of Congress (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2005

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número de control de la LC (NR)
$b - Número de control del NUCMC (R)
$z - Número de control de la LC anul·lat o no vàlid (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Número únic assignat per la Library of Congress a un registre MARC. Els prefixos MARC vàlids per als números de control de la LC estan publicats a Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.

El número de control per als registres MARC distribuïts per la LC és un número de cotrol de la LC (LCCN). El número de control de la LC va en un camp 001 (Número de control) en els registres distribuïts pel Cataloging Distribution Service de la LC i en un camp 010 $a. Una organització que utilitza registres de la LC pot treure els números de control de la LC del camp 001 i usar el camp 001 per al seu propi número de control.

Un registre de la LC pot contenir un camp 010 amb un número de control anul·lat o no vàlid d'un registre distribuït prèviament. Un registre pot ser anul·lat perquè és un registre duplicat del mateix document. L'estructura d'un número de control anul·lat o no vàlid és la mateixa que la utilitzada per la LC en el camp 001.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número de control de la LC
Número de control de la LC vàlid (vegeu l'explicació de l'estructura d'aquest número que es dóna a continuació).
010 ##$a###85153773#
010 ##$anuc76039265#
010 ##$a##2001627090
010 ##$a##2001336783
$b - Número de control del NUCMC
Número d'entrada vàlid per al document que es descriu tal com es troba a National Union Catalog of Manuscript Collections (NUCMC). El número comença amb el prefix ms.
010 ##$a###89798632#$bms#89001579#
$z - Número de control de la LC anul·lat o no vàlid
Número de control de la LC anul·lat o no vàlid, incloent-hi els números no vàlids del NUCMC.
010 ##$a###76647633#$zsc#76000587#
010 ##$a###81691938#$z###82692384#
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Classes de LCCN - Els LCCN del registre poden ser vàlids, anul·lats o no vàlids (per estructura o aplicació).
LCCN vàlid: - Un LCCN vàlid per a un registre és el que apareix en la 001 quan el registre és distribuït per la LC. Té la longitud i estructura correctes.
LCCN anul·lat: - Un registre, i d'aquí el seu LCCN, pot ser anul·lat per causes diverses, molt sovint perquè és un registre duplicat per a la mateixa manifestació d'un recurs. Un LCCN es conidera anul·lat quan la LC el designa com a tal.
LCCN no vàlid per estructura: - Un LCCN es considera no vàlid per estructura quan la seva longitud o estructura és incorrecta d'acord amb les pràctiques de la Library of Congress.
LCCN no vàlid per aplicació: - Un LCCN és no vàlid per aplicació quan apareix en el document que es cataloga però no és el LCCN del registre del document, per exemple, el LCCN assignat al registre d'una edició s'imprimeix també en una altra, edició diferent que ja té el seu propi registre i LCCN.
Puntuació - El camp 010 no acaba en cap signe de puntuació. S'utilitza un guió per separar la informació sobre la revisió del número de control i del sufix. Els sufixos se separen per un guió.
Majúscules - Els prefixos s'entren sempre en minúscules. Els sufixos i els identificadors alfabètics afegits al final del número de control de la LC s'entren en majúscules.

ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE CONTROL DE LA LC

El sistema de control de numeració de la LC ha tingut sempre la mateixa estrructura bàsica des del seu ús inicial per controlar la informació bibliogràfica de les fitxes de la Library of Congress des del començament el 1898 (LCCN estructura A). El gener de 2001, va tenir lloc un canvi estructural (LCCN estructura B). El número de control ha esat fixat en 12 caràcters i es mantindrà aquesta longitud, tot i que sota LCCN estructura A, s'utilitzaven sufixos ocasionalment i sota LCCN estructura B la localitazció de parts ha estat alterada lleugerament per acomodar els quatre dígits de l'any. Sota totes dues estructures, el prefix, l'any, i el número correlatiu són elements bàsics requerits per crear un LCCN únic.

LCCN estructura A (1898-2000)

Nom de l'element Nombre de caràcters Posició del caràcter en el camp
Prefix alfabètic 3 0
Any 2 36222
Número correlatiu 6 36289
Número de suplement 1 11
Sufix i/o data de revisió variable 12-n

LCCN estructura B (2001- )

Nom de l'element Nombre de caràcters Posició del caràcter en el camp
Prefix alfabètic 2 0
Any 4 36195
Número correlatiu 6 36321

Prefix alfabètic

Els prefixos van inclosos en el registre MARC i serveixen per diferenciar entre diferents sèries de números de control de la LC. Els prefixos es justifiquen a l'esquerra. Si no hi ha cap prefix present, la part del prefix conté blancs.

010 ##$a###68004897#
[LCCN estructura A; número imprès en la fitxa: 68-4897]
010 ##$a##2001045944
[LCCN estructura B; número en forma impresa: 2001-45944]

Abans de l'existència dels registres MARC, s'utilitzaven prefixos de longituds diferents en les fitxes impreses amb combinacions de lletres majúscules i minúscules i números. Per als registres MARC, la Library of Congress ha definit equivalents per a alguns d'aquests prefixos, incloent-hi els que tenien més de dos o tres caracters. Tots els altres prefixos s'entren tal com es troben, però en minúscules. La primera columna de la llista següent dóna els prefixos trobats en les fitxes impreses no impresos a partir dels registres llegibles per màquina i mostra com s'han d'entrar en una versió MARC del registre. La llista també inclou alguns prefixos MARC trobats no únicament en registres MARC. Només els prefixos que tenen una forma MARC anotada en la llista següent s'han d'anotar en els registres llegibles per maquina. (El prefix alfabètic del número de control de la Library of Congress és un element assignat per una agència autoritzada, que manté la Library of Congress.)

Com que els prefixos s'han utilitzat en els registres des d'abans de 2001, es troben a LCCN Estructura A només..

Taula de prefixos LCCN

Nota: A la primera columna, un asterisc (*) indica la forma en què apareix el prefix en la fitxa.

Prefix en la fitxa Prefix MARC Explicació sobre l'ús
A a Catalogació proporcionada a la LC per una biblioteca americana, 1909-
AC ac Catalogació per a materials estrangers proporcionada a la LC per les biblioteques participants sota els auspicis de l'ALA Committee on Cooperative Cataloging, 1932-1942
AC ac Fitxes anotades per a llibres juvenils, 1966-
AF af Catalogació per a adquisicions estrangeres proporcionada a la LC per altres biblioteques americanes, 1946-1950
AFLM afl Explicació no disponible
Agr agr Catalogació del Department of Agriculture dels Estats Units d'Amèrica proporcionada a la LC per una biblioteca americana, 1902-
  bi Registre del Handbook of Latin American Studies
BR br Llibre en braille, Library of Congress, Division for the Blind
BS bs Catalogació del Bureau of Standards dels Estats Units d'Amèrica, 1913-1938
C c Catalogació del Interstate Commerce Commission dels Estats Units d'Amèrica, 1915-1916
C c Registres en xinès, Library of Congress, 1949-
C-245 o 245* c Números de fitxes de la LC de juny a agost de 1898; el prefix d'any “98" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
CA ca Entrades temporals de la LC per llibres classificats de les col·leccions generals, 1905-1937
CA Dupl cad Entrades temporals de la LC per llibres classificats de les col·leccions generals, 1905-1937
CD cd Entrades analítiques de la LC per conjunts i col·leccions preparats per la Card Division, 1916-1940
CD cd Catalogació preparada per a la venda de fitxes de la LC
  clc Catalogació a nivell de recull; registres PREMARC
CS cs Catalogació preparada pel Cooperative Cataloging and Classification Service de la LC, 1934-1939
CX cx Fitxes de referència usades en els catàlegs de la LC per a entrades xineses, 1958-
  cy Federal Cylinder Project, oct. 1980
1-D-245 o D-245 d Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
DO do Catalogació del Superintendent of Docs. dels Estats Units d'Amèrica, 1913-1916
E e Catalogació de l'Office of Education dels Estats Units d'Amèrica, 1908-1958
ES es Catalogació de l'Engineers School dels Estats Units d'Amèrica, 1913-1935
F f Catalogació del Bureau of Fisheries dels Estats Units d'Amèrica, 1910-1940
1-F-245 o F-245 f Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
Fi fi Pel·lícules cinematogràfiques catalogades per la LC, 1951-
FiA fia Catalogació proporcionada per productors de pel·lícules cinematogràfiques, 1951-
FiE fie Catalogació proporcionada pel Visual Education Service de l'Office of Education, i altres agències governamentals, 1951-
1-G-245 o G-245* g Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
GM gm Mapes catalogats per la LC, 1968-1972
GS gs Catalogació del Geological Survey dels Estats Units d'Amèrica, 1904-
H h Catalogació del National Institute of Health dels Estats Units d'Amèrica, 1914-1921
HA ha Catalogació del Housing Authority dels Estats Units d'Amèrica, 1940-
HE he Registres hebreus catalogats per la LC, 1964-
HEW hew Catalogació del Dept. of Health, Ed., and Welfare dels Estats Units d'Amèrica, 1958-
HEX hex Fitxes de referència usades en els catàlegs de la LC per a entrades hebrees, 1964-
1-I-245 o It-245* it Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
Int int Catalogació del Geological Survey dels Estats Units d'Amèrica, 1904-U.S. Department of the Interior cataloging, 1959
J j Catalogació de la LC per a materials japonesos 1949-
JA ja Catalogació per a materials japonesos proporcionada a la LC per altres biblioteques americanes, 1951
JX jx Fitxes de referència usades en els catàlegs de la LC per a entrades japoneses, 1958-
K k Registres coreans catalogats per la LC, 1951-
KX kx Fitxes de referència usades en els catàlegs de la LC per a entrades coreanes, 1958-
L l Catalogació del Dept. of Labor dels Estats Units d'Amèrica, 1911-
  llh catalogació de l'Index to Hispanic Legislation
  ltf Catalogació incompleta (Less-than-full); registre PREMARC
M m Partitures musicals catalogades per la LC, 1953-1962
MA ma Partitures musicals per a les quals ha estat proporcionada una còpia per una altra biblioteca americana 1953-1961
Map map Atles a la Maps Division de la LC, 1901-
1-Map-50 o Map-50 map Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
Med med Catalogació de l'Armed Forces Medical Library dels Estats Units d'Amèrica, 1946-1948
Mic mic Microfilms catalogats per la LC, 1949-
MicA mid Microfilms per als quals ha estat proporcionada la catalogació per una altra biblioteca americana, 1946-
Micp mie Microfitxes i micro-impresos catalogats per la LC, 1953-
MicpA mif Microfitxes i micro-impresos per als quals ha estat proporcionada la catalogació per una altra biblioteca americana, 1953-
  mm Library of Congress Manuscripts Division
  mp Pel·lícules cimematogràfiques catalogades per la LC, anys 1970
MPA mpa Catalogació de partitures de la Pan American Union, 1956-
MS ms Manuscrits catalogats per la LC, 1959-
1-Music-245 o Music-245* mus Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
  ncn Catalogació del Nitrate Film Service
NE ne Materials publicats a l'Orient Mitjà o en les llengües d'aquest països, 1961-
NEX nex Fitxes de referència usades en els llibres publicats a l'Orient Mitjà o en les llengües d'aquests països, 1961-
NO no Catalogació del Naval Observatory dels Estats Units d'Amèrica, 1930-1940
  ntc Catalogació del National Translation Center
  nuc Registres impresos en el National Union Catalog per als quals hi ha disponible el número de fitxa de la LC
  or Catalogació de l'Order Division
PA pa Catalogació de la Pan American Union, 1930-
Pho pho Catalogació proporcionada per altres biblioteques per a les reproduccions fotogràfiques de llibres, 1927-
PhoM php Catalogació proporcionada per la Card Division per a facsímils fotogràfics publicats per la Modern Language Association of America, 1927-1938
PhomA phq Catalogació proporcionada per altres bilioteques per a facsímils fotogràfics de la Modern Language Association of America
PO po Catalogació de la Patent Office dels Estats Units d'Amèrica, 1917-1953
  pp Impressos i fotografies en sistema de vídeodisc, març 1984
R r Enregistraments fonogràfics catalogats per la LC, 1953-
RA ra Catalogació proporcionada per altres biblioteques americanes per a enregistraments fonogràfics, 1955-
1-Rc-245 or Rc-245* rc Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC
  re Catalogació d'enregistraments sonors comercials ètnics produïts pel U.S. project, 1981
  ru Catalogació per a la Russian Book Chamber, 1988-
S s Catalogació de l'Smithsonian Institution, 1913-
SA sa Catalogació dels materials publicats al Sud-est Asiàtic o en les llengües d'aquest països, 1961-
SAX sax Fitxes de referència usades per als materials publicats al Sud-est Asiàtic o en les llengües d'aquest països, 1961-
  sc Publicacions en sèrie, documents de CONSER no guardats a la LC
SD sd Catalogació del Dept. of State dels Estats Units, 1914-
  sf Fitxes de forma de publicacions en sèrie o col·leccions de monografies catalogades a nivell mínim o classificades separadament
SG sg Catalogació de la Surgeon General’s Library, U.S. Army dels Estats Units d'Amèrica, 1916-
  sn Publicacions en sèrie, documents de CONSER guardats o no guardats a la LC
  su Registres de manuscrits dividits
SS ss Catalogació de la Social Security Administration, 1944-1958
TB tb Programa de catalogació de llibres sonors
  tmp Catalogació temporal procedent de PREMARC
  um Mapa de l'Union; registre de mapa procedent de l'exterior i entrat per la Geography and Map Division per al seu ús en el NUC però que es troba a la base de dades G&M
  unk Fitxa per a la qual no hi ha disponible número de fitxa de la LC; PREMARC
W w Catalogació de la District of Columbia Public Library, 1905-1942
War war Catalogació de l'U.S. Army, War College dels Estats Units d'Amèrica, 1907-1932
X x Fitxes de referència usades en els catàlegs de la LC, January 1941-
1-Z-245 or Z-245* z Números de fitxes de la LC de maig a desembre de 1901; el prefix d'any “01" s'afegia quan s'entrava (el registre) en MARC

Any

Per als números de control assignats amb l'estructura A de LCCN, la part de l'any consisteix en dos dígits que normalment representen l'any en què va ser creat el registre. Per als números de control assignats amb l'estructura B de LCCN que comencen amb l'any 2001, la part de l'any consisteix en quatre dígits.

En la majoria dels números, la part de l'any reflecteix l'any en què va ser assignat el número de control de la LC al registre del document bibliogràfic. Durant el període 1969-1972, es va assignar un número d'any de sèrie 7. En aquests números, el dígit inicial 7 anava seguit d'un dígit de comprovació de mòdul 11. L'any en què es va assignar el número de fitxa pot ser determinat a partir de la part de l'any de la Data d'entrada el fitxer (008/00-05). Amb la reinstitució del número de sèrie per any el 1972, es van fer previsions per saltar aquests números de fitxa individuals que podeien haver estat assignats anateriorment com a número de sèrie 7. Nota: els números de sèrie 7 no es van utilitzar per a materials no llibre. El prefix gm es va usar des de 1968 fins a 1972.

Per als números de control de la LC amb anys de dos dígits, el segle pot ser determinat segons la taula següent:

Any de dos dígits Número de seqüència Segle Número de seqüència Segle
98 Inferior a 3000 18 3000 o superior 19
99 Inferior a 6000 18 6000 o superior 19
00 Inferior a 8000 19 8000 o superior 20

Número de sèrie

La part del número de sèrie té entre un i sis dígits. Els números de sèrie inferiors a sis dígits es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen zeros. El guió que separa l'any del número de sèrie en els productes impresos de la LC no va inclòs en el registre MARC. Per exemple, el nümero 85-2 va inclòs com 85000002 en el registre.

Número de suplement (Estructura A de LCCN només)

Aquesta posició estava definida originàriament per portar un número de suplement per a les entrades de suplement amb guió en els registres bibliogràfics. L'ús del número de suplement no es va implementar, per tant aquesta posició conté un blanc. Els suplements i materials similars ara es cataloguen separadament a la LC i van com a registres separats amb el seu propi número de control de la LC. En alguns registres més antics, la informació sobre suplements i materials similars es dóna en un camp de nota 500.

Sufix/Identificador alfabètic (Estructura A de LCCN només)

Els números de control de la LC antics a vegades inclouen sufixos o identificadors alfabètics presentats com a dades de longitud variable que van a continuació del número de suplement. Una sola barra inclinada introdueix el sufix/identificador alfabètic. Les ocurrències de sufixos i identificadors alafabètics van separades l'una de l'altra per una altra barra inclinada. Els sufixos i identificadors alfabètics no afecten la unicitat del número de control.

Tots els sufixos i identificadors alfabètics, excepte la data de revisió, apareixen en els registres MARC en majúscules. En la fitxa impresa, els sufixos apareixen després del número de control de la LC separat per una barra inclinada. Els sufixos es van deixar d'assignar el 1969 i s'esborraran dels fitxers de la Library of Congress el 1999. Els identificadors alfabètics apareixen en la còpia de la fitxa impresa en majúscules sota el número de fitxa de la LC a l'angle inferior esquerre de la fitxa. Els identificadors alfabètics es van assignar per primer cop l'any 1969 i van ser usats per la LC com a informació de distribució de les còpies de fitxes. Els identificadors alfabètics s'esborraran dels fitxers de la Library of Congress el 1999.

010 ##$a###79139101#/AC/MN
[El número imprès és 79-139101 amb AC MN imprès sota el número.]
010 ##$a###65077628#/MN
[El número imprès és 65-77628 amb MN imprès sota el número.]
Sufixos/Identificadors alfabètics  
AC usat en els registres inclosos en el "Annotated Card" program
AM usat per a les obres en amhàric
ACN usat per a les obres en xinès
AJ usat per a les obres en japonès
AK usat per a les obres en coreà
F usat per als registres de pel·lícules cinematogràfiques, filmines, jocs de diapositives i transparències, enregistraments de vídeo, etc. creats per l'Audiovisual Section, Special Materials Cataloging Division .
HE usat per a obres publicades en alfabet hebreu, sense tenir en compte la llengua.
M usat per a les obres classificades a M
MAP usat per als atles
MN usat per a les obres classificades a ML i MT
MP usat per als registres creats per la Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division
NE usat per obres en armeni, àrab, georgià, turc osmanlí, persa, paixtu, i turc, així com totes les llengües no eslaves de l'Àsia Central escrites en alfabet ciríl·lic
PP usat per a tots els registres creats per la Prints and Photographs Division
R usat per a tots els enregistraments sonors

Data de revisió (LCCN estructura A només)

Les dates de revisió associades amb els números de control de la LC especifiquen la darrera data en què les dades bibliogràfiques d'un registre van sofrir algun canvi. La data de revisió no afecta la unicitat del número de control. Per tal de representar el nombre de vegades que s'havien fet canvis significatius en un registre després del primer canvi, es va afegir un número com a darrer caràcter de la data de revisió. La data en què el registre va ser creat originalment és la Data d'entrada al fitxer (camp 008/00-05).

Una data de revisió com ara “r73" significa que el registre es va modificar el 1973. La data de revisió “r743" significa que s'han fet canvis significatius tres vegades en el registre, la darrera el 1974.

010 ##$a###75425165#//r75
[Número 75-425165 revisat el 1975.]
010 ##$a###73002284#//r752
[Número 73-2284 amb informació d'una segona revisió (r75).]
010 ##$a###58062665#/L/r58
[El número imprès és 58-62665 rev*. (L'asterisc es representava en els productes impresos amb una doble creu llatina i indicava una catalogació parcial; en el registre MARC anava inclòs com una L. Quan el número de control de la LC s'imprimia a partir del registre MARC, la L s'anotava com Lim sota el número de control).]

La data de revisió s'utilitzava com a indicació del grau d'importància del canvi fet en el registre. Un canvi significatiu en un registre de la Library of Congress es definia com un canvi sufientment important com per justificar, entre altres coses, la redistribució de fitxes als propis catàlegs de la LC. Un canvi significatiu incloïa canvis en la designació de contingut, en els punts d'accés (camps 020, $a o $z, 028, $a, 050, 051, 082, 1XX, 240, 245$a, 4XX (excloent-hi la 490), 6XX, 7XX, 8XX), un canvi en l'extensió del document (300$a), un canvi en la data de publicació (260$c), un canvi en el número de control (field 001), o un canvi a la Capçalera/18 (Forma de la catalogació descriptiva).

La informació de revisió se separava d'un sufix o d'un identificador alfabètic amb una barra inclinada(/). Si no hi havia presents sufixos o identificadors alfabètics, la informació de revisió se separava del número de suplement amb dues barres inclinades (//). La inclusió de la data de revisió va cesar el 1999 i s'esborrarà de tots els registres dels fitxers de la Library of Congress.


(03/05/2012) snb@bnc.cat