Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 01X-09X >> 030

030 - Designació CODEN (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - CODEN (NR)
$z - CODEN anul·lat/no vàlid (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Designació CODEN per a un títol bibliogràfic. El CODEN és assignat per l'International CODEN Section del Chemical Abstracts Service.

El CODEN és un identificador unívoc per als títols de publicacions periòdiques científiques i tècniques; consisteix en sis caràcters.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - CODEN
CODEN vàlid per al títol.
030 ##$aJACSAT
$z - CODEN anul·lat o no vàlid
Si el CODEN vàlid és desconegut, el subcamp $z pot ser utilitzat sol en el registre.
030 ##$aASIRAF$zASITAF
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Estructura - Els primers quatre caràcters són caràcters mnemotècnics en majúscules per als títols de publicacions en sèrie als quals s'afegeix un cinquè caràcter (per exemple, A, B, C, D). El sisè caràcter és un caràcter de comprovació calculat informàticament que pot ser alfabètic o numèric. Tots els caràcters alfabètics van en majúscules. Els guionets i els espais que apareixen en l'abreviació CODEN no van inclosos en el registre MARC.

(03/05/2012) snb@bnc.cat