Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix G

Apèndix G - Canvis en el format


MARC 21 Bibliogràfic
Desembre 2022

Aquesta secció proporciona les llistes dels canvis en el format que acompanyen cada actualització del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.


FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES

LLISTA DELS CANVIS EN EL FORMAT

Actualització núm. 35, desembre 2022
Aquesta pàgina documenta els canvis continguts en la trenta-cinquena actualització a l'edició 1999 del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. L'Actualització núm. 35 (desembre 2022) inclou els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 des de la publicació de l'Actualització núm. 34 (juliol 2022).

Designadors de contingut nous:
Valors de l'indicador
3Part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
4Versió d'una part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
Subcamps
$gIdentificador persistent (R) en 856 (Localització i accés electrònics)
$hURI (Uniform Resource Identifier) no funcional (R) en 856 (Localització i accés electrònics)

Canvis en els noms i les definicions dels designadors de contingut:
Indicador
Segon Relació redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)
Valors de l'indicador
# Cap informació proporcionada redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
0 Recurs redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
1 Versió del recurs redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
2 Recurs relacionat redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació
Subcamps
$q Tipus de format electrònic canviat a repetible i redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)
$u URI (Uniform Resource Identifier) redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

GUIA LOCAL PER A LA IMPRESSIÓ DE LA TRENTA-CINQUENA ACTUALITZACIÓ

Les seccions i camps següents han estat creats/canviats en l'Actualització núm. 35 i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format. Els canvis apareixen en vermell.


(21/04/2023) snb@bnc.cat