Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Apèndix G

Apèndix G - Canvis en el format


MARC 21 Bibliogràfic
Desembre 2023

Aquesta secció proporciona les llistes dels canvis en el format que acompanyen cada actualització del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques.


FORMAT MARC 21 PER A DADES BIBLIOGRÀFIQUES

LLISTA DELS CANVIS EN EL FORMAT

Actualització núm. 37, desembre 2023
Aquesta pàgina documenta els canvis continguts en la trenta-setena actualització a l'edició 1999 del Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques. L'Actualització núm. 37 (desembre 2023) inclou els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 des de la publicació de l'Actualització núm. 36 (juny 2023).

Designadors de contingut nous:
Camp
023ISSN d'agrupament (R)


Designadors de contingut obsolets:
Subcamps
$l  ISSN-L (NR) en 022 (ISSN (International Standard Serial Number))
$mISSN-L anul·lat (R) en 022 (ISSN (International Standard Serial Number))

Canvis per via ràpida:
Nou subcamp
$3 Materials especificats (NR) en 532 (Nota d'accessibilitat)


GUIA LOCAL PER A LA IMPRESSIÓ DE LA TRENTA-SETENA ACTUALITZACIÓ

Les seccions i camps següents han estat creats/canviats en l'Actualització núm. 37 i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format. Els canvis apareixen en vermell.


(02/02/2024) snb@bnc.cat