Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X

25X-28X - Camps d'edició, peu d'impremta, etc.-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2018

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

250 - Menció d'edició (R) Complet | Concís
251 - Versió sobre la informació (R) Complet | Concís
254 - Menció de la presentació musical (NR) Complet | Concís
255 - Dades matemàtiques cartogràfiques (NR) Complet | Concís
256 - Característiques del fitxer informàtic (NR) Complet | Concís
257 - País de l'entitat productora (NR) Complet | Concís
258 - Dades d'emissió filatèlica (R) Complet | Concís
260 - Publicació, distribució, etc. (peu d'impremta) (R) Complet | Concís
263 - Data prevista de publicació (NR) Complet | Concís
264 - Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyright (R) Complet | Concís
270 - Adreça (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Informació descriptiva referent al document descrit en el registre bibliogràfic altra que dades relacionades amb el títol. Les dades anotades inclouen la menció d'edició, el peu d'impremta i altres informacions sobre la font de publicació, adreces, dades relatives a formes específiques de material, i adreces. Juntament amb els altres camps 2XX i 3XX, aquestes dades constitueixen el que s'anomena com a cos del registre bibliogràfic.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 250 - Menció d'edició [CANVIAT, 2013]
El 2013, el camp 250 es va fer repetible.
Camp 251 - Versió sobre la informació [NOU, 2018]
Camp 257 - País de l'entitat productora de pel·lícules d'arxiu [REDENOMINAT, 2009]
Camp 258 - Dades d'emissió filatèlica [NOU, 2004]
Camp 261 - Menció del peu d'impremta per a les pel·lícules cinematogràfiques (Pre-AACR 1 Revised) [USMARC només]
Camp 262 - Menció del peu d'impremta per a enregistraments sonors (Pre-AACR 2) [USMARC només]
Camp 264 - Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyright [NOU, 2011]
Camp 265 - Font per a les adquisicions/Adreça de subscripcions (MA, MC) [OBSOLET, 1983]
Camp 265 - Font per a les adquisicions/Adreça de subscripcions (LL, FI, MP, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1993]
Tots dos indicadors estaven sense definir. Els codis de subcamp eren: $a (Font per a les adquisicions/Adreça de subscripcions), i $6 (Enllaç). La informació sobre la font pot ser continguda en el subcamp $b (Font del número d'adquisició) del camp 037 (Font d'adquisició).

(28/03/2019) snb@bnc.cat