Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 251

251 - Versió sobre la informació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Novembre 2018

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Versió (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació relativa a la versió d'un recurs, preferiblement obtinguda d'un vocabulari controlat.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Versió
Informació relativa a la versió d'un recurs, preferiblement obtinguda d'un vocabulari controlat.
251 ##$aOriginal de l'autor
251 ##$aEsborrany
251 ##$aPublicació preliminar
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font del terme usat per enregistrar la informació sobre la versió.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 251 - Versió sobre la informació [NOU, 2018]

(28/03/2019)
snb@bnc.cat