Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 264

264 - Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyright (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Seqüència de mencions
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Editor més antic disponible
2 - Editor intermedi
3 - Editor actual/darrer editor
Segon indicador
Funció de l'ens
0 - Producció
1 - Publicació
2 - Distribució
3 - Fabricació
4 - Data de copyright

Codis de subcamp
$a - Lloc de producció, publicació, distribució, fabricació (R)
$b - Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricant (R)
$c - Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyright (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Menció relativa a la publicació, impressió, distribució, aparició, llançament o producció d'una obra.

La informació del camp 264 és similar a la del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (peu d'impremta)). El camp 264 és útil en els casos en què el contingut normalitzat o les polítiques institucionals fan distinció entre funcions.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Seqüència de mencions
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Editor més antic disponible
Usat quan un recurs és cataloga la primera vegada. La informació donada en el valor # no es canvia (excepte si és incorrecte o si alguns números anteriors d'una publicació en sèrie han estat disponibles posteriorment amb informació diferent sobre la publicació).
Es defineix com "Cap informació proporcionada" per a les obres monogràfiques completes quan es publiquen la primera vegada.
2 - Editor intermedi
Usat quan el lloc de producció, publicació, distribució, fabricació o el nom del productor, editor, distribuïdor, fabricant canvia. Les mencions addicionals de publicació entre la més antiga i la més recent també poden ser anotades amb el valor 2 en el primer indicador.
3 - Editor actual/darrer editor
Usat quan el nom del productor, editor, distribuïdor, fabricant canvia, o quan el lloc de producció, publicació, distribució, fabricació associat amb l'editor més antic canvia. La menció actual pot ser afegida amb el valor 3 en el primer indicador. Les dades donades en la menció subsegüent de publicació poden ser canviades per reflectir la informació actual només quan són necessàries les dades més antigues i les més recents.
Segon indicador - Funció de l'ens
0 - Producció
El camp conté una menció relativa a la inscripció, fabricació, construcció, etc. d'un recurs no publicat.
1 - Publicació
El camp conté una menció relativa a la publicació, llançament o aparició d'un recurs.
2 - Distribució
El camp conté una menció relativa a la distribució d'un recurs.
3 - Fabricació
El camp conté una menció relativa a la impressió, còpia, fosa, etc. d'un recurs publicat.
4 - Data de copyright
El camp conté una data associada amb la protecció del copyright o d'un règim similar. Les dates de copyright inclouen les dates de fonogrames (això és dates associades amb les sol·licituds de protecció per als enregistraments sonors).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Lloc de producció, publicació, distribució, fabricació
264 #1$aBoston :$b[editor no identificat],$c2010.
264 #3$aCambridge :$bKinsey Printing Company
  [A la font: Published in Boston, 2010; Cambridge -- Kinsey Printing Company; Cap informació sobre la distribució]
$b - Nom del productor, editor, distribuïdor, fabricant
264 #1$a[Lloc de publicació no identificat] :$bABC Publishers,$c2009.
264 #2$aSeattle :$bIverson Company
[A la font: ABC Publishers, 2009; distributed by Iverson Company, Seattle]
$c - Data de producció, publicació, distribució, fabricació o de copyright
264 #4$c©2002
264 #4$c℗1983
264 #4$ccopyright 2005
$3 - Materials especificats
Informació per diferenciar les mencions múltiples dels materials descrits als quals s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Espaiament - No s'utilitzen espais entre les lletres de les inicials, incloent-hi inicials juxtaposades en els noms personals.
264 #1$aColumbia, S.C. :$bH.W. Williams Co.,$c1982.

S'utilitza un espai entre dos o més inicials (o grups d'inicials) diferents, acrònims, o abreviacions que apareixen juxtaposades.
264 #1$aWashington :$bU.S. G.P.O.,$c1981-

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 264 - Producció, publicació, distribució, fabricació, i copyright [NOU, 2011]

$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat