Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 250

250 - Menció d'edició (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Menció d'edició (NR)
$b - Resta de la menció d'edició (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)
$7 - Provinença de les dades (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació relativa a l'edició d'una obra segons queda determinat per les regles de catalogació aplicables.

Per als materials mixts, el camp 250 és utilitzat per anotar mencions relatives a reculls que contenen versions d'obres existents en dues o més versions (o estats) de còpies úniques o múltiples (per exemple, diferents esborranys d'un guió cinematogràfic).

Per als recursos continus, aquest camp no és utilitzat per a mencions d'edició seqüencials com ara 1a ed. Aquest tipus d'informació és continguda en el camp 362 (Dates de publicació i/o designacions de volum).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Menció d'edició
Menció d'edició que generalment consisteix en caràcters numèrics i alfabètics acompanyats de paraules i/o abreviacions. Si una menció d'edició apareix en més d'una llengua, només s'anota la primera menció d'edició en el subcamp $a.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $a inclou totes les dades fins al primer signe igual (=) o barra inclinada (/) inclosos.
250 ##$a2nd ed.
250 ##$aSpecial education ed.
250 ##$aICPSR ed., OSIRIS IV version.
250 ##$aMedium-high voice ed.
250 ##$aRev. as of Jan. 1, 1958.
250 ##$aWorld's classics ed., New ed., rev., reset, and illustrated.
250 ##$aThird edition.
250 ##$aCanadian edition.
250 ##$a3rd edition.
[Dues mencions d'edició separades que apareixen a la portada]
$b - Resta de la menció d'edició
Generalment, una menció de responsabilitat personal o d'entitat i/o una menció paral·lela d'edició.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $b conté totes les dades que van a continuació primer signe igual (=), o barra inclinada (/). Després d'haver estat anotat un subcamp $b, no és possible la codificació del camp 250 amb més subcamps.
250 ##$a4th ed. /$brevised by J.G. Le Mesurier and E. McIntosh, Repr. with corrections.
250 ##$aRev. ed. /$bwith revisions, an introduction, and a chapter on writing by E.B. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould Packard.
250 ##$aCanadian ed. =$bÉd. canadienne.
250 ##$a3rd draft /$bedited by Paul Watson.
$3 - Materials especificats
Informació per diferenciar les diverses mencions dels materials descrits als quals s’aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 250 acaba en un punt. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
250 ##$a3e éd., rév. et augm.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 250 - Menció d'edició [CANVIAT, 2013]
El 2013, el camp 250 es va fer repetible.
$3 - Materials especificats [NOU, 2013]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat