Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 256

256 - Característiques del fitxer informàtic (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Característiques del fitxer informàtic (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Característiques d'un fitxer informàtic, com ara el tipus de fitxer (per exemple, programes informàtics), el nombre de registres o d'instruccions, etc. (per exemple, 1250 registres, 5076 bytes).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Característiques del fitxer informàtic
Poden incloure el tipus de fitxer i el nombre de registres, etc. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el nombre de registres, d'instruccions, bytes, etc. van tancats entre parèntesis.
256 ##$aDades d'ordinador (2 fitxers : 876,000, 775,000 registres).
256 ##$aProgrames d'ordinador (2 fitxers : 4300, 1250 bytes).
256 ##$aDades d'ordinador (2 fitxers : 800, 1250 registres) i programes (3 fitxers : 7260, 3490, 5076 bytes).
256 ##$aDades (1 fitxer : 350 registres).
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 256 acaba en un punt.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Abans de la definició d'aquest camp el 1987, les característiques de fitxer s'anotaven en el subcamp $a del camp 300 (Descripció física).

$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat