Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 263

263 - Data prevista de publicació (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Data prevista de publicació (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Data prevista de publicació d'una obra usada en els registres bibliogràfics per a les obres que encara no han estat publicades.

Quan el camp 263 és present, la Capçalera/17 (Nivell de codificació) conté el valor 8 (Nivell de prepublicació). Usat per a obres que encara no han estat publicades però que han estat catalogades com a part del programa CIP (Cataloging-in-publication) o programes similars per crear registres de prepublicació, com ara el programa del centre nacional ISSN d'Estats Units d'Amèrica. Les dades són proporcionades per qualsevol editor participant en el programa per als documents que projecta publicar. El camp 263 es manté en el registre fins que l'obra es publica i el document és rebut en el programa.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Data prevista de publicació
Data de sis dígits anotada en la forma aaaamm (4 dígits per a l'any; 2 dígits per al mes). Si es desconeix una part de la data, s'utilitza un guionet (-).
Si la data abasta més d'un mes, s'anota el número de l'últim mes. Els mesos d'un dígit es justifiquen a la dreta i les posicions no usades contenen un zero.
263 ##$a200011
[El document es publicarà el novembre de 2000.]
263 ##$a1999--
[El document es publicarà el 1999; el mes previst no se sap.]
263 ##$a200102
[El document es publicarà el gen./febr. de 2001.]
263 ##$a199412
263 ##$a1998--
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Representació de les estacions de l'any - Quan la data es dóna en termes de les estacions de l'any, s'utilitza el darrer mes de l'estació anotat habitualment de la manera següent:
Estació Mes (Hemisferi Nord) Mes (Hemisferi Sud)
Hivern 03 09
Primavera 06 12
Estiu 09 03
Tardor 12 06

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Abans de 1999, les dades d'aquest camp s'anotaven només amb els dos últims dígits de l'any: aamm.

(03/05/2012) snb@bnc.cat