Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 260

260 - Publicació, distribució, etc. (peu d'impremta) (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Setembre 2011

Primer indicador
Seqüència de mencions de publicació
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Editor més antic disponible
2 - Editor intermedi
3 - Editor actual/darrer editor

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Lloc de publicació, distribució, etc. (R)
$b - Nom de l'editor, distribuïdor, etc. (R)
$c - Data de publicació, distribució, etc. (R)
$e - Lloc de fabricació (R)
$f - Fabricant (R)
$g - Data de fabricació (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació relativa a la publicació, impressió, distribució, aparició, llançament o producció d'una obra.

Per als documents no publicats que es controlen col·lectivament, aquest camp pot no ser inclòs en un registre o pot contenir només el subcamp $c (Data de publicació, distribució, etc.).

La informació del camp 260 és similar a la del camp 264 (Producció, distribució, fabricació, i copyright). El camp 260 és útil en els casos en què el contingut normalitzat o les polítiques institucionals no fan distinció entre funcions.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Tots els elements estan codificats en subcamps separats excepte: 1) els qualificadors i adreces de subscripció afegits als noms de lloc, 2) les mencions de funció d'editor, impressor, distribuïdor, etc., i 3) les dates juxtaposades de publicació, distribució, etc. (incloent-hi dates precedides per la paraula distribuït o el terme i.e.).

INDICADORS

Primer indicador - Seqüència de mencions de publicació
Seqüencia cronològicament les múltiples mencions de publicació d'un recurs.
# - No aplicable/Cap informació proporcionada/Editor més antic disponible
Usat quan un recurs és cataloga la primera vegada. La informació donada en el valor # no es canvia (excepte si és incorrecte o si alguns números anteriors d'una publicació en sèrie han estat disponibles posteriorment amb informació diferent sobre la publicació).
Definit com "Cap informació proporcionada" per a les obres monogràfiques completes quan es publiquen la primera vegada. En un registre, només hi pot haver una menció de publicació amb el valor # en el primer indicador.
260 ##$aParis :$bGauthier-Villars ;$aChicago :$bUniversity of Chicago Press,$c1955.
2 - Editor intermedi
Usat quan l'editor o el lloc de publicació canvia. Les mencions addicionals de publicació entre la més antiga i la més recent també poden ser anotades amb el valor 2 en el primer indicador.
260 2#$31980-May 1993$aLondon :$bVogue
3 - Editor actual/darrer editor
Usat quan l'editor canvia, o quan el lloc de publicació associat amb l'editor més antic canvia. La menció de publicació actual pot ser afegida amb el valor 3 en el primer indicador. Les dades donades en la menció subsegüent de publicació poden ser canviades per reflectir la informació actual només quan són necessàries les dades més antigues i les més recents.
260 3#$31998-$aWashington, D.C. :$bNational Agriculture Library :$bFor sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.
Segon indicador - Sense definir
El segon indicador no està definit i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Lloc de publicació, distribució, etc.
Lloc de publicació i les addicions als noms de lloc, incloent-hi un adreça, les correccions entre claudàtors de la informació errònia, o els aclariments entre claudàtors d'un lloc fictici. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $a inclou totes les dades fins al següent signe de puntuació inclòs (dos punts ( : ) quan el subcamp $a va seguit del subcamp $b, un punt i coma (;) quan el subcamp $a va seguit d'un altre subcamp $a, i una coma (,) quan el subcamp $a va seguit del subcamp $c).
L'abreviació [S.l.] pot aparèixer quan el lloc és desconegut.
260 ##$aNew York, N.Y. :$bElsevier,$c1984.
260 ##$aRio [de Janeiro] :$bDelta,$c1967.
260 ##$aCambridge [Cambridgeshire] :$bUniversity of Cambridge Press,$c1980.
260 ##$a[S.l.] :$bInsight Press,$c1981.
260 ##$aWashington, D.C. (1649 K St., N.W., Washington 20006) :$bWider Opportunities for Women,$cimpressió 1979, cop. 1975.
260 ##$aBelfast [i.e. Dublin :$bs.n.],$c1946 [reimpressió 1965]
260 ##$a[S.l. :$bs.n.,$c15--?]
Quan es donen múltiples llocs, cada un s'anota en un subcamp $a separat.
260 ##$aNew York ;$aBerlin :$bSpringer Verlag,$c1977.
260 ##$a[Reston, Virginia?] :$bU.S. Geological Survey ;$aWashington, D.C. :$bFor sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O.,$c1986-
260 ##$a[Philadelphia] :$bUnited States Pharacopeial Convention ;$a[s.l.] :$bDistributed by Mack Pub. Co.,$c1980-
$b - Nom de l'editor, distribuïdor, etc.
Nom de l'editor o distribuïdor i els termes qualificadors, com ara una indicació de la funció (per exemple, [distribuïdor]) o correccions d'informació errònia. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $b va precedit sempre de dos punts ( : ) i inclou totes les dades fins el següent signe de puntuació ISBD inclòs que introdueix el següent element (una coma (,) quan el subcamp $b va seguit del subcamp $c, dos punts (:) quan el subcamp $b va seguit d'un altre subcamp $b, o un punt i coma (;) quan el subcamp $b va seguit del subcamp $a).
L'abreviació [s.n.] pot aparèixer quan el nom és desconegut.
260 ##$a[New York] :$bAmerican Statistical Association,$c1975.
260 ##$aWashington, D.C. :$bU.S. Dept. of Agriculture, Forest Service :$bFor sale by the Supt. of Docs. U.S. G.P.O.,$c1981.
260 ##$aVictoria, B.C. :$b[s.n.],$c1898-1945.
260 ##$aParis :$bGauthier-Villars ;$aChicago :$bUniversity of Chicago Press,$c1955.
$c - Data de publicació, distribució, etc.
Pot contenir dates múltiples (per exemple, dates de publicació i de copyright).
Si la data de fabricació substitueix la data de publicació, s'anota en el subcamp $c. La data de creació pot ser anotada per als documents no publicats. Les dates múltiples de publicació juxtaposades, com ara la data de publicació i de copyright, s'anoten en un sol subcamp $c. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $c va precedit sempre d'una coma (,) a no ser que sigui el primer subcamp del camp 260. El subcamp $c acaba en un punt (.), un guionet (-) per a les dates obertes, un claudàtor que tanca (]), o un parèntesi que tanca ()). Si el subcamp $c va seguit d'un altre subcamp, s'omet el punt. Si hi ha una data de publicació i una data de fabricació, la data de fabricació s'anota en el subcamp $g.
Només es pot anotar un sol subcamp $c quan hi ha mencions de publicació múltiples en un registre.
260 ##$aNew York :$bXerox Films,$c1973.
260 ##$aLondon :$bCollins,$c1967, c1965.
260 ##$aOak Ridge, Tenn. :$bU.S. Dept. of Energy,$cApril 15, 1977.
260 ##$aLondon :$bSussex Tapes,$c1968 [i.e. 1971]
260 ##$aLondon :$bMacmillan,$c1971$g(impressió 1973)
260 ##$c1908-1924.
260 ##$a[S.l. :$bs.n.],$c1970$e(London :$fHigh Fidelity Sound Studios)
260 ##$aParis :$bImpr. Vincent,$c1798$a[i.e. Bruxelles :$bMoens,$c1883]
260 ##$aStuttgart :$bKlett-Cotta,$c<1981- >
Per a les publicacions en sèrie, la data de publicació només es dóna quan el primer i/o el darrer número estan disponibles o quan la publicació en sèrie ha deixat de publicar-se.
260 ##$aLondon :$b[s.n.],$c1889-1912.
260 ##$aChicago, etc. :$bTime Inc.
$e - Lloc de fabricació
Lloc de fabricació i les addicions al nom de lloc. Quan el subcamp $e s'anota, generalment també s'anota el subcamp $f. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $e s'anota després del subacmp $a, $b, o $c. Les dades del subcamp $e junt amb les dades dels subcamps $f i $g van entre parèntesis. El subcamp $e inclou totes les dades fins el següent signe de puntuació ISBD inclòs (això és, dos punts (:)).
260 ##$aNew York :$bE.P. Dutton,$c1980$e(Moscow :$fRussky Yazyk)
260 ##$a[Pennsylvania :$bs.n.],$c1878-[1927?]$e(Gettysburg :$fJ.E. Wible, Printer)
$f - Fabricant
Nom del fabricant i termes qualificatius. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $f conté totes les dades que van a continuació del darrer signe de puntuació ISBD (això és, dos punts (:)) i fins el signe de puntuació ISBD inclòs que introdueix el següent element (una coma (,) quan el subcamp $f va seguit del subacmp $g, un parèntesi que tanca ()) quan el subcamp $f és el darrer subcamp del camp 260. Les dades del subcamp $f, junt amb les dades dels subcamps $e o $g van entre parèntesis.
L'abreviació [s.n.] pot aparèixer quan el nom és desconegut.
260 ##$aNew York :$bPublished by W. Schaus,$ccop. 1860$e(Boston :$fPrinted at J.H. Bufford's)
260 ##$aLondon :$bArts Council of Great Britain,$c1976$e(Twickenham :$fCTD Printers,$g1974)
260 ##$aBethesda, Md. :$bToxicology Information Program, National Library of Medicine [producer] ;$aSpringfield, Va. :$bNational Technical Information Service [distribuïdor],$c1974-$e(Oak Ridge, Tenn. :$fOak Ridge National Laboratory [generator])
$g - Data de fabricació
Si la data de fabricació ha estat usada en lloc de la data de publicació en el subcamp $c, no s'anota en el subcamp $g. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $g conté totes les dades que van a continuació de la coma (,) quan el subcamp $g va a continuació del subcamp $f, i acaba en un parèntesi que tanca ()). Les dades del subcamp $g, junt amb les dades dels subcamps $e i $f van entre parèntesis.
008/06-14 s1949####
[El document no es considera una reimpressió]
260 ##$aHarmondsworth :$bPenguin,$c1949$g(impressió 1963)
$3 - Materials especificats
Informació per diferenciar les mencions múltiples dels materials descrits als quals s'aplica el camp.
260 ##$aParis ;$aNew York :$bVogue,$c1964-
260 2#$31980-May 1993$aLondon :$bVogue
260 3#$3June 1993-$aLondon :$bElle
260 2#$32000?-2002$aNew York :$bColumbia University Press
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - Vegeu les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
260 ##$aNew York, N.Y. :$bE. Steiger,$c1878-1879.
260 ##$a[Pennsylvania :$bs.n.],$c1878-[1927?]$e(Gettysburg :$fJ.E. Wible, Printer)
260 ##$aTulsa, Okla. :$bWinchester Press,$c<1981- >
260 ##$aLondon :$bHoward League for Penal Reform,$c[c1965-c1983]
260 ##$a[New York] :$bAmerican Statistical Association
Espaiament - No s'utilitzen espais entre les lletres o inicials, incloent-hi inicials juxtaposades en els noms personals.
260 ##$aColombia, S.C. :$bH.W. Williams Co.,$c1982.

S'utilitza un espai entre dos o més inicials (o grups d'inicials) diferents, acrònims, o abreviacions que apareixen juxtaposades.
260 ##$aWashington :$bU.S. G.P.O.,$c1981-
Dades temporals - Si alguna part de la data està subjecte a canvis (per exemple, quan el registre per a un document en més d'una part no està complet però un grup de dates ja ha estat anotat en el subcamp $c), habitualment s'utilitzen anlges (< ... >) per anotar la part de la data subjecte a canvis. La data oberta o tancada pot ser omesa també fins que la primera o l'última part del document bibliogràfic es rebi.
260 ##$aNew York :$bMacmillan,$c1981-<1982>
[data temporal anotada entre claudàtors.]
260 ##$aAmsterdam :$bElsevier,$c1979-
[data temporal omesa pendent de la recepció de l'última part]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El 2001, el camp va ser canviat de No repetible (NR) a Repetible (R) per recollir els canvis d'editor haguts durant el temps.

Primer indicador - Presència de l'editor en el peu d'impremta (LL, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1990]
Els valors eren: 0 (Editor, distribuïdor, etc. present), 1 (Editor, distribuïdor, etc. no present).

Primer indicador - Seqüència de les mencions de publicació [REDEFINIT, 2001]
Segon indicador – Relació entrada secundària/editor (PS) [OBSOLET, 1990]
Els valors eren: 0 (Editor, distribuïdor, etc. diferent de l'entitat editora en l'entrada secundària), 1 (Editor, distribuïdor, etc. igual que l'entitat editora en l'entrada secundària).

$d - Número de planxa o d'editor per a la música (Pre-AACR 2) [OBSOLET, 1981] [CAN/MARC només]
$d - Número de planxa o d'editor per a la música (Pre-AACR 2) [OBSOLET, 1999] [USMARC només]
El 1980, l'ús del subcamp $d quedava restringit als registres pre-AACR 2 de música. En aquell moment, el camp 028 (Número d'editor) va ser definit per a les dades del subcamp $d del camp 260. Vegeu la descripció a l'Apèndix H.
$k - Número d'identificació/fabricant [OBSOLET, 1988] [CAN/MARC només]
$l - Número de matriu/de presa d'enregistrament [OBSOLET, 1988] [CAN/MARC només]
$3 - Materials especificats [NOU, 2001]
Definit per diferenciar les mencions múltiples dels materials descrits als quals s'aplica el camp.
El 2004, els subcamps $e, $f, i $g van passar a ser repetibles per als materials d'arxiu.

(03/05/2012) snb@bnc.cat