Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 25X-28X >> 255

255 - Dades matemàtiques cartogràfiques (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Menció d'escala (NR)
$b - Menció de projecció (NR)
$c - Menció de coordenades (NR)
$d - Menció de zona (NR)
$e - Menció d'equinocci (NR)
$f - Parells de coordenades de perímetre exterior (NR)
$g - Parells de coordenades d'exclusió de perímetre (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Dades matemàtiques associades amb material cartogràfic, incloent-hi les cartes celestes. Aquestes dades també es poden codificar en el camp 034 (Dades matemàtiques cartogràfiques codificades).

Les dades anotades inclouen una menció d'escala, una menció de projecció i/o una menció de coordenades de delimitació. Les coordenades poden representar un rectangle tancat, el perímetre de l'àrea coberta, i/o el perímetre d'un àrea interior no coberta. Per a les cartes celestes, també pot contenir una menció de zona, dades de declinació, i/o ascensió dreta, i/o equinocci.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Menció d'escala
Menció sencera de l'escala incloent-hi qualsevol menció d'equivalència, mencions d'escales verticals o d'exageració vertical per a les maquetes del relleu o altres documents tridimensionals.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $a inclou totes les dades fins al primer punt i coma (;) quan el subcamp $a va seguit del subcamp $b.
255 ##$aEscala no proporcionada.
255 ##$aEscala [ca. 1:90,000].
255 ##$aScale [1:6,336,000]. 1" = 100 miles. Vertical scale [1:192,000]. 1/16" = approx. 1000'.
255 ##$aEscala no proporcionada ;$bProj. cònica.
$b - Menció de projecció
Menció sencera de projecció. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $b conté totes les dades que van a continuació del punt i coma (;) i fins el primer parèntesi (() però sense incloure'l, que introdueix els subcamps $c, $d, i/o $e.
255 ##$aScale [ca. 1:500,000] ;$bBase fitted to Lambert conformal conic proj. based on standard parallels of 33° and 45°.
255 ##$aEscala [ca. 1:13,835,000]. 1 cm. = 138 km. 1 in. = 218 milles ;$bProjecció trimètrica de Chamberlin
255 ##$aEscala 1:22,000,000 ;$bProjecció cònica $c(E 72°--E 148°/N 13°--N 18°).
$c - Menció de coordenades
Les coordenades s'anoten en l'ordre de longitud màxima Oest, longitud màxima Est, latitud màxima Nord, i latitud màxima Sud.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, les dades del subcamp $c van tancades entre parèntesis. Les dues mencions de longitud i les dues mencions de latitud van separades cada una per dos guionets (--). La longitud va separada de la latitud per una barra inclinada (/).
255 ##$aEscala 1:7,500,000$c(W 125°--W 65°/N 49°--N 25°).
255 ##$aEscala 1:250,000$c(E 32°30'--E 34°30'/N 35°30'--N 35°00').
255 ##$aEscala [ca. 1:10,000] ;$bProjecció Gauss$c(W 9°13'52"--W 9°04'47"/N 38°48'35"--N 38°41'29").
$d - Menció de zona
Usat per a les cartes celestes.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $d, junt amb les dades de qualsevol subcamp $e, van tancades entre parèntesis.
255 ##$aL'escala varia $d(Zones +90° a +81° a 63°, -81° a 98° ;$eequinocci 1950).
255 ##$aScale 88 mm per 1°$d(RA 16 hr./Decl. +30° ;$eeq. 1973.50).
$e - Menció d'equinocci
Menció d'equinocci o època. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $e, junt amb les dades de qualsevol subcamp $c o $d, van tancades entre parèntesis.
255 ##$aEscala no proporcionada$d(RA 0 h a 24 h/Declinació +90° a -90° ;$eequinocci. 1980).
255 ##$aLes escales varien$e(Equinocci. 1986.00).
$f - Parells de coordenades de perímetre exterior
El subcamp $f conté parells de coordenades que identifiquen la delimitació tancada i sense intersecció de l'àrea coberta.
$g - Parells de coordenades d'exclusió de perímetre
Parells de coordenades que identifiquen la delimitació tancada i sense intersecció de l'àrea continguda en el perímetre d'exclusió.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 255 acaba en un punt. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) Contact Us