Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX

3XX - Camps de la descripció física, etc.- Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

300 - Descripció física (R) Complet | Concís
306 - Durada de reproducció (NR) Complet | Concís
307 - Horari, etc. (R) Complet | Concís
310 - Periodicitat actual de la publicació (R) Complet | Concís
321 - Periodicitat anterior de la publicació (R) Complet | Concís
334 - Mode de publicació (R) Complet | Concís
335 - Pla d'extensió (R) Complet | Concís
336 - Tipus de contingut (R) Complet | Concís
337 - Tipus de suport (R) Complet | Concís
338 - Tipus de suport físic (R) Complet | Concís
340 - Suport físic (R) Complet | Concís
341 - Accessiblitat al contingut (R) Complet | Concís
342 - Dades de referències geoespacials (R) Complet | Concís
343 - Dades de coordenades planes (R) Complet | Concís
344 - Característiques de so (R) Complet | Concís
345 - Característiques de projecció d'imatges en moviment (R) Complet | Concís
346 - Característiques de vídeo (R) Complet | Concís
347 - Característiques de fitxer digital (R) Complet | Concís
348 - Característiques de la música notada (R) Complet | Concís
351 - Organització i ordenació dels materials (R) Complet | Concís
352 - Representació gràfica digital (R) Complet | Concís
353 - Característiques del contingut suplementari (R) Complet | Concís
355 - Control de la classificació de seguretat (R) Complet | Concís
357 - Control de difusió (NR) Complet | Concís
361 - Història estructurada de la propietat i de la custòdia (R) Complet | Concís
362 - Dates de la publicació i/o designació seqüencial (R) Complet | Concís
363 - Data normalitzada i designació seqüencial (R) Complet | Concís
365 - Preu comercial (R) Complet | Concís
366 - Informació sobre la disponibilitat editorial (R) Complet | Concís
370 - Lloc associat (R) Complet | Concís
377 - Llengua associada (R) Complet | Concís
380 - Forma de l'obra (R) Complet | Concís
381 - Altres característiques distintives de l'obra o de l'expressió (R) Complet | Concís
382 - Repartiment de l'execució (música) (R) Complet | Concís
383 - Designació numèrica de l'obra musical (R) Complet | Concís
384 - Tonalitat (música) (NR) Complet | Concís
385 - Característiques dels destinataris (R) Complet | Concís
386 - Característiques del creador/col·laborador (R) Complet | Concís
387 - Característiques de l'expressió representativa (R) Complet | Concís
388 - Període de temps de creació (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació relativa a les característiques físiques, la representació gràfica, l'ordenació física, la periodicitat de publicació, i la informació sobre seguretat. Per als documents digitals, es proporcionen camps per anotar dades de referències i coordenades.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT


Camp 301 - Descripció física per a pel·lícules cinematogràfiques (Pre-AACR 2) (MV) [OBSOLET, 1983] [USMARC només]
Camp 302 - Compte de pàgines (LL) [OBSOLET, 1990]
Camp 303 - Compte d'unitats (MA) [OBSOLET, 1983] [USMARC només]
Camp 304 - Metratge linial (MA) [OBSOLET, 1983]
Camp 305 - Descripció física per a enregistraments sonors (Pre-AACR 2) (MU) [OBSOLET, 1983]
Camp 308 - Descripció física per a pel·lícules cinematogràfiques (Arxius) (MV) [OBSOLET, 1990]
Camp 315 - Periodicitat (FI, MP) [OBSOLET, 1993]
Camp 334 - Mode de publicació [NOU, 2021]
Camp 335 - Pla d'extensió [NOU, 2020]
Camp 336 - Tipus de contingut [NOU, 2009]
Camp 337 - Tipus de suport [NOU, 2009]
Camp 338 - Tipus de suport físic [NOU, 2009]
Camp 341 - Accessibilitat al contingut [NOU, 2018]
Camp 344 - Característiques de so [NOU, 2011]
Camp 345 - Característiques de projecció d'imatges en moviment [NOU, 2011]
Camp 346 - Característiques de vídeo [NOU, 2011]
Camp 347 - Característiques de fitxer digital [NOU, 2011]
Camp 348 - Format de la música notada [NOU, 2015]
Camp 348 - Format de la música notada [REDENOMINAT, 2021]
Camp 350 - Preu (LL, FI, MA, MU, MV, PS) [OBSOLET, 1983]
Camp 350 - Preu (FI, PS) [OBSOLET, 1993]
Camp 353 - Característiques del contingut suplemtari [NOU, 2021]
Camp 359 - Preu de lloguer (MV) [OBSOLET, 1983]
Camp 361 - Història estructurada de la propietat i de la custòdia [NOU, 2023]
Camp 363 - Data normalitzada i designació seqüencial [NOU, 2007]
Camp 365 - Preu comercial [NOU 2003]
Camp 366 - Informació sobre la disponibilitat editorial [NOU, 2003]
Camp 370 - Lloc associat [NOU, 2014]
Camp 377 - Llengua associada [NOU, 2011]
Camp 380 - Forma de l'obra [NOU, 2010]
Camp 381 - Altres característiques distintives de l'obra o de l'expressió [NOU, 2010]
Camp 382 - Repartiment de l'execució (música) [NOU, 2010]
Camp 383 - Designació numèrica de l'obra musical [NOU, 2010]
Camp 384 - Tonalitat (música) [NOU, 2010]
Camp 385 - Característiques dels destinataris [NOU, 2013]
Camp 386 - Característiques del creador/col·laborador [NOU, 2013]
Camp 387 - Característiques de l'expressió representativa [NOU, 2022]
Camp 388 - Període de temps de creació [NOU, 2014]


(15/09/2023) snb@bnc.cat