Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 306

306 - Durada de reproducció (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Durada de reproducció (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Sis caràcters numèrics, en la forma hhmmss, que representen la durada de reproducció d'un enregistrament sonor o la durada de la interpretació enunciada de la música impresa o manuscrita. Si la durada de reproducció és inferior a 1 hora, l'hora s'anota com a dos zeros; si és inferior a 1 minut, el minut també s'anota com a dos zeros.

La durada de reproducció també s'anota en llenguatge natural en una nota (camp 500 i/o 505) o, en el camp 300 (Descripció física).

Si s'anota la durada completa de reproducció en l'àrea de la descripció física (camp 300, subcamp $a) i la durada de reproducció de les parts s'anota en la nota de contingut (camp 505), el camp 306 ha de contenir la durada de reproducció del tot o la durada de reproducció de les parts, la que es consideri més útil.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Durada de reproducció
Repetible per permetre l'anotació de la durada de reproducció de dues o més parts.
306 ##$a002016
[per a 20 min, 16 seg]
306 ##$a014500
[per a 1 hora, 45 min]
306 ##$a003100$a001839
500 ##$aDurades: 31.00 ; 18.39.
300 ##$a1 enregistrament sonor (46.00) :$banalògic, 33 1/3 rpm, estéreo. ;$c30 cm.
306 ##$a004600
300 ##$a1 vídeocasset (ca. 124 min) :$bso, col. amb seqüències en b/n ;$c13 mm.
306 ##$a020400
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Durades múltiples - Si s'anota mes d'una durada de reproducció en un camp de nota (5XX), cada una va codificada en ocurrències separades del subcamp $a. Si l'abreviació ca. precedeix una durada de reproducció aproximada en una nota, aquesta abreviació s'ignora quan s'anoten les dades en el camp 306.
500 ##$aDurades: 13.56 ; ca. 20.05.
306 ##$a001356$a002005

(03/05/2012) snb@bnc.cat