Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 334

334 - Mode de publicació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2021

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de mode de publicació (NR)
$b - Codi de mode de publicació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Categorització que reflecteix si una manifestació es publica en una o més unitats.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de mode de publicació
Mode de publicació de la manifestació que es descriu.
334 ##$asingle unit$2rdami
334 ##$amultiple unit$2rdami
$b - Codi de mode de publicació
Codi del mode de publicació de la manifestació que es descriu.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usats per anotar la informació del tipus de contingut.
Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 334 - Mode de publicació [NOU, 2021]

(18/01/2022) snb@bnc.cat