Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 381

381 - Altres característiques distintives d'obra o d'expressió (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Altres característiques distintives (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$v - Font d'informació (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Característica que no pot ser encabida en un camp especial que serveix per caracteritzar una obra o una expressió. En són exemples una entitat editora, una menció d'arranjament de música, una versió, o un terme geogràfic. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

Les diferents característiques obtingudes del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Altres característiques distintives). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Altres característiques distintives
Un terme que especifica una característica que diferencia una obra d'una altra.
130 0#$aResearch paper (South African Law Commission)
381 ##$aSouth African Law Commission
[Atributs d'una obra]
130 0#$aHarlow (Pel·lícula cinematogràfica : 1965 : Douglas)
381 ##$aDouglas
380 ##$aPel·lícula cinematogràfica
046 ##$k1965
[Atributs d'una obra]
130 0#$a1 + 1 = 3 (Obra coreogràfica : D'Amboise)
381 ##$aD'Amboise
380 ##$aObra coreogràfica
[Atributs d'una expressió]
130 0#$aBíblia.$lAnglès.$sAuthorized.$f2004
381 ##$aAuthorized
046 ##$k2004
[Atributs d'una expressió]
100 1#$aDebussy, Claude,$d1862-1918.
240 10$aChansons de Bilitis (Cançons).$pChevelure;$oarranjament
380 ##$aCançons
381 ##$aArranjament
[Atributs d'una expressió]
100 1#$aLangland, William,$d1330?-1400?
240 10$aPiers Plowman.$s(A-text)
381 ##$aA-text
[Atributs d'una expressió]
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en una sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
En el camp 381, el subcamp $u s'utilitza per anotar la localització de la informació de la font accessible electrònicament.
$v - Font d'informació
Font on s'ha trobat la informació anotada en el camp 381, sempre que no sigui un URI.
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme en el subcamp $a quan s'ha obtingut d'una llista controlada.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
130 0#$aGold rush (Motion picture : 1925)
245 14$aThe Gold rush /$cUnited Artists ; written and directed by Charles Chaplin.
381 ##$3Versió de 1942 de la pel·lícula original de 1925, amb àudio$aVersió sonora
505 0#$aGold rush (1942) ; Gold rush (1925)
730 0#$iContenidor de (expressió):$aGold rush (Pel·lícula cinematogràfica: 1925 :$sVersió sonora)
[La compilació inclou dues versions d'una pel·lícula, l'original muda i una versió posterior amb so.]
245 00$aBach/Gould project.
381 ##$3Goldberg variations$aarranjament
505 20$tGoldberg variations, BWV 988 / Johann Sebastian Bach ; string quartet arrangement, the Catalyst Quartet -- String quartet, op. 1 / Glenn Gould.
700 12$iContenidor de (expressió):$aBach, Johann Sebastian,$d1685-1750.$tGoldberg-Variationen;$oarranjament.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 381 - Altres característiques distintives d'obra o d'expressió [NOU, 2010]
$0 - Número de control del registre [REDEFINT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$3 - Materials especificats [NOU, 2018]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat