Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 388

388 - Període de temps de creació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus de període de temps
# - Cap informació proporcionada
1 - Creació de l'obra
2 - Creació de l'obra agregada

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de període de temps de creació (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

El període de temps de creació o origen de l'obra o expressió (incloent-hi les obres agregades), o de les obres o expressions contingudes en una agregació.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de període de temps
# - Cap informació proporcionada
1 - Creació de l'obra
El període de temps de creació o origen de l'obra/expressió, o dels components d'una obra/expressió agregades considerades col·lectivament.
046 ##$k07uu/1100$2edtf
245 00$aBeowulf.
388 1#$aAnglo-Saxon period$2[codi de la font per al vocabulari controlat]
[Una obra escrita originalment entre els segles 8è i 11è aC]
046 ##$o-07uu/-05uu$p06uu$2edtf
245 00$aBroken laughter :$bselect fragments of Greek comedy.
388 1#$aPeríode antic$2[codi de la font per al vocabulari controlat]
[Una agregació de fragments en grec antic, les dates dels quals poden abastar des dels segles 8è al 6è aC al segle 7è dC]
2 - Creació d'una obra agregada
El període de temps de creació o origen d'una obra/expressió agregada.
046 ##$k1985$l9999$o1801$p1899
245 00$aNineteenth century English drama$h[microforma].
388 1#$aSegle XIX$2[codi de la font per al vocabulari controlat]
388 2#$aSegle XX$aSegle XXI$2[codi de la font per al vocabulari controlat]
[Un conjunt d'obres de teatre en anglès creades originalment entre 1800 i 1899 i agregades en un conjunt de microformes que comença el 1985]
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de període de temps de creació
Un terme que indica el període de temps de creació o origen de l'obra/expresió (incloent-hi les obres agregades), o de les obres o expressions contingudes en una agregació.
046 ##$k1980$o1781$p1791
100 1#$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.
245 10$aDie grossen Opern.
388 1#$a1781-1791$2fast
388 1#$aSegle XVIII$2[codi de la font per al vocabulari controlat]
388 2#$a1980$2fast
[Una obra agregada editada el 1980, que conté les obres individuals creades entre 1781-1791]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número estàndard
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Especifica el codi que identifica la font d'un vocabulari controlat usat en el $a.
Codi de: Temporal Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 388 - Període de temps de creació [NOU, 2014]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat